I, Tramp pređe korona rubikon (II)

0
118
Vujičić

Moglo se pretpostaviti. Bajdenova kampanja reagovala je munjevito na Trampovo skidanje maske sa lica i na poziv građanima da nastave da žive. Uzvratili su video snimkom na kojem se reemituje kako aktuelni predsednik skida masku i dodaje kako pretend na Vašingtonski presto masku stavlja:

Maske su važne. Spasavaju živote, poručuje Bajden.

 

Dok Amerikom odjekuje lament zbog ”podlog”, prebrzog oporavka predsednika Trampa sažet u rečenici: ”Kako se samo usuđuje”, pretresaju su i šanse za pobedu suprostavljenih narativa o koroni.

 

Dve ”politike” našle su se jasno na dvema stranama Korona Rubikona, Stiksa, Rio Grande… ”Retro” Amerika je uz aktuelnog predsednika i nada se da im on može vratiti staru dobru ”normalu”. Nova normala Faučijevaca i društva iz Davosa izvesna je ako Bajden pobedi.

Virus “plovi maticom sveta” i njegovi dometi u oblikovanju ”normala” su na sveobuhvatnoj proceni.

Virus sredstvo društvenih promena

– Pre marta ove godine, malo je bilo onih koji su mislili da bi bolest mogla biti značajan pokretač ljudske istorije Nije više tako. Ljudi počinju da shvataju da promene koje je KOVID-19 već uveo ili ubrzao – telemedicina, rad na daljinu, socijalno udaljavanje, kraj rukovanja, kupovina preko Interneta, virtuelna gotovina… – počele da menjaju njihove način života-piše prefesor Endru Ladam sa Jork univerziteta u Torontu u namenskom eseju o istorijskim promena usled bolesti.

Profesor čiji se jedan od predmeta zove: ”Kuga, pandemije i politika“, tvrdi da pandemije imaju sposobnost da oblikuju ljudsku stvarnost na tri načina.

…Bolest je podstakla uspon hrišćanskog Zapada. Antoninska kuga Kiparska kuga opustošili su Rimsko carstvo od 165 do 262. godine. Procenjuje se da je stopa smrtnosti ovih kombinovanih pandemija bila od četvrtina do jedne trećine stanovništva carstva. Iako je zapanjujući, broj umrlih je deo priče. Ova kuga je pokrenulo duboku transformaciju u verskoj kulturi Rimskog carstva-piše Ladam i dodaje:

…Uoči antoninske kuge carstvo je bilo pagansko. Hrišćanstvo, monoteistička religija je imalo je samo 40 000 pristalica, ne više od 0,07% stanovništva carstva…Po završetku pandemija , hrišćanstvo je postalo dominantna religija u carstvu.

Objašnjava kako:

… Iako je bolest bila neizlečiva, osnovno palijativno zbrinjavanje – na primer obezbeđivanje hrane i vode – moglo je podstaći oporavak preslabih. Motivisane hrišćanskim milosrđem i etikom brige o bolesnicima – a omogućene gustim društvenim i dobrotvornim mrežama oko kojih je rana crkva bila organizovana – hrišćanske zajednice carstva bile su voljne i sposobne da pruže ovakvu negu.

Paganski Rimljani su se, umesto toga, opredelili ili da pobegnu od izbijanja kuge ili da se samoizoluju u nadi da će biti pošteđeni infekcije. Pokazalo se da im je to bio kraj…

Hrišćani su preživeli pustoš ove pošasti brže od svojih paganskih suseda i brže su razvili veći nivo imuniteta.

… Druga kuga, poznata kao Justinijanova dovela je do pada Rima. Počela je oko oko 542. godine i trajala dva vek do 755. godine. Stradalo je oko 25% do 50% stanovništva ,od 25 miliona do 100 miliona ljudi. Masovni gubitak života osakatio je ekonomiju, pokrenuvši finansijsku krizu koja je iscrpila državnu kasu i srušila nekada moćnu vojsku. Snage islamskog kalifata Rašidun u Arabiji – koje su Rimljani i Persijanci dugo obuzdavali – kuga uglavnom nije doticala zašta razlozi nisu do kraja shvaćeni, ali verovatno imaju veze sa relativnom izolacijom kalifata od glavnih urbanih centara-kaže se dalje.

…Kalif Abu Bakr nije ”pustio priliku da propadne”. Iskoristivši trenutak, njegove snage su brzo osvojile celo Persijsko carstvo, dok su oslabljenom Rimskom carstvu oduzimale teritorije na Levantu, Kavkazu, Egiptu i severnoj Africi. Muslimanske snage Rašidunskog kalifata zauzele su Levant – region Bliskog Istoka – od Vizantijskog carstva oko 636. godine….

Crna smrt izbila je u Evropi 1347. godine i potom ubila između jedne trećine i polovine ukupne evropske populacije od 80 miliona ljudi. U vreme kada je pandemija završena ranih 1350-ih, iz nje se pojavio izrazito moderan svet – definisan besplatnom radnom snagom, tehnološkim inovacijama i rastućom srednjom klasom. Pre nego što je bakterija plućne kuge stigla 1347. godine, zapadna Evropa je bila feudalno društvo koje je bilo prenaseljeno. Radna snaga bila je jeftina, kmetovi nebitni , socijalna mobilnost nikakva i nije bilo mnogo podsticaja za povećanje produktivnosti.

Ali gubitak toliko života uzdrmao je okoštalo društvo. Crna smrt stvorila je ogroman nedostatak radne snage.. Uspešniji su postali bogatiji i stvorili su novu srednju klasu. Oni su sada mogli priuštiti više luksuzne robe koja se mogla dobiti samo izvan evropskih granica, a to je stimulisalo trgovinu na daljinu i efikasnije brodove sa tri jarbola koji su bili potrebni za bavljenje tom trgovinom.

Međutim profesor na kraju upozorava: Ništa od ovoga ne predstavlja argument da će još uvek trajuća pandemija KOVID-19 imati slično zemljotresne ishode. Stopa smrtnosti od KOVID-19 nije ništa u poređenju sa gore pomenutim pošastima, pa stoga posledice možda neće biti toliko seizