Srpska Desnica podržava Sinod SPC po pitanju predloga zakona o istopolnim zajednicama

0
59

Naša dužnost i obaveza kao predstavnika naroda je da podržimo stav Sinoda Srpska pravoslavne crkve. Višedecenijski napadi na našu državu, kulturu i tradiciju nametanjem sve čudnijih vrednosti kao meru demokratičnosti i nekakvih sloboda, iako nijedna manjina nije ugrožena, dovodi do čudnih predloga, zakona, organizacija, slova u imenima. Poštujući slobodnu volju i ne diskriminišući nikog, smatramo da je ovo direktan napad na instituciju braka na koje je naše društvo gledalo kao na svetinju. Srpska Desnica se zalaže za porodicu u onom obliku kakva je i bila do sada kroz našu divnu istoriju, bez istopolnih peripetija. Gorući problem sa natalitetom je u direktnoj suprotnosti sa ovim predlogom zakona. Apelujemo na državu da povuče predlog zakona i fokusira se na pomoć i podršku zajednicama u sadašnjem obliku kao temelju društva, a pogotovo višedetnim porodicama.

Informativna služba Srpske Desnice

Nacionalist