“Veliki reset – 2021” – ZASTRAŠUJUĆI PLAN SVETSKE VLADE

0
341

“Veliki reset” Klausa Švaba je ultra-globalistički liberalni manifest, koji govori o planu Svetske vlade – porobiti čovečanstvo.
Novi svetski poredak iz kategorije teorija zavere iznenada je postao strašna realnost u svom najbrutalnijem ispoljavanju. Da li je našem svetu i čitavoj vrsti “Homo sapiens” došao kraj? Ili još ima nade za spas?

Neki apologete globalnog liberalizma već upoređuju ovu knjigu sa „Manifestom Komunističke partije“ – koji je u svoje vreme postao prekretnica u istoriji.

Međutim, ovaj „Manifest“ ima potpuno drugačiju ideologiju, suprotnu od „komunističke“. Sada je već zvanično objavljena nova paradigma za novu globalnu liberalnu civilizaciju: „Mir i prosperitet palata – rat i porobljavanje koliba“.
Drugim rečima, Svet se suočava sa činjenicom: “Onaj ko nije sa nama biće uklonjen.” I to ne u nekom prenesenom smislu, već u najdirektnijem, fizičkom.

Naslov knjige preveden je kao „Veliki reset“, ali, engleska reč “RESET”, pored gore opisanih koncepata, ima i drugačije značenje: “fabrička podešavanja”. Oni teže potpunom uništavanju osnove na kojoj je funkcionisao dosadašnji svet.

Evo nekoliko osnovnih semantičkih citata iz knjige, koji bliže objašnjavaju o čemu se radi:

„Oblikuje se „nova normalnost “, radikalno drugačija od one koju ćemo ostaviti za sobom. Mnoga naša uverenja i nagađanja o tome kako bi svet mogao ili trebalo da izgleda, nestaće… ”.

„Što je demografski rast veći, to je veći rizik od novih pandemija …“.

„Pandemija nam daje šansu: to je uski prozor mogućnosti za razmišljanje, rešenja i ponovno pokretanje našeg sveta. Hitni slučajevi često se pokažu kao kovačnica u kojoj se kuju nove ideje.”

“Mnogi će otkriti da je rad od kuće pogodniji za klimu i manje stresan od putovanja na posao…”

„Ako demokratija i globalizacija nastave da se šire, tada neće biti mesta za nacionalnu državu na Zemlji…“.

„Potencijalno rešenje za univerzitete mogao bi da bude hibridni model. Svet obrazovanja, kao i druge industrije, postaće delimično virtuelne… ”.

„Mnogi ljudi pitaju kada ćemo se konačno vratiti normalnom životu. Ukratko: nikad. “

„Svet više neće biti isti, kapitalizam će imati drugačiji oblik, imaćemo potpuno nove vrste imovine, pored privatne i državne.

Najveće multinacionalne kompanije preuzeće veću društvenu odgovornost, aktivnije će učestvovati u javnom životu i biti odgovorne za opšte dobro ”

“Do 2035. godine 86% poslova u restoranima, 75% poslova u trgovini i 59% u industriji zabave može se automatizovati.”

A sada da se pozabavimo najosnovnijim porukama i tezama ovog programa Svetske vlade

Jednom rečju, govorimo o PROGRAMU zloglasne Svetske vlade koji, po mišljenju „razumnih“ ljudi, ne postoji. Čini se da nema Svetske vlade, ili barem ne još, ali je njen manifest već objavljen. A evo njegovih GLAVNIH TEZA:

Pandemija COVID-19 nije katastrofa, već jedinstvena prilika za stvaranje „hrabrog novog sveta“ od olupina starog. Generalno, kako kažu sistemski administratori, sedam problema – jedan reset.

Citat: „Moramo odmah pokrenuti Veliki reset. To je apsolutno neophodno. Neuspeh u borbi protiv duboko ukorenjenih bolesti u našim društvima i ekonomijama povećaće rizik da će recidiv bolesti dovesti do nasilnih prevrata, sukoba, pa čak i revolucije. Naša je dužnost da preduzmemo mere. Pandemija nam daje ovu priliku: to je uski prozor mogućnosti za razmišljanje, rešenja i ponovno pokretanje našeg sveta. “

Privatno vlasništvo se ukida. Umesto toga, uvodi se „ekonomija korisnika“. Ko, koga i kako će „koristiti“ jasno je iz dole navedenog citata.

