DR NENAD IVANIŠEVIĆ ZA PINK.RS: Oko 400 miliona dinara usmereno je ka privredi i turističkim delatnostima

0
184

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević na početku razgovoru za Pink.rs rekao je da uvećanje budžeta označava poverenje i preduslov za efikasnije sprovođenje politika u AP Vojvodini, u našem slučaju u okviru resora privrede, a posebno turizma koji je najviše pogođen merama za suzbijanje širenja zaraznih bolesti.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je u novom sazivu, a zahvaljujući povećanju budžeta ali i septembarskim rebalansom, uvećan za oko 100 odsto, u koljoj meri je ovo značajno uvećanje budžeta važno za dalji rad i programsku strukturu?

– Sekretarijat je opredelio značajna sredstva namenjena projektima i iz nedovoljno razvijenih opština, za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća, koji su prevashodno poluga razvoja i pojedinaca i zajednice. Usmereno je oko 400 miliona dinara ka privredi i turističkim delatnostima, 42 miliona dinara u tri vida zapošljvanja – samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i za sprovođenje javnih radova, kao i 5 miliona za stare i umetničke zanate. Pored 20 miliona dinara za žensko predutništvo, opredeljeno je i 50 miliona za organizovanje manifestacija na teritoriji AP Vojvodine, čiji je broj zapanjujućih 1.800 na godišnjem nivou. Kako bismo išli u korak s vremenom i potrebama privrednika i tržišta, u narednom periodu ćemo nastojati da utičemo i na unapređenje oblasti energetske efikasnosti tako što ćemo obavezati preduzetnike da obrate pažnju na taj aspekt mašina i opreme prilikom nabavke istih sredstvima Sekretarijata.

Podlegli ste svetskim trendovima i značajna sredstva usmeravate i ka ženskom preduzetništvu.

– Da budem iskren, bio bih najsrećniji kada preduzethništvo ne bismo etiketirali rodnim odlikama, kao muško i žensko, ali statisčki podaci pokazuju da još nismo dostigli 50 odsto udela žena u vlasničkoj strukturi privrednih društava, te da je oko 30 odsto u pogledu republičkog proseka, manje što se tiče pokrajinskog proseka, stoga je veoma važna podrška preduzetnicama. Pokrajinski sekretarijat ovim konkursima dodeljuje subvencije u cilju povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva i turističkih delatnosti u AP Vojvodini, a sami konkursi predstavljaju osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. U odabiru kandidatkinja ćemo voditi računa i o tome koliko žena zapošljavaju. Maksimalan iznos po subvenciji je 400 hiljada dinara, a iznosi su podeljeni po namenama. Konkursom za žensko preduzetništvo plasiramo ukupno 20 miliona dinara i to po principu refundacije, a sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina ili opreme, računarske opreme, softvera ili usluga u 2021. godini.

– Ovim Sekretarijat pruža značajnu podršku preduzetnicama sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji AP Vojvodine, sa aktivnim statusom u registru Agencije za privredne registre, razvrstane na mikro ili mala pravna lica.

Predani ste i ideji o kreiranju jedinstvenog turističkog proizvoda na području Balkana. Na koji način bi takav ,,proizvod“ bio koncipiran i šta bi podrazumevao?

– Počinjemo sa ,,svojim dvorištem“ tako što smo ponovo uspostavili oznaku kvaliteta proizvoda ,,Najbolje iz Vojvodine“, i to nakon bezmalo pet godina, proširivši ga na usluge i manifestacije u Vojvodini. Aktivnim i afirmativnim učešćem i umrežavanjem sa našim strateškim partnerima u zemlji i regionu, hoćemo da osnažimo privredu i preduzetništvo u našoj zemlji i AP Vojvodini, ali i da se međuregionalno povežemo kako sa javnim, tako i sa privatnim sektorom u regionu, sagledamo šta su nam kapaciteti, te na koji način bi ih najbolje trebalo ,,upakovati“ kako bi se postigao efekat jedinstvenog regionalnog turističkog proizvoda. Sve nas povezuje istorija, tradicija, gastronomija, geografija, a ponajviše ljudi, bez kojih nema ni turizma, niti proizvoda. Želimo da se pronese glas i značaj ove oznake, kako bismo i druge motivisali na sličan korak i time povezali sve naše ,,najbolje“, na taj način bismo region kao turističku celinu ponudili na najefikasniji način evropskom i svetskom turističkom tržištu.

Mostarska povelja je laskavo priznanje, koje sa sobom nosi i odgovornost i simboliku

Naposletku, ono što zavređuje pažnju jeste upravo prestižna nagrada koja vam je uručena pod nazivom Mostarska povelja. – Ovo priznanje predstavlja spoj tradicije, područja odakle potiče moja porodica, dok je s druge strane kruna mog mandata u Pokrajinskoj vladi, na čelu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, jer označava šta je sve postignuto u prvih godinu dana, ka čemu se stremi i šta nam je fokus i u narednom periodu. Mostarska povelja jeste podstrek onome kome je uručena za jačanje i razvoj prosperiteta u okviru regiona. Ovo veoma laskavo priznanje, sa sobom nosi i odgovornost i simboliku.

Pink