Koalicija za prirodnu porodicu: Ne može biti dijaloga o protivustavnim predlozima zakona

0
120

POVODOM izjave ministarke Gordane Čomić, u kojoj ona poziva potpisnike peticije protiv usvajanja zakona koje je to Ministarstvo predložilo, Koalicija za prirodnu porodicu daje sledeći odgovor:

„Povodom tzv. poziva na dijalog ministarke Čomić, mi, potpisnici zahteva da se protivustavni nacrti Zakona povuku iz procedure i spreči njihovo donošenje, sa srpskom javnošću želimo da podelimo sledeće:

sve posledice i tektonski poremećaji koje bi usvajanje ovakvih nacrta zakona nosilo sa sobom predstavljali bi u punom smislu tog pojma društvenu revoluciju;

onaj ko želi da se u srpskoj skupštini usvoje zakoni čiji ratio legis stoji u raskoraku s vrednosnom etikom 90% njenog stanovništva, ako ne želi da izazove duboku društvenu krizu i stvori potpuno novi osnov podele, rascepa i na kraju unutrašnjeg sukoba u Srbiji, o nameri donošenja takvih zakona javnost upoznaje pre nego što usvoji njihove nacrte, a ne posle;
ovaj poziv je lažan koliko je lažna i navodna želja da se nacrtima ovih zakona urede građanskopravni odnosi u homoseksualnim vezama ili ravnopravnost polova u Srbiji;

svima je jasno da nacrt zakona o istopolnim zajedicama treba da utre put homoseksualcima da u budućnosti sklapaju brakove i usvajaju decu;

očito je da nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti ide korak dalje; on treba da biološku i prirodnu kategoriju pola porekne i omalovaži do te mere da ona ne bude više ni od kakvog značaja i da na kraju, praktično, bude poništena;
navodni poziv na dijalog u stvarnosti ima isti cilj koji je imao i poziv srpskoj delegaciji na pregovore u Rambuje; i jedan i drugi treba da posluže samo kao izgovor i opravdanje za brutalnu, protipravnu agresiju u kojoj, kao i 1999. godine, napadački pakt neće praviti razliku između boraca i civila u Srbiji;
kao i tada, i sada agresor koristi domaću satrapiju za slanje poziva na predaju, ne shvatajući da je javna rasprava o ovakvim sramnim ponudama u srpskom društvu okončana još 1389. godine;

svaki akt prezira prema politikantskoj zloupotrebi i prenaglašavanju objektivnih polnih razlika, državnog uplitanja u porodični život ili vaspitanje dece, agresivnom nametanju seksualnosti u obrazovanju ili njenom prostačkom ogoljavanju i ispoljavanju u javnosti, jeste glas protiv svih prethodnih, sadašnjih i budućih akata nasilja nad prirodom i zdravim razumom, dolazili oni sa ulice ili iz inostranstva posredstvom nekog obezljuđenog kompradora kolonijalne uprave u Srbiji.

Imajući u vidu činjenicu da potpisnici peticije iznose utemeljenu pravnu kritiku predloženih zakona koji ne samo da sadrže više pravnih propusta nego su i u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije kao najvišim pravnim aktom države, Koalicija za prirodnu porodicu istrajava u svom zahtevu da se sporni i antiustavni predlozi zakona povuku, nakon čega svi relevantni akteri u društvu mogu pristupiti dijalogu u cilju pronalaženja najboljih rešenja za pitanja tzv. lgbt populacije, uz istovremeno očuvanje porodice kao osnovne i najvažnije ćelije društva, i braka kao neprikosnovene zajednice muškaraca i žena.

Vaseljenska