ИЗБОРИ 2023: У поноћ почела изборна тишина, трајаће до недеље у 20 сати

0
161

БЕОГРАД: У Србији је у поноћ почела изборна тишина уочи републичких, покрајинских, београдских и локалних избора, и трајаће до затварања бирачких места у недељу, 17. децембра, у 20 часова.

Изборна тишина је период током кога је у медијима и на јавним скуповима забрањено да се објављују процене резултата избора, јавно представљају кандидати на изборима и њихови изборни програми и позивају бирачи да гласају, односно да не гласају за одређене изборне листе или кандидате.

На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање симбола политичких странака и другог пропагандног материјала.

Законом о избору народних посланика за кршење правила изборне тишине предвиђене су новчане казне, како за правна, тако и за физичка лица.

То се односи на телевизију, радио, штампане медије, али и на интернет портале коју су регистровани као медији, док кампања на друштвеним мрежама није регулисана законом.

Законом о избору народних посланика у члану 170 се предвиђа да ће се новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казнити за прекршај правно лице које током 48 часова пре дана гласања и на дан гласања до затварања бирачких места у медијима и на јавним скуповима објави процену резултата избора, јавно представља кандидате на изборима и њихове изборне програме и позива бираче да гласају, односно не гласају за одређене изборне листе.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у медију који 48 часова пре дана гласања и на дан гласања до затварања бирачких места објави процену резултата избора, јавно представља кандидате на изборима и њихове изборне програме и позива бираче да гласају, односно не гласају за одређене изборне листе.

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу које 48 часова пре дана гласања и на дан гласања до затварања бирачких места у медијима и на јавним скуповима објави процену резултата избора, јавно представља кандидате на изборима и њихове изборне програме и позива бираче да гласају, односно не гласају за одређене изборне листе.

Такође, новчаном казном од 10.000 до 40.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које 48 часова пре дана гласања и на дан гласања до затварања бирачких места у медијима и на јавним скуповима објави процену резултата избора, јавно представља кандидате на изборима и њихове изборне програме и позива бираче да гласају, односно не гласају за одређене изборне листе.

Фото: Ф. Бакић/Изборна кутија