DESETINE HILjADA TUŽBI PROTIV BANAKA: Ponuđeno rešenje za preopterećenost parničnih odeljenja sudova

0
88

ALUMNI klub Pravosudne akademije (AKPA) pozdravlja preduzete napore da bi bio rešen gorući problem preopterećenosti parničnih odeljenja Prvog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, u kojima se ovog meseca delegira, odnosno ustupa određeni broj predmeta drugim osnovnim sudovima, manje opterećenim.

AKPA ipak napominje da je za sistemsko rešenje problema potrebno izmeniti procesne odredbe o mesnoj nadležnosti sudova.

Do delegiranja predmeta došlo je zahvaljujući odluci Vrhovnog kasacionog suda, koji je uvažio zahteve postupajućih sudija ova dva suda, shvativši da je ugroženo pravo građana na pravično suđenje u svim građanskim postupcima. AKPA ukazuje da će posle februarskog ustupanja nadležnosti doći do izvesnog rasterećenja sudova, ali problem preopterećenosti u Beogradu je sistemski i tako mora da bude i rešavan.

– Do preopterećenosti beogradskih sudova dovele su desetine hiljada tužbi građana iz cele Srbije protiv poslovnih banaka, čija se sedišta nalaze u Beogradu. Zato treba izmeniti procesna pravila tako da se mesna nadležnost sudova određuje isključivo prema prebivalištu građana, a ne prema sedištu poslovnih banaka. Tako bi građani zaštitu prava mogli da ostvaruju pred sudom nadležnim za teritoriju njihovog prebivališta, koji im je i fizički bliži, a građanima prestonice ne bi bilo povređivano pravo na suđenje u razumnom roku, ne samo u sporovima sa poslovnim bankama, već u čitavom nizu drugih parnica – naglašava AKPA i poziva Vladu da predloži takve zakonske izmene. U suprotnom, beogradski sudovi opet će biti jednako zatrpani kao sada.

Novosti