ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ (NI)JE ALKOHOLIČAR?

0
117

Ovo nije tabloidni tekst, namenjen jeftinom senzacionalizmu, već legitimno preipsitivanje sadašnjeg trenutka u kom se našla Crna Gora, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva krivicom Zdravka Krivokapića.

U analizi političkih dešavanja, uobičajeno se uzimaju u obzir mnogi složeni faktori unutrašnje politike, regionalnih i globalnih kretanja, istorija i identitet, sve zaodenuto u politikološka promišljanja.

I dok su srpski narod i crkva u Crnoj Gori ponovo suočeni sa neizvesnošću, ovaj put zbog Krivokapićevih hirova i krajnje iracionalnih poteza, mnogi pronalaze vrlo jednostavno objašnjenje na ivici banalnosti – alkohol.

Ne radi se o lošoj šali – da li je Zdravko Krivokapić državni funkcioner koji je najviše puta u istoriji fotografisan sa flašom rakije, iskristalisanog pogleda koji ne vidi dalje od vrha svog nosa?

Logično se nameće i pitanje – da li bi on smeo da sedi za volanom, a kamoli za kormilom države?

Možda zato Krivokapić insistira da ne potpiše Temeljni ugovor sa crkvom u Beogradu, nego tamo gde mu najviše odgovara, u blizini svoje flaše rakije.

Ili će u nekoj sledećoj prilici na primer tražiti da evropske institucije svrate iz Brisela do njegovog kabineta, da im parafira dokumente dok rakijom ublažava tremor.

Nacionalist