Важно саопштење НБС: Банке опраштају по 14.000 динара овим корисницима

0
134

Спроводећи поступке контроле банака у области заштите корисника, Народна банка Србије је утврдила одређене неправилности које се односе на поступање банака према физичким лицима корисницима тзв. „неактивних“ текућих рачуна.
– Ради се о рачунима које корисници дуги низ година нису употребљавали за извршавање платних трансакција, а на којима постоји њихово одређено дуговање, које је услед дугогодишње наплате накнаде за одржавање рачуна и камате на недозвољено прекорачење, односно затезне камате, значајно увећано. Код неких рачуна је негативан салдо постојао већ у тренутку извршења последње трансакције од стране корисника, док је у одређеним случајевима обрачунавањем накнаде за одржавање рачуна корисник уведен у недозвољено прекорачење, након чега је започет обрачун камате – саопштили су из НБС.

Како су додали, на основу налога Народне банке Србије у тим контролним поступцима, три банке су извршиле трајан отпис потраживања у износу од 735 милиона динара. Тим отписом је обухваћено око 49.000 корисника. Након тога, Народна банка Србије је упутила захтев преосталим банкама да поступе на истоветан начин, па је тако још 16 банака трајно отписало своја потраживања по основу неактивних рачуна у износу од 2,2 милијарде динара, а отписом (потпуним или делимичним) је обухваћено око 157.000 корисника.

Дакле, укупан износ потраживања које банке неће наплаћивати од корисника износи 2,94 милијарде динара, односно просечно 14.280 динара по кориснику.

У вези са свим отписаним потраживањима банке не могу покретати поступак принудне наплате, а подаци о доцњи се бришу из евиденције Кредитног бироа, и то најкасније након истека три године од када су у складу са мишљењем Народне банке Србије били испуњени услови за отпис тих потраживања.

Овај пример и подаци показују да Народна банка Србије активно користи све расположиве супервизорске мере ради заштите права и интереса корисника финансијских услуга, те да те мере доносе конкретне материјалне бенефите за кориснике.