Formiranje agencije za razvoj seoskog turizma

0
444
Foto: Fonet/ Dragan Antonić

Briga o selu i srpskim domaćinima jedan je od najvžnijih ciljeva u preporodu sela. Osnivanjem posebnog (prvi put u istoriji Srbije) Ministarstva za brigu o selu na čelu sa Milanom Krkobabićem, Vlada Srbije je pokazala da joj je spas i preporod srpskog sela jedan od najvažnijih strateških ciljeva.

„Kupujmo domaće od srpskog seljaka“ koju je Srpska Liga inicirala još pre četiri godine je od velike važnosti. Posebno što danas postoji opšti građanski konsenzus da su nas srpsko selo i srpski seljanin prehranili i prehranjuju, evo već deseti mesec, otkako nas je zadesila ova pošast izazvana koronavirusom. Selo je za Srbiju važno ekonomski, demografski, ali i sa geo-strateškog i bezbednosnog stanovišta.

Formiranje agencije za razvoj seoskog turizma doprineće ostvarivanju razvoja seoskog turizma. Rad agencije bi imao podršku javnog sektora, autoritet da pokreće promene, mogućnost uticaja na odluke i rešenja nadležnih državnih organa, stručno osoblje I razvijen mehanizam direktnog uticaja na rad organizacija lokalnih turističkih menadžera. Ovakav model bi pre svega omogućio bolju operacionalizaciju strateških i planskih aktivnosti, kao što su odeljenje za razvoj turističkih proizvoda, za marketing, za razvoj ljudskih resursa, za investicije i infrastrukturu i za razvoj menadžmenta.

Seoski turizam može da bude ne samo izvor dopune budžeta poljoprivrednog gazdinstva, već i značajan faktor očuvanja i revitalizacije seoskih zajednica u Srbiji . Više od 1.000 domaćinstava koja se bave seoskim turizmom ostvaruje skoro deset odsto prihoda u turizmu. Seoski turizam kao porodični posao, bazira se na vrednostima tradicionalne seoske porodice a veći efekat može se postići udruživanjem.

Rad ovakve agencije doprineće jačanju saradnje između lokalnih destinacija, bolje umrežavanje i koordinacija aktivnosti, razvoj perspektivnih turističkih proizvoda, očuvanje turističkih atraktivnosti, standardizaciju kvaliteta, istraživanje turističkog tržišta i formiranje turističkog informacionog sistema, lakše pronalaženje sredstava za ulaganja u razvoj, itd.

Seoski turizam danas je značajan izvor prihoda od nepoljoprivrednih aktivnosti na selu i veoma značajan za unapređenje ruralne eknomije.

Ostvarivanje ovakog predloga doprineće i privlačenju stranih turista da posećuju našu zemlju, a ujedno će omogućiti srpskim domaćinima da kroz projekte, učestvoju u razvoju seoskih sredina, što će doprineti zaposlenju seoskog stanovništva.

Zoran Spasić, potpredsednik Srpske Lige