Naslage bakra i magnetizovanog gvožđa pronađeni u mozgu pacijenata sa Alchajmerovom bolešću – ODAKLE SU DOŠLI

0
77

Da smo nekako izvukli celo gvožđe iz ljudskog tela, možda bismo imali dovoljno da napravimo jedan nokat. Što se bakra tiče, možda bismo imali dovoljno za jednu malu minđušu.

Iako ih u telu imamo u oskudnim količinama, ova dva metala su neophodna za naše preživljavanje i igraju ključne uloge u telesnom rastu i metabolizmu.
Ali neobično je kada se pojave kao naslage unutar naših moždanih ćelija – kao što je slučaj sa onima koji pate od Alzheimerove bolesti.

Grupa naučnika iz SAD-a i Velike Britanije primetila je signal bakra i gvožđa rendgenskom mikroskopijom (STKSM) u uzorcima moždanih plakova uzetih iz frontalnog i temporalnog režnja pacijenta sa Alchajmerovom bolešću.

Naime, stvaranje plaka je tipična karakteristika ovog određenog oblika demencije, a plakovi ili naslage sastoje se od proteina beta-amiloida. Ali terapije koje imaju funkciju uklanjanja naslaga beta-amiloida nisu mnogo doprinele lečenju Alchajmerove bolesti, a naučnici se pitaju kakvu ulogu, ako je uopšte imaju, ovi proteini igraju u razvoju bolesti.

Jedan aspekt ovih naslaga, koji nije u potpunosti istražen, je toksični efekat biomineralizacije ili akumulacije minerala u moždanim ćelijama, piše Science Alert.
Gvožđe se nalazi u našem telu unutar hemoglobina, krvnog pigmenta i odgovorno je za prenos kiseonika. A mozak je jedno od područja kojima je očajnički potreban kiseonik. Ali gvožđe može imati i svoju lošu stranu – slobodan ili labilan oblik koji stvara reaktivne tipove kiseonika koji uništavaju ćelije.

Slično kao i gvožđe, bakar se u našem telu obično nalazi unutar proteina, ali u svom labilnom obliku može napraviti nered u našem mozgu.

Da bi istražili kako ova dva metala utiču na demenciju, stručnjaci sa Univerziteta Keele u Velikoj Britaniji tražili su signale gvožđa i bakra unutar jezgara amiloidnih plakova uzetih od dva pacijenta sa Alchajmerovom bolešću.

Naučnici su pomoću rentgenskih zraka analizirali naslage i proučavali koje minerale sadrže. Ne samo da su primetili nakupine gvožđa i bakra u uzorku, već su ovi metali bili u elementarnim oblicima, formirajući sitne naslage zakopane duboko u amiloidnoj ploči.
Akumulacije magnetizovanog gvožđa ili magnetita (jedinjenja gvožđa i kiseonika) ranije su pronađene u bakterijama i nekoliko drugih vrsta životinja. Pronađeni su i tokom obdukcije moždanog tkiva čoveka.

Ali ovo je prvi put da je neko otkrio sitne komadiće bakra i gvožđa u elementarnom obliku unutar ljudskih neurona. Šta tačno ovo znači zavisiće od onoga što budu otkrivaju buduće studije. Čak i ako ovo otkriće ne otvori put za lek za Alchajmerovu bolest, ono može ubrzati ili olakšati dijagnozu ove bolesti.

Istraživanje pod nazivom Biogeni metalni elementi u ljudskom mozgu? objavljeno je u časopisu Science Advances.

Indeks/Vebtribun