Žena više na birou, ali češće dobijaju posao

0
89

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje tokom prošle godine, od 15.536 zapošljavanja u Južnobačkom okrugu, u 8.842 slučaja zaposlene su žene, dok su one u Novom Sadu zaposlene u 4.827 navrata, od ukupno 7.742 slučaja zapošljavanja.

U Novom Sadu je, kao i u Južnobačkom okrugu, lane najviše je zapošljavanja bilo u starosnoj grupi od 25 do 29 godina, dok je u kategorijama od 15 do 19, kao i od 60 do 65 godina zabeleženo najmanje slučajeva zapošljavanja. Krajem januara, na evidenciji NSZ za Južnobački okrug registrovano je 31.280 nezaposlenih lica, od čega su u 18.034 slučaja bile žene, dok je od 13.820 nezaposlenih u Novom Sadu, njih bilo 8.456.

Nacionalna služba za zapošljavanje ima niz programa i mera kako bi se pružila podrška i pomoć svakome ko se prijavi na evidenciju, da bi se posredno ili neposredno olakšalo zapošljavanje i integracija na tržište rada.

– Na osnovu procene zapošljivosti, sa nezaposlenima se dogovara individualni plan zapošljavanja i dogovaraju mere koje su najpogodnije za aktivaciju i podizanje nivoa zapošljivosti – objasnila je v. d. direktora Filijale Novi Sad Tatjana Vidović. – To podrazumeva posredovanje u zapošljavanju ili uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja.

Prema rečima Tatjane Vidović, među merama koje NSZ sprovodi, nalaze se i sajmovi zapošljavanja, obuke za aktivno traženje posla, savetovanje o planiranju karijere, obuke za tržište rada, programe stručne prakse, pripravnika, podrška samozapošljavanju, javni radovi i drugi.

Na teritoriji Južnobačkog okruga tokom prošle godine najviše je bilo zapošljavanja građana starosti od 25 do 29 godina, u 2.610 slučajeva, a najmanje u grupi od 60 do 65 godina, gde je zabeležen 551 slučaj. U Novom Sadu lane su najviše zapošljavani Novosađani starosti od 25 do 29 godina, u 1.472 slučaja, a najmanje ih je bilo iz kategorije najmlađih i najstarijih, te je u grupi od 15 do 19 godina bilo 202 zapošljavanja, dok je iz kategorije od 60 do 65 godina bilo 280 slučajeva zapošljavanja.
U januaru novi trend

Tokom januara, u Južnobačkom okrugu najviše su se zapošljavali sugrađani iz grupe od 30 do 34 godina, u 174 slučaja, a najmanje u starosnim kategorijama od 15 do 19 i od 60 do 65 godina, gde je ukupno bio 71 slučaj zapošljavanja. Situacija je slična i u Novom Sadu, te je krajem januara bilo 104 slučajeva zapošljavanja Novosađana starosti od 30 do 34 godina, a samo 9 ih je bilo iz grupe uzrasta od 15 do 19 godina.

Programi stručnog osposobljavanja mladih za samostalan rad u struci, kao što su program stručne prakse i pripravnika, održavaju se svake godine putem Javnih poziva, koje raspisuje NSZ, čije raspisivanje se očekuje uskoro.

– Obuke u okviru mera za aktivno traženje posla bile su privremeno obustavljene zbog virusa korone, a sa njima smo nastavili 22. januara – kazala je Vidović. – One se sada organizuju u kontinuitetu, jednom ili dva puta mesečno, u zavisnosti od obuke, u prostorijama Filijale Novi Sad, pri čemu se poštuju sve epidemiološke mere.

Kako je Tatjana Vidović objasnila, reč je o obukama za aktivno traženje posla za kvalifikovana lica, motivaciono-aktivacionoj obuci za nekvalifikovana lica, klubu za traženje posla, treningu samoefikasnosti i radionici za prevladavanje stresa usled gubitka posla.

– Najveća zainteresovanost postoji za obuku u klubu za traženje posla i za radionicu za prevladavanje stresa usled gubitka posla – kazala je Tatjana Vidović. – Obuka “Put do uspešnog preduzetnika” se i dalje održava onlajn i za nju takođe vlada veliko interesovanje, budući da se uskoro očekuje raspisivanje Javnog poziva za dodelu subvencija za samozapošljavanje.

D. Andulajević/Dnevnik