Đurđev: Umesto Vojska Srbije – Srpska vojska i šajkača kao deo formalne uniforme

0
192

Beograd, 4.1.2021 – U skladu sa srpskom tradicijom i bogatom vojničkom istorijom srpskog naroda i države Srbije, Srpska liga (SL) predlaže da se naziv Vojske Srbije preimenuje u Srpsku vojsku, i da se ponovo u formalnu upotrebu vrate stara obeležja koja su bila karakteristična za srpskog vojnika, kao što su oficirske i vojničke šajkače koje bi činile deo formalne uniforme pripadnika Srpske vojske – izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik SL, dodajući da je ova inicijativa deo ranije kampanje Srpske lige, u kojoj je kao temelj obnove srpske državnosti, predstavlja promenu naziva državnih institucija koji u sebi imaju pojmove “Srbije“ ili “republički/a“, u “srpski/a“.

Poznato je da najslavniji period srpske vojske upravo krasila uniforma, u čijem sastavu je bila kapa šajkača, zato smo dužni da poštujemo svoje slavne pretke i da nikad ne zaboravimo svoju istoriju, a jedan od načina za to je vraćanje starih srpskih vojničkih simbola u ponovnu upotrebu i izmena imena Vojske Srbije u Srpska vojska – ističe Đurđev.

Svedoci smo da je danas u Srbiji, a posebno u zemljama u okruženju, na udaru sve što ima pridev ,,srpsko“ ispred sebe, o čemu svedoči i praksa da se u nazivima zvaničnih institucija naše države ne upotrebljava ovaj pridev, zato se zalažemo za promenu postojećih i primenu novih imena državnih institucija, javnih ustanova, preduzeća, sportskih saveza, pa tako, na primer, umesto Vlada Republike Srbije novi naziv bi glasio Srpska vlada, Vojska Srbije – Srpska vojska, Narodna skupština Republike Srbije – Srpska narodna skupština, Narodna banka Srbije – Srpska narodna banka, Pošta Srbije – Srpske pošte, Fudbalski savez Srbije – Srpski fudbalski savez i slično – zaključuje Đurđev.

www.srpskaliga.rs