Đakon Hadži Nenad M. Jovanović: NE TREBA ZANEMARITI UTICAJ RELIGIJE NA BAJDENOVU POLITIKU!

0
147

Đakon Hadži Nenad M. Jovanović, teolog, master religiolog, doktorand na Fakultetu političkih nauka, u svojoj četvrtoj monografiji, pod naslovom: “Religija, Bajden i Srbija“ i podnaslovom: “Religijski faktor u politici predsednika Bajdena i kako bi mogao da utiče na srpske interese“, bavi se veoma aktuelnom politikološko-religiološkom temom uticaja religije na formiranje balkanske politike nove američke predsedničke administracije.

Vaša monografija je prva u Srbiji, a verovatno i jedna od prvih u svetu, koja se bavi ovako aktuelnom temom. Šta Vas je motivisalo prtihvatite tako nezahvalnog posla i da se posvetite naučnom razmatranju ovako sveže teme?

Rekao bih da u tom opredelenju da društvena pitanja nastojim sebi da objasnim i razumem u politikološko-religiološkom ključu, leži razlog zbog čega sam se posvetio baš ovoj temi. Kad uzmemo u obzir da je ova knjiga pisana u periodu januar-mart 2021, a da je Džozef Bajden preuzeo predsedničku dužnost 20. januara 2021, onda nam je jasno da se tu, bez lažne skromnosti, zapravo, radilo o svojevrsnom pionirskom poduhvatu, koji se drznuo da se prihvati, vrlo nezahvalnog, zadatka anticipacije nekih budućih spoljnopolitičkih tokova. Ono što je, međutim, osobenost ovog pristupa jeste to da ovde nastojim da sagledam koliko i kako religija može da utiče na formiranje politike nove američke predsedničke administracije prema regionu tzv. Zapadnog Balkana.


Pink