Postavljaju se šine u tunel, ravna teren oko vijadukta u Čortanovcima

0
134

NOVI SAD: Gradnja dvokolosečne pruge za vozove brzine do 200 kilometara na čas na deonici Stara Pazova – Novi Sad ulazi u završnicu, tačnije do kraja ove godine trebalo bi, prema ugovoru, da bude gotova.
Tamo odakle je ruska kompanija „RŽD Internešnl“, kojoj je poverena izgradnja tog dela brze pruge od Beograda do Budimpešte, počela radove – u Čortanovcima – i pod prvim ovogodišnjim snegom radnici rade.

Kako kaže direktor ogranka „RŽD Internešnl“ u Srbiji Mansurbek Sultanov, u tom mestu od veštačkih objekata još uvek traju radovi na prvom, u istoriji savremene Srbije, železničkom tunelu sa kolosekom bez zastora, kao i najdužem dvokolosečnom vijaduktu u zemlji, u plavnom delu Dunava.

Tunel se sastoji od dva paralelna jednokolosečna tunela, ukupne dužine preko 2,2 kilometra, objašnjava Mansurbek Sultanov.
Kako dodaje, trasa tunela prolazi kroz tlo složenog geološkog sastava, prezasićenog vodom.

Probijanje tunela je izvođeno istovremeno sa obe strane – sa severnog i južnog portala, specijalnom metodom probijanja za nestabilna tla i u celosti je završeno u junu 2020. godine. Potpuno su okončani radovi na sekundarnoj oplati desnog i levog tunela, kao i južnog i severnog poprečnog prolaza između desnog i levog tunela, odnosno svi betonski radovi unutar tunela, navodi Sultanov.
Radovi u Novom Sadu uz obilaznicu

Tokom prošle godine radovi su se preselili i u Novi Sad. Na teritoriji grada se grade tri nadvožnjaka i dva pothodnika, dvokolosečni trup pruge i paneli za zaštitu od buke.

Mansurbek Sultanov napominje da su za odvijanje drumskog saobraćaja i kretanje pešaka organizovane privremene obilaznice u zoni radova. Kako kaže, planirano je da svi građevinski radovi na teritoriji Novog Sada budu završeni u oktobru 2021. u skladu sa dinamikom izvođenja radova.
On ističe da su početkom decembra prošle godine stručnjaci „RŽD Internešnla“ započeli polaganje gornjeg stroja koloseka u tunelu. Za razliku od otvorene pruge na kojoj se kolosek polaže na šinskim poljima od po 25 metara uz korišćenje krana za polaganje na već pripremljen sloj tucanika debljine 20 cm, nakon čega se dopunjava zastor i obavlja regulisanje koloseka dok se ne dostignu projektne kote, u tunelu se to izvodi drugačije.

U tunelu se kolosek polaže bez zastora, i svi radovi se izvode putem odvojene ugradnje pragova i šina, kaže prvi čovek ogranka „RŽD Internešnl“ u Srbiji.

Po njegovim rečima, na pripremljeno betonsko tlo se polažu bi-blokovi dužine oko 30 metara, ugrađuje se šina i uz korišćenje specijalnih instrumenata kolosek se postavlja u planu i profilu sa odstupanjem do 1 mm.

Potom se rasklapa armatura u formiranom prostoru ispod pragova kako bi se obezbedilo povezivanje bi-blokova sa gornjom pločom, nakon čega se betonira gornja ploča gornjeg stroja koloseka. Planirano je da se polaganje gornjeg stroja koloseka u tunelu završi u drugom kvartalu 2021, a puštanje u rad bi trebalo da bude do kraja godine. Praktično je završeno 97 odsto posla i ti radovi se izvode ispred rokova, veli naš sagovornik.

Dvokolosečni železnički vijadukt dug gotovo tri kilometra drugi je kapitalni železnički objekat u sklopu ovog izuzetnog državnog projekta. Po rečima našeg sagovornika, završena je izgradnja osnovnih konstrukcija vijadukta i sada se ravna teren u zoni tog grandioznog železničkog objekta, čiji stubovi na nekim mestima dosežu visinu od 27 metara. Polaganje koloseka se očekuje kada se ispune svi tehnološki uslovi.

Projekat brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada pored tunela i trokilometarskog vijadukta u Čortanovcima predviđa gradnju i drugih železničkih infrastrukturnih objekata. Od 28 objekata, među kojima su galerije, nadvožnjaci, podvožnjaci, pothodnici, vijadukti i mostovi, završena je izgradnja njih 18. Otpočeli su radovi na 10 objekata i demontiran most na 73. kilometru pruge počev od Beograda.

Paneli su praktično u potpunosti postavljeni na deonicama Stara Pazova – Inđija – Beška i Sremski Karlovci – Petrovaradin. Nekoliko meseci nakon što je započela gradnju vijadukta i tunela, ova ruska kompanija je prionula na radove na otvorenoj pruzi. Do sada je položeno 44 kilometra od 96 km gornjeg stroja koloseka i 51 skretnica od 77:
Okončali smo radove između Stare Pazove i Inđije, a to znači da je 5,9 km dvokolosečne železničke pruge položeno na toj deonici, naglašava Sultanov.

U potpunosti je, kako dodaje, završen trup pruge na deonici Sremski Karlovci – Petrovaradin u dužini od četiri kilometra, a takođe je praktično potpuno završen trup pruge na deonici Inđija – Beška, dug 10 kkilometara.

U aktivnoj fazi je izgradnja stanica u Inđiji, Beški, Sremskim Karlovcima, Petrovaradinu, te međustaničnih rastojanja Beška – Sremski Karlovci i Petrovaradin – Novi Sad, navodi Sultanov.
Sve po planu u Beški

Na vijaduktu koji se nalazi na 51. kilometru brze pruge od Beograda, to jest u Beški, završena je montaža svih 12 rasponskih konstrukcija, kao i betoniranje kolovoznih ploča na rasponima, kaže Sultanov.

To isto, kako dodaje, urađeno je i na vijaduktu na 55. kilometru, u Čortanovcima, pre nekadašnje železničke stanice, koji ima osam rasponskih konstrukcija. U potpunosti je gotova gradnja i svih 29 propusta

U toku je, kako napominje naš sagovornik, i ugradnja panela za zaštitu od buke na svim međustaničnim rastojanjima od Inđije do Novog Sada. Izrađeni su temelji i stubovi za panele u stanicama Inđija, Sremski Karlovci i Petrovaradin, kao i na deonici Stara Pazova – Inđija – Beška i Sremski Karlovci – Petrovaradin – Novi Sad.

Uprkos izazovima koje je na čitavoj zemaljskoj kugli donela pandemija koronavirusa u prošloj godini, na gradilištu brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada nije bilo zastoja. I pored ograničenja, koja su u Srbiji bila na snazi tokom 2020. godine zbog pandemije koronavirusa, tvrdi Sultanov, nije došlo do usporavanja tempa, uz potpuno poštovanje bezbednosnih propisa, i građevinski radovi se izvode strogo prema planu.
Kompleks radova koji izvodi „RŽD Internešnl“ doo u skladu sa zaključenim sporazumima, izvodi se u roku, a neretko i pre dinamike, kaže Mansurbek Sultanov.

Grade uz, kako kaže, primenu savremenih tehnologija, koriste napredno svetsko iskustvo uz strogo poštovanje ekoloških zahteva.

Od kraja prošle godine na deonici Stara Pazova – Novi Sad rade kompanije, angažovane na osnovu odluke srpskog investitora. Oni izvode radove na sigurnosnom sistemu (Š), kao i sistemu za telekomunikacije. S tim u vezi, opšti rokovi izvođenja radova i početak puštanja saobraćaja vozova na deonici, direktno zavise od toga da sve strane ispoštuju svoje obaveze, navodi Sultanov.

Izgradnja brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada počela je 2017. godine, a vrednost radova je nešto viša od 580 miliona dolara.

Zorica Milosavljević/Dnevnik