SBB: RTS ne može da zabrani našim korisnicima da gledaju program javnog servisa

0
88

Kablovski operator SBB je danas saopštio da ima zakonsku obavezu da bez naknade distribuira i emituje osnovne programe javnog medijskog servisa u zoni njihovog pokrivanja i da Radio-televizija Srbije ne može to da zabrani.
RTS je nedavno je optužila SBB da ne poštuje zakone Srbije time što navodno nezakonito emituje programe RTS-a na EON platformi, pozivajući se na nepravnosnažnu presudu Privrednog suda u Beogradu, donetu februara 2019.

Kako je saopštio SSB, Privredni apelacioni sud je ukinuo tu presudu i predmet vratio na ponovno odlučivanje, jer u prvostepenom postupku nisu utvrđene sve okolnosti u tom slučaju.

„Privredni apelacioni sud je našao da prvostepeni sud nije uzeo u obzir da je pravo svih građana da im programi javnog medijskog servisa budu dostupni, kao i da operatori imaju obavezu da distribuiraju bez naknade osnovne programe javnog servisa u zoni njihovog pokrivanja, što podrazumeva i obavezu RTS-a da takvu distribuciju omogući“, naveo je SBB.

Ta kompanije je ukazala da bi, ako bi RTS mogao da uslovljava svojom saglasnošću distribuciju svojih programa, SBB bio onemogućen da ispuni svoje zakonske obaveze.

„Obaveza distribucije osnovnih programa RTS-a od strane SBB kompanije zapravo je mera propisana u javnom interesu, odnosno interesu svih građana, pa njeno ispunjenje ne može zavisiti od volje RTS-a“, istakao je SSB.

Odluka Apelacionog suda, kako je ocenio SBB, „dobar je podsetnik za RTS da je njegova osnovna uloga da ostvaruje javni interes, u koji spada i informisanje građana Srbije u inostranstvu, kao i pripadnika srpskog naroda koji živi van teritorije Srbije“.

„Nažalost, upravo nerazumnim odlukama RTS-a i Telekoma, pravo da prate programe javnog servisa je uskraćeno za više od milion građana naše dijaspore. Nadamo se da je ova odluka suda korak u pravom smeru koji će pomoći RTS-u da počne da ostvaruje javni interes svih građana, bez diskriminacije, zbog čega je uostalom i osnovan“, navodi se u saopštenju SSB-a.

Danas