Šta je izmenjeno u PGR za prostor u južnom delu bloka između Ulice Laze Nančića i Bulevara Evrope u Novom Sadu?

0
119
Izmene i dopune PGR / JP Urbanizam Novi Sad

Javnosti je predstavljen Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (prostor u južnom delu bloka između Ulice Laze Nančića i Bulevara Evrope).

Odlukom o izmenama i dopunama Plana obuhvaćeno je 1.540 m2, u Katastarskoj opštini Novi Sad II.

Cilj izrade i donošenja odluke o izmenama i dopunama Plana je usaglašavanje planskog rešenja sa izgrađenim objektima na Bulevaru Evrope.

U odelju Pravila građenja dodata je Urbanistička celina 15 – Prostor u južnom delu bloka između Ulice Laze Nančića i Bulevara Evrope.

Na katastarskim parcelama br. 3251/3 i 3255/14 i na delu parcele broj 3251/4, KO Novi Sad II, na uglu Ulice Laze Nančića i Bulevara Evrope, formira se građevinska parcela za izgradnju južnog dela poluotvorenog stambenog, stambeno-poslovnog ili poslovnog bloka. Obavezna je namena poslovanja u prizemlju i mezaninu, s tim što deo mezanina prema dvorištu, po zahtevu investitora, može da bude stambeni prostor.

Planiran je objekat spratnosti Po+P+M+6. Mezanin se gradi kao posebna etaža, dok se šesti sprat planira kao puna etaža. Dozvoljava se iznad šestog sprata (tj. na ploči iznad šestog sprata) izgradnja tehničke etaže (za smeštaj gasne podstanice, rezervoara za zagrevanje vode i drugih uređaja).

Moguća je izgradnja objekta u više etapa.

Parkiranje i garažiranje vozila za sopstvene potrebe korisnik je obavezan da reši prema normativu jedan stan – jedno parking mesto.

U pododeljku 7.4. Pravila uređenja i građenja za lokalitete 1 do 61 deo Lokalitet 1 menja se i glasi: Lokalitet 1, gde se na katastarskim parcelama br. 3253/1, 3253/3, 3254/1, 3254/2, 3254/3, 3255/1, 3255/9, 3255/10, 3255/12 i delovima parcela br. 3255/3 i 3255/11 KO Novi Sad II, u Ulici Ruđera Boškovića i na Bulevaru Evrope formira građevinska parcela za izgradnju severnog dela poluotvorenog stambenog, stambeno-poslovnog ili poslovnog bloka.

Obavezna je namena poslovanja u prizemlju i galeriji, s tim što deo galerije prema dvorištu, po zahtevu investitora, može da bude stambeni prostor.

Planirani objekat je spratnosti Po+P+G+5+povučen 6. sprat u delu uz Bulevar Evrope i Po+P+G+4+povučen 5. sprat na delu uz Ulicu Ruđera Boškovića.

Moguća je izgradnja objekta u više etapa.

Parkiranje i garažiranje vozila za sopstvene potrebe korisnik je obavezan rešiti u okviru bloka, u podzemnoj etaži ispod celih parcela i po potrebi na otvorenom parkiralištu u okviru blokovske površine.

Izmene i dopune PGR / JP Urbanizam Novi Sad

A. K./Ekapija