Уместо кућа – куле: Телеп иде у висине

0
77

На подручју од преко 19 хектара настаће прави град у малом, док ће зграду Новитета заменити стамбено-пословни комплекс са тринаест надземних етажа.

Тек што су завршени новогодишњи празници, увелико се објављују нови грађевински пројекти и урбанистички планови за предстојећу грађевинску сезону на територији целе Србије. Овај пут осврћемо се на актуелни јавни увид плана генералне регулације у највећем граду у Војводини.

Како се у тексту наводи, поред београдске агломерације, Нови Сад представља градски центар највишег степена урбанизације у Србији. Сходно томе, али и Генералним урбанистичким планом до 2030. године, очекују се огромна улагања у оквиру грађевинске индустрије ове деценије у Новом Саду.

ПГР је на увиду до 1. фебруара 2023. године
Преображај Телепа из године у годину

Реч је о локалитету јужно од Футошког пута, потезу од раскрснице са улицом Богдана Шупута до Булевара патријарха Павла. Подручје припада новосадском насељу Телеп, које из године у годину бележи све већи број градилишта и пролази кроз прави преображај.

Доношењем овог плана, омогућава се урбана трансформација Футошког пута, једне од најпрометнијих градских саобраћајница која је усмерена ка самом центру града.

Овај улазни градски правац одликује се објектима и производним погонима старим више деценија. Неки су делом адаптирани добивши нову намену, а неки комплетно замењени новим објектима спратности до П+2.

У оквиру ових пословних објеката могуће је очекивати нову спратност која се ограничава на 8 етажа, са евентуалним висинским реперима неограничене спратности.

Уместо Новитета – станови

Подручје на којима се налазе објекти фабрика Новитет, Гепард и АМБ графике, планирају се као општеградски центри са очекиваним стамбеним уделом, али и трговинским и угоститељским садржајем.

Максимални индекс заузетости износи до 50%, просечна површина стана је 60 квадрата, а спратност се идентично као за пословне објекте креће до П+8, са могућим висинским акцентом пословног дела објекта. Иста намена очекује се и у оквиру раскрснице Футошког пута са Илирском улицом и улицом Косте Абрашевића.

На тај начин, јужни део Футошког пута добио би не само нове садржаје, него и потпуно нов визуелни идентитет.

Када је у питању фабрика Новитет, није тајна да на тој локацији стамбено-пословни комплекс планира компанија Рапид Инвест.
Када је у питању фабрика Новитет, није тајна да на тој локацији стамбено-пословни комплекс планира компанија Рапид Инвест, а судећи према већ доступним рендерима у плану је тринаест надземних етажа.

Планом је обухваћен и западни део Булевара патријарха Павла. На углу овог булевара са улицом Кочи Ивана очекује се општеградски центар такође спратности П+8.

Међутим, западна страна улице Кочи Ивана намењена је само стамбеној изградњи спратности до П+3, уз делимично дозвољених П+8 на парцелама на којима је као власник уписана компанија Галенс Инвест.

Пословно-стамбени комплекс Новитет; Визуелизација: Мастерплан АРЦ д.о.о. Нови Сад
Град у малом на 19 хектара

У саобраћајном смислу, очекује се проширење коловоза у Вршачкој улици и Улици Илариона Руварца са четири саобраћајне траке, али и нови улични паркинзи и тротоари у улици Косте Абрашевића, Киш Ернеа и Кочи Ивана.

Уз Футошки пут планирана је режијска саобраћајница са косим уличним паркинзима. Инвеститори су дужни да у оквиру будућих општеградских центара обезбеде од 1,3 до 1,5 паркинг места по изграђеној стамбеној јединици.

Када је реч о зеленилу, у плану се наводи да се постојећа квалитетна вегетација задржава и потребно је уклопити је у нова решења. У оквиру општеградских центара могуће је формирање кровних вртова, вертикално озелењавање и цветне жардињере.

У оквиру општеградских центара могуће је формирање кровних вртова, вертикално озелењавање и цветне жардињере.
На овом подручју од 19,1 хектара, дужине скоро 1,3 километара, настаће један прави град у малом, а више детаља може се очекивати у оквиру предстојећег плана детаљне регулације.

Описан план генералне регулације могуће је погледати у месним заједницама Никола Тесла и Братство у насељу Телеп, у просторијама Јавног предузећа Урбанизам, или на сајту Урбанизма и сајту града Новог Сада до 1. фебруара текуће године.

gradnja.rs