Citat: „Svet više neće biti isti, kapitalizam će imati drugačiji oblik, imaćemo potpuno nove tipove svojine pored privatne i državne. Najveće multinacionalne kompanije preuzeće veću društvenu odgovornost, biće aktivnije uključene u javni život i biće odgovorne za opšte dobro. ”

Ekonomija će postati ne samo prilagođena korisnicima, već i „zelena“. Planira se uvođenje ograničenja potrošnje vode, električne energije i proizvoda opasnih po okolinu. Na primer, meso i automobili. A najbolji način za brigu o prirodi je smanjenje broja stanovnika. Generalno, što je manje ljudi, to je više kiseonika.

Citat: “Što je demografski rast veći, to je veći rizik od novih pandemija.”

„Svetla budućnost“ znači zamagljivanje razlike između bogatih i siromašnih zemalja, do te mere da uništava državne granice. Štaviše, treba misliti da će se granice siromašnih zemalja izbrisati. Shodno tome, nakon brisanja granica, neizbežno će se pojaviti pitanje Svetske vlade. Ili, recimo, o Vrhovnom savetu negde u Davosu. Uopšte, živela Internacionala!

Citat: “Ako demokratija i globalizacija nastave da se šire, onda neće biti mesta za nacionalnu državu.”

Očigledno nema dovoljno „društveno odgovornih“ napora multinacionalnih korporacija da izgrade „svetlu budućnost“. Da bi se održala revolucionarna disciplina među neodgovornim masama, potrebno je nastaviti trajno zatvaranje u svetskim razmerama do samog kraja.

Citat: „Problem desinhronizacije između dve grupe (donosioca odluka i javnosti), čiji je horizont veoma različit, akutan je i neće se lako nositi sa njim u kontekstu pandemije. Brzina šoka i dubina nanesenog bola neuporedivi su sa političkom stranom pitanja … Ljudi se mogu osramotiti zbog stresa i postati ‘neposlušni’. “

Naravno, očekuje se intenziviranje borbe protiv zaostalih elemenata

Citat: „Uvođenjem karantina, naša vezanost za voljene se povećava, više cenimo one koje volimo – članove porodice i prijatelje. Ali loša strana ovde je to što izaziva porast patriotskih i nacionalnih osećanja zajedno sa mračnim verskim ubeđenjima i etničkim preferencijama. A ova otrovna kombinacija izvlači najgore iz nas … ”.

Neprijateljima svetske revolucije savetuje se da ne ljuljaju brod unapred

Citat: „Na mikro nivou, u pojedinim industrijama i kompanijama, Veliki reset će podrazumevati složen sistem promena i prilagođavanja. Suočeni sa ovim, neki lideri i rukovodioci industrije želeće da zaustave ovo ponovno pokretanje, nadajući se da će se vratiti na stare norme i vratiti ono što je nekad radilo: tradicije, ustaljene procedure i način poslovanja. Ukratko, u običnu stvarnost. To se neće dogoditi, jer je nemoguće.”

Za izgradnju “svetle budućnosti” potrebno je obrazovati novu osobu. Još bolje, „poboljšajte“ je metodama naučnog transhumanizma. Sve najgore u ljudima biće iskorenjeno.

Citat: „Formira se „nova normalnost“, radikalno drugačija od one koju ćemo postepeno ostaviti za sobom. Mnoga naša uverenja i nagađanja o tome kako bi svet mogao ili trebalo da izgleda će se srušiti. “

„Svetla budućnost“ je nezamisliva bez potpune digitalizacije svih aspekata života. Zdravo društvo pretpostavlja redovno testiranje, obaveznu vakcinaciju i izdavanje zajedničkog sanitarnog pasoša za sve zemlje, prema kojem će im biti dozvoljeno da se ukrcaju u avion, uđu u taksi ili na fudbalsku utakmicu. Kako neodgovorni građani ne bi sakrivali „prljavi novac“ u ormare, umesto gotovine uvode se digitalne novčanice. Generalno, „svetla budućnost“ je računovodstvo i kontrola.

Citat: “Da bi se okončala pandemija, mora se stvoriti svetska mreža za digitalni nadzor.”

“Svetla budućnost” je robotizacija svih sfera ekonomije i života. A kako ljudi ne bi umrli od gladi, uvodi se bezuslovni osnovni prihod (BBI), ali samo ako imate sanitarni pasoš.

Citat: “Do 2035. godine 86% poslova u restoranima, 75% poslova u trgovini i 59% u industriji zabave može biti automatizovano.”

„Svetla budućnost“ je ozbiljna i dugo traje.

Citat: „Mnogi ljudi se pitaju: kada ćemo se vratiti normalnom životu? Kratak odgovor je nikad. Život se nikada neće vratiti osećaju „slomljene“ normalnosti koja je vladala pre krize … Svet kakav smo poznavali u prvim mesecima 2020. više ne postoji – srušio se u pozadini pandemije. Naša priča biće podeljena na dva dela: pre koronavirusa i posle. “

„Za uspeh novog Zapada, odnosno „globalnog“, projekat mora biti podržan novom Ideologijom. I pojavljuje se ovaj „Manifest globalizma“, napisan od strane Švaba, a pod pokroviteljstvom MMF -a. Videćete kako će ga svetski „finansijeri“ promovisati! Moraju da ubede “nemarne Francuze, Engleze, Kineze, Ruse i ostale na listi” kakvu će im divnu budućnost doneti ideje ovog “Manifesta”.

Citat: „Isti Zapad je pre dva veka rodio Komunistički manifest, koji su napisali Marks i Engels. Uspelo je! Uspelo je toliko dobro da su i sami zapadnjaci bili zapanjeni rezultatom.”

Dakle, Novi svetski poredak iz kategorije teorija zavere iznenada je odmah prešao u fazu strašne stvarnosti – u svom najbrutalnijem ispoljavanju. Ljudi su, protiv svoje volje, završili u ulozi zamorčića, od kojih će neki da se pretvore u poslušne biorobote, a ostali će biti odbačeni. Jaz nije vidljiv. Da li je moguće da mi, obični ljudi, znajući sve ovo, nećemo moći da se konačno ujedinimo i postanemo Jedna Sila? Sila sposobna da uništi demonske planove ovih neljudi, koji su se samoproglasili silom i elitom sveta i sami su sebi dali pravo odlučivanja o sudbinama ljudi i celog sveta. Kako se to radi? Kako se mnoštvo različito polarizovanih pogleda i svesti može dovesti do zajedničkog imenitelja – slike i ideje novog, generalno poštenog i harmoničnog sveta?

Odgovor je logički jednostavan i banalan: svi moramo izaći iz pravila Demonske igre u koju smo bili uvučeni obmanom i totalnim zombiranjem kroz medije koje su oni kontrolisali. Samo treba da prestanemo da sledimo dekrete i pravila koja su nam nametnuli ovi kvazi vladaru i počnemo da živimo i komuniciramo u skladu sa sopstvenim, prirodno-društvenim načelima. Onim načelima i pravilima koja su jednako poštena i generalno korisna za sve ljude i društvene grupe.

Dakle, na dnevnom redu budućnosti čovečanstva postoje samo dve opcije:

“Novi svetski poredak” – raj za tajne gospodare Zemlje, a globalni pakao za sve ostale.

Ili NOVI, ekološki duhovno svet, harmoničan i generalno pošten za čitavo čovečanstvo?

Lukave i đavolske tehnologije porobljavanja tajnih vladara sveta, ili znanje mudrih i solidarnost svih običnih ljudi?

Šta će prevagnuti? Čiji će svet biti u bliskoj budućnosti?

Evgenij Gigauri za Midgard Edem

 

Vebtribun