NEMA VIŠE POREZA NA OČEVINU: Usvojene izmene zakona koja se odnose na nasleđivanje i poklone

0
265

Posle pet godina primene u Republici Srpskoj je ukinuto pravilo i zakonsko rešenje da se oporezuje poklonjena imovina između članova porodice. Vlada RS je predložila, a Narodna skupština je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak po hitnom postupku.

Ovim rešenjem je propisano da se imovina stečena nasleđem i poklonom oslobađa poreza na dohodak od kapitalnog dobitka.

Od 2015. godine plaćalo se 10 odsto na kapitalnu dobit kada se poklanja imovina između članova porodice.

Iz Vlade RS su obrazložili da primena novog zakona neće dovesti do dodatnog izdvajanja sredstava iz budžeta Republike Srpske.

– Međutim, dovešće do umanjenja prihoda od poreza na dohodak. Ukupan iznos prihoda od poreza na dohodak od kapitalnih dobitaka za ovu godinu do polovine novembra bio je 4,89 miliona KM, pa će prema generalnim procenama Ministarstva finansija, uvažavajući predmetna oslobađanja, izostati prihod oko 1,2 miliona KM na godišnjem nivou – pojasnili su iz resornog ministarstva obrazlažući zakon.

Najglasniji kritičar

Jedan od najglasnijih kritičara ovog zakona kada je usvojen 2015. godine bio je narodni poslanik Dragan Čavić. On je u dva navrata tražio da se ukine taj zakon, koji je nazivao „porez na mrtve roditelje“!

– Primer na Starčevici sve govori. Roditelji su, da bi obezbedili bračnom paru stan, svojoj kćerki i zetu, kroz darodavni ugovor morali da plate 7.000 KM poreza. I nisu to uspeli, jer nisu imali novac – izjavljivao je ranije Čavić.

Ukidanje oporezivanja poklonjene imovine pozdravili su i poslanici u Narodnoj skupštini i građani.

Jelena Trivić, narodni poslanik PDP, kaže da je Vlada RS donela 2015. godine loše zakonsko rešenje štetno po građane.

– Vlada se dozvala pameti jer je videla da građani ne prenose to vlasništvo na sebe i da se ulazi u problem zato što se plaća porez na kapitalnu dobit koji nije postojao do te godine. Zbog toga što građani nisu prepisivali dobijenu imovinu na sebe nastao je haos u zemljišnim knjigama, pa je dolazilo do problema oko utvrđivanja pravog vlasnika imovine – istakla je Trivićeva.

Zakon u koliziji sa realnošću

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže da je osnovni problem bio što pomenuti zakon kada je usvojen 2015. godine nije bio usaglašen sa realnim životom građana.

– Imovina roditelja koja se prenosi na decu nigde u svetu nije predmet oporezivanja. Izmenama propisa Vlada je tada nametnula plaćanje. Konačno je Vlada RS uočila da propis nije bio realan za život građanima. Sada se novim zakonskim rešenjem stvari vraćaju u normalu i građani mogu normalno da prepisuju imovinu na sinove, kćeri i druge rođake – kaže Pavlović.

zastava-i-grb-republika-srpska-serbinfo

Srbija danas