NBS unapredila uslugu plaćanja putem QR koda

0
84

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je u okviru servisa Generator/Validator omogućila novu uslugu, generisanje i preuzimanje naloga za uplatu pomoću NBS IPS QR koda. To između ostalog znači da će primaoci plaćanja svojim korisnicima nalog za uplatu moći da dostave putem elektronske pošte, umesto u papirnj formi.

Platilac će skeniranjem koda u aplikaciji mobilnog bankarstva (bez prekucavanja podataka, bez štampanja naloga za uplatu i bez grešaka) jednostavno izvršiti transakciju.

NBS podseća da je svim privrednim subjektima prethodno omogućila da na jednostavan način kreiraju, odnosno generišu NBS IPS QR kod popunjavanjem definisanih elemenata prikazanih u formi polja za popunjavanje.

Napominje se da je potrebno i da tehnički provere ispravnost (validaciju) već pripremljenih IPS QR kodova za račune i fakture putem servisa NBS Generator/Validator.

Više o usluzi Generator NBS IPS QR koda pogledajte na sledećem LINKU.
„Unapređenjem navedenog servisa sada je svim korisnicima omogućeno i preuzimanje naloga za uplatu s pripremljenim NBS IPS QR kodom, te korisnici mogu preuzeti tehnički ispravan kod na nalogu za uplatu“, navodi se u saopštenju NBS.

Prema rečima predstavnika NBS, primaoci plaćanja upotrebom tog servisa svojim klijentima, dužnicima (platiocima) mogu da omoguće jednostavno plaćanje računa, sa svega nekoliko klikova, skeniranjem NBS IPS QR koda sa uplatnice u aplikaciji za mobilno bankarstvo.

Takođe, svi primaoci plaćanja koji samostalno pripremaju NBS IPS QR ili za njih navedene kodove pripremaju njihovi pružaoci tehničkih usluga tehničku ispravnost takvog NBS IPS QR koda mogu da provere besplatno, korišćenjem servisa Generator/Validator NBS.

Nova ekonomija