Potpisan Memorandum o saradnji izmedju PUPS, RMVI i udruženja Fulkrum

0
68

Memorandum o unapređenju međusobnih odnosa i saradnje između Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Saveza udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida (RMVI) i Omladinskog udruženja „Fulkrum“ potpisan je danas.

Memorandumom o saradnji koji su potpisali predsednik PUPS-a Milan Krkobabić, predsednik RMVI Gavro Vukić i predsednik „Fulkruma“ Aleksandar Đukić, definisano je unapređenje saradnje po pitanjima društvenog položaja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, učesnika ratova, ratnih zarobljenika, potomaka ratnika, civilnih invalida, korisnika porodične invalidnine, porodica palih boraca i dece, kao i statusa i standarda penzionera u Srbiji.

Predsednik PUPS-a Milan Krkobabić izjavio je da socijalno preduzetništvo mora da zaživi i da je to obaveza prema osobama sa invaliditetom, ali i svim ranjivim grupacijama koje danas beznadežno čekaju na tržištu rada.
„Naša obaveza, obaveza države je da Zakon o socijalnom preduzetništvu ugleda svetlo dana. A to znači milostinja i sažaljenje – ne, zadrada i dostojanstvo – da. Vi ste ravnopravni i uvaženi članovi društva“, rekao je Krkobabić nakon potpisivanja Memoranduma, a saopštio je PUPS.

Krkobabić je naveo da socijalno preduzetništvo predstavlja u Evropi treći sektor privređivanja, korektivni faktor između javnog i realnog sektora. To, kako je istakao, omogućava da ljudi sa invaliditetom, starije stanovništvo koje je na tržištu rada, teže zapošljive kategorije i manjinske grupacije, raznim olakšicama u sferi poreza i doprinosa, fiskalne politike, merama pozitivne diskriminacije, budu dovedeni u jednaku startnu poziciju, kako bi bili konkurentni na tržištu rada.

Kako se ističe u Memorandumu, RMVI i „Fulkrum“ podržavaju aktivnosti PUPS-a u ostvarivanju državne politike u oblasti socijalne politike i očekuju da PUPS svojim delovanjem kroz institucije sistema obezbedi što kvalitetnije ostvarivanje prava i interesa populacije koju potpisnici zastupaju.

„Pre svega, očekuju dosledno sprovođenje zakona koji definiše prednost članova porodica palih boraca prilikom zapošljavanja. Takođe, očekuju da klimatsko-banjsko lečenje bude zakonska obaveza koja će se primenjivati sistemski i sistematično, zatim prvenstvo za decu palih boraca prilikom dodele stipendija za školovanje i studiranje, kao i da u svim javnim institucijama imaju prednost u korišćenju usluga zakonom regulisanim za pomenute kategorije stanovništva“, saopštio je PUPS.

Danas