APR počinje da izdaje potvrde o stvarnim vlasnicima

0
228

Beograd — Agencija za privredne registre (APR) objavila je da počinje izdavanje izvoda i potvrda o stvarnim vlasnicima preduzeća i drugih registrovanih organizacija.
U saopštenju se precizira da je reč o izvodima i potvrdama iz Centralne evidencije sa istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima, odnosno o potvrdama da je neko fizičko lice upisano ili je bilo upisano kao stvarni vlasnik registrovane firme.

Zahtev se može podneti elektronskim putem, preko sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika APR ili u pisanoj formi, na posebnom obrascu koji je dostupan preko internet-stranice Agencije.
Prema podacima APR-a s kraja novembra prošle godine, više od 140.000 subjekata u Srbiji je do tada elektronski evidentiralo svoje podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

To znači da je više od 85 odsto registrovanih subjekata, na koje se primenjuje Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, do tada ispunilo svoju zakonsku obavezu.

B92