Rad od kuće: Radnicima ista prava kao da dolaze u firmu

0
89

NOVI SAD: Uprava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za bezbednost i zdravlje na radu izradila je Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće.

Suština je da poslodavci, ali i zaposleni koji rade od kuće, treba da imaju ista prava i obaveze kao i kada se posao obavlja u prostorijama poslodavca, pri čemu treba uzeti u obzir mere za održavanje kontakata i praćenje dobrobiti, bezbedne uslove za rad od kuće i ugovoreno radno vreme, zaključuje se u Vodiču.

Kako je navedeno na sajtu Ministarstva, Vodič je napravljen da bi se poslodavcima i radnicima olakšao rad u novonastaloj situaciji, izazvanoj pandemijom kovida-19, i u njemu su navedene obaveze, kako poslodavaca, tako i zaposlenih.

Poslodavcima koji su svojim zaposlenima obezbedili rad od kuće Vodič pruža praktične smernice, kao npr. koje su obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih; uslove koje radni prostor koji je opredeljen kao radno mesto kod kuće treba da ispunjava; briga poslodavca o zdravlju svojih zaposlenih, uključujući i mentalno zdravlje; procena rizika i praćenje bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih koji rade od kuće; prijava povreda na radu prilikom rada od kuće itd, navedeno je na sajtu Ministarstva za rad.

Poslodavac je dužan da: u saradnji sa zaposlenim, obezbedi bezbedno i zdravo radno mesto i radnu okolinu, odnosno da obezbedi da je radni prostor kod kuće bezbedan i zdrav za obavljanje poslova, zatim, da vodi računa o zdravlju svojih zaposlenih, uključujući i mentalno zdravlje.
Briga o mentalnom zdravlju

Briga o mentalnom zdravlju zaposlenog treba da uključi redovno održavanje kontakta sa zaposlenim, pripremu uputstava i informacija (koja uključuju pitanja stresa, uznemirenosti i dr.) i po potrebi da se obezbedi razgovor sa stručnom osobom.

Treba i da obezbedi opremu za rad zaposlenom ukoliko je zaposleni nema u svom vlasništvu (npr. poslodavac će zaposlenima obezbediti računar, softver, pristup internetu i dr.), i da sprovodi nadzor nad obavljenim poslom zaposlenog i merama bezbednosti i zdravlja na radu (npr. izveštaji o radu, virtuelni nadzor o sprovedenim merama bezbednosti i zdravlja na radu), kao i da stupa u kontakt sa zaposlenima u toku ugovorenog radnog vremena.

Zaposleni je dužan da primenjuje mere za bezbedan i zdrav rad, namenski koristi opremu za rad i da njom pažljivo rukuje da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje, kao i bezbednost i zdravlje članova svoje porodice. Pre početka rada dužan je da pregleda radno mesto, uključujući opremu za rad koju koristi i da, u slučaju uočenih nedostataka, obavesti poslodavca. Osim toga, mora da uspostavi ravnotežu između poslovnog i privatnog života, a u toku ugovorenog radnog vremena održava redovnu i pravovremenu komunikaciju s poslodavcem ili licem za bezbednost i zdravlje na radu da bi se sprovele mere bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da se pridržava uputstava poslodavca o uspostavljanju i održavanju određenog radnog prostora na bezbedan i zdrav način, te da se brine o opremi za rad koju koristi.

Obavezan je da prijavi sve opasnosti i probleme u skladu s internim procedurama poslodavca koje se odnose na: bezbednost i zdravlje na radu, upotrebu informacionih tehnologija, zaštitu i tajnost podataka; intelektualnu svojinu; kodeks ponašanja i drugo.

Z. Delić/Dnevnik