Naslednicima otete imovine – samo 15 odsto njene vrednosti

0
111

BEOGRAD: Naslednicima vlasnika oduzete imovine biće isplaćeno 15 odsto od procenjene vrednosti imovine, kaže direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić nakon što je Vlada Srbije utvrdila koeficijent obeštećenja koji iznosi 0,15 i navodi da je za sada doneto 1.700 rešenja o obeštećenju.

Po zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, kaže Sekulić, isplata akontacije počinje iduće godine, a do 30. juna ove godine Agencija treba da donese rešenja o pravu na obeštećenje.

Precizirao je da se ona rešenja koja budu pravnosnažna do 30. juna ove godine šalju Ministarstvu finansija koje sprema isplatu za iduću godinu.

„Tako će biti sve vreme isplate, s tim što se u prvoj godini isplaćuje akontacija od 10 odsto, a kasnije obveznice“, rekao je Sekulić.

Tako će, navodi, kako bude sukcesivno išla naplata, oni koji ostvare svoje pravo u prethodnoj godini dobijati akontaciju u narednoj godini, a u sledećim godinama dobijaće obveznice koje će dospevati jedanput godišnje.

On objašnjava da koeficijent 0,15 znači da će biti isplaćeno 15 osto od vrednosti imovine koja je oduzeta, tako da će onaj kome je utvrđena vrednost imovine 100.000 evra, dobiti 15.000 evra, odnosno za milion evra 150.000 evra.

Naveo je da je 500.000 evra maksimalan iznos obeštećenja po jednom zahtevu za vraćanje oduzete imovine.

„U situaciji gde postoji samo jedan naslednik i stari vlasnik, a imovina je bila vrednosti veće od šest miliona evra, onda naslednik može da dobije i 500.000 evra na 12 godina u obaveznicama“, rekao je Sekulić.

Obveznice države Srbije će, kaže, biti sigurne, naplative odmah, vrlo su pogodne za trgovanje i to nije imovina koju treba potceniti.

Izrazio je očekivanje da će i banke da ponude odgovarajuće usluge vezane za obveznice iza kojih stoji država Srbija, u smislu da će moći da se podigne kredit za kupovinu nekretnine koji će se vraćati od obveznica.

Kaže da je Agencija do sada donela 3.200 rešenja o pravu na obeštećenje od kojih je 1.700 pravnosnažno.

„To znači da ćemo mi do 30. juna učiniti sve da donesemo 1.700 dopunskih rešenja, naravno i druga rešenja ako budemo u mogućnosti, da bi ljudi u sledećoj godini mogli da ostvare pravo“, rekao je Sekulić.

Kaže da Agencija ima 60.000 odluka u predmetima, od ukupno 85.000 zahteva za vraćanje oduzete imovine.

„Imamo još 14.000 odluka da donesemo, od toga je za naturu otprilike od 2.500 do 3.000, a ostatak će biti obeštećenje“, kaže direktor Agencije za restituciju.

On je rekao da je, osim poljoprivrednog zemljišta, naturalna restitucija u završnoj fazi, da je ostalo još nekoliko predmeta za naturalno vraćanje u Beogradu, a da je ista situacija i u Nišu i Kragujevcu.

U Novom Sadu je, kaže, ostalo još od dve do dve i po godine za vraćanje poljoprivrednog zemljište i pararelno sa tim donosiće se i rešenja o pravu na obeštećenje

„Ovo je početak kraja restitucije u smislu da okončavamo naturalno vraćanje. Imamo definisano sve parametre vezano za obeštećenje i možemo da za tri-četiri godine donosemo sva prvostepena rešenja“, rekao je Sekulić.

Posle toga, objašnjava, čekaće se odluke drugostepenih organa, sudova kako bi se otpočeo proces zaključenja procesa restitucije za koji kaže da neće biti nimalo jednostavan, a koji će imati gotovo više izazova nego kad je počeo sam postupak restitucije.

Dnevnik