ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ За одводњавање рачун мањи 50 одсто у 2023, а без обавезе плаћања у 2024.

0
154

БЕОГРАД: Министарство пољопривреде саопоштило је данас да се накнаде за одводњавање за 2023. умањују за 50 одсто власницима, односно корисницима земљишта и објеката на мелиорационом подручју одређеном у складу са законом, као и да они од 1. јануара наредне године неће бити обвезници плаћања те накнаде.njiva

Фото: Dnevnik (Slobodan Šušnjević)

Како се наводи, пољопривредници ће у наредном периоду добити нова решења у којима је утврђен износ накнаде за одводњавање за 2023., који ће бити дужни да плате у року од 15 дана од дана достављања новог решења за ову годину.

Ако пољопривредници не поступе по наведеном решењу, односно, не плате утврђени износ накнаде за одводњавање у остављеном року, на износ из тог решења обрачунаваће им се затезна камата.

У саопштењу се истиче да је ово умањење, као престанак обавезе плаћања накнаде за одводњавање уд 1. јануара 2024, прописано Законом о изменама и допунама Закона о накнадама закоришћење јавних добара који је ступио на снагу 4. новембра ове године.

Zemlja/Dnevnik arhiva

Фото: Dnevnik.rs

Прецизира се да се умањење плаћања за 2023.односи на земљишта уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, објекте уписане у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране, ако су истовремено уписане и у Регистар пољопривредних газдинстава, као и на објекте уписане у Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство ако је истовремено уписан и у Регистар пољопривредних газдинстава.

Извор: Tanjug