Rudar RNM odustao od geoloških istraživanja na Ceru

0
26

U redakciju „Podrinskih“ stiglo je saopštenje kompanije Rudar RNM d.o.o iz Beograda, u kojem se navodi da nije dobila pozitivno mišljenje Zavoda za zaštitu prirode da na lokalitetu „Dvorište“ kod Šapca izvodi geološka istraživanja, te da je, shodno tome, odustala od podnošenja dokumentacije Ministarstvu rudarstva i energetike za dobijanje odobrenja za izvođenje tih radova.

Podsetimo, u javnosti se krajem aprila pojavila informacija da je pomenuta kompanija podnela dokumentaciju Ministarstvu rudarstva i energetike za izvođenje geoloških istraživanja na Ceru. Ministarstvo je u odgovoru redakciji „Podrinskih“ 23. aprila to i potvrdilo, navodeći da je „02.10.2021. godine odgovorilo po zahtevu da je prostor slobodan i u skladu sa čl. 34. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima dalo rok od 90 dana privrednom društvu Rudar RNM d.o.o. iz Beograda za dostavu dokumentacije za odobrenje izvođenja geoloških istraživanja“.

Kompletno saopštenje direktorke kompanije prenosimo u nastavku.

D.Dimitrijević
„Kao što Vam je „poznato“ Rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike, dobili smo 90 dana da pripremimo svu neophodnu dokumentaciju za dobijanje odobrenja za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja.
Kako se Zavod za zaštitu prirode Srbije izjasnio da se na lokalitetu „Dvorište“ kod Šapca ne mogu izvoditi geološki radovi u funkciji eksploatacije mineralnih sirovina, nismo nastavili dalje aktivnosti na pripremi neophodne dokumentacije za izvođenje geološko- istražnih radova. Uvažavajući u potpunosti odredbe zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima da je za izvođenje ove vrste radova neophodno pozitivno mišljenje zavoda za zaštitu prirode, zavoda za zaštitu spomenika kulture i nadležnog organa lokalne samouprave za poslove urbanizma, nismo u predviđenom roku od 90 dana podneli projekat geološko- istražnih radova sa pratećom dokumentacijom, odnosno, odustali smo od daljih aktivnosti na ovom projektu“.

RUDAR „RNM“
Radmila Dragosavljević, direktor

Podrinske