Vlada Švedske i UNDP poklonili 120 računara Državnoj revizorskoj instituciji Srbije

0
72

Vlada Švedske i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uručili su danas 120 računara koje su poklonili Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) Srbije.

„U saradnji s UNDP-om i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) DRI je je značajno unapredila svoje revizorske kapacitete“, a poklonjeni računari su za „glavne aktivnosti projekta – uvođenje sistema za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupaka revizije, takozvani AMS“, rekao je predsednik DRI Duško Pejović.

To je deo aktivnosti projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji iznosom od tri miliona dolara finansira Vlada Švedske, a sprovodi UNDP. Cilj te inicijative je unapređenje rada javnih institucija nadležnih za reformu javnih finansija.

U toku je i izrada softvera za upravljanje postupkom revizije (AMS), čije testiranje će državni revizori započeti krajem marta, da bi se dalje prilagodio njihovim specifičnim potrebama.

Nov softver i računari olakšaće sprovođenje revizije, prikupljanje i čuvanje podataka, izradu izveštaja o reviziji, unaprediti timski rad, kao i onlajn saradnju, što će omogućiti da državni revizori u Srbiji rade po najvišim međunarodnim standardima revizije, rečeno je danas.

„Odgovorno upravljanje javnim finansijama, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou je od ključnog značaja za kreiranje okruženja u kome su ljudska prava svih građana poštovana i u kome vladavina prava obezbeđuje ravnopravan tretman svih članova društva“, za šta veoma važnu ulogu imaju mehanizmi unutrašnje i spoljne kontrole, a jedan od najznačajnijih je DRI, istakao je šef Odeljenja Ambasade Švedske za razvojnu saradnju Ola Anderson.

Stalna predstavnica UNDP Fransin Pikap je kazala da građani koji su poreski obveznici, imaju pravo da očekuju odgovorno upravljanje javnim finansijama, jer je to neophodan uslov za efikasno pružanje javnih usluga.

Beta