KVALITET GORIVA U SRBIJI: Odgovara Direktivi EZ o kvalitetu

0
311

TEČNA goriva koja proizvodi NIS-ova Rafinerija nafte u Pančevu, kao i naftni derivati koji se toče na benzinskim pumpama, a uvezeni su u Srbiju, ispunjavaju kriterijume Direktive Energetske zajednice o kvalitetu goriva, kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike.

„Kvalitet goriva koji se proizvodi u NIS-u u Rafineriji nafte Pančevo u potpunosti je usaglašen sa obavezama koje proističu iz Direktive Energetske zajednice o kvalitetu goriva“, kažu u ministarstvu povodom izjave direktora Sekretarijata Energetske zajednice Jugoistočne Evrope Janeza Kopača izrečenu na onlajn sastanku sa članovima skupštinskog Odbora (Crne Gore) za ekonomiju, objavila je Energija Balkana.

Po pitanju naftnih derivate Kopač je rekao: „Pravni propis iz područja tečnih goriva koji važi u Energetskoj zajednici je Direktiva o kvalitetu goriva i tu moram da budem veoma pozitivan. Crna Gora je jedina članica Energetske zajednice koja je prenela i implementirala sve delove te direktive“.
U Srbiji naftne dervate proizvodi NIS u rafineriji u Pančevu, a na benzinskim pumpama ove kompanije i benzinskim stanicama koje su pod evropskim brendovima OMV, MOL, Lukoil, EKO Serbia (podružnica Helenik Petrola) i Petrola, kao i privatnih, domaćih naftnih kompanija se pored tečnih goriva proizvedenih u Srbiji toče i derivati uvezeni iz rafinerija u okolnim zemljama, clanicama EU, koje rade po standardima EU.

„Kvalitet goriva u Srbiji je u potpunosti usaglašen sa odredbom Direktive o kvalitetu goriva, kao i postupak monitoringa kvaliteta goriva, koji se sprovodi od 2015. godine“, kažu u ministarstvu.

Takođe, navode da je Srbija je u velikoj meri prenela odredbe ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo.
Direktiva o kvalitetu goriva obuhvata širu oblast od samog kvaliteta, kao što je obaveza stavljanja biogoriva na tržište, koju smo, takođe, uspešno preneli u srpsko zakonodavstvo u 2019. godini, sa odloženom primenom od 1. januara 2022. godine.

Jedina preostala obaveza je povezivanje ove direktive sa novom direktivom o obnovljivim izvorima energije, u smislu obaveze snabdevača goriva da imaju odgovarajuće uštede u emisijama gasova.

To će biti rešeno nakon donošenja novog Zakona o obnovljivim izvorima energije čiji nacrt je u postupku javne rasprave, i njegovih podzakonskih akata, kao i usaglašavanja rada našeg ministarstva i ministarstva nadležnog za pitanja životne sredine.

Novosti