Više od tri milijarde dinara za kapitalne investicije u Vojvodini

0
99

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je pet novih javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u više oblasti, za koje je obezbedila oko 3,27 milijardi dinara.

Kako se navodi u saopštenju Uprave, projekti će biti podržani u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja i razvoja sporta.

Za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, obezbeđena je 2,1 milijarda dinara.

Za podršku projektima u oblasti razvoja sporta opredeljeno je 497 miliona dinara, a sredstva su namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine, uključujući i školske sportske objekte.

Uprava za kapitalna ulaganja obezbedila je 73,8 miliona dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata ustanova osnovnog obrazovanja i vaspitanja u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine.

Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda, obezbede sredstva neophodna za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i sanaciju sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Za ovu namenu obezbeđena su 402 miliona dinara.

Uprava za kapitalna ulaganja obezbedila je 193 miliona dinara za podršku projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i povećanje zaposlenosti u Vojvodini.

Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 4. februara 2021. godine. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet stranicama Uprave za kapitalna ulaganja i Pokrajinske vlade.

N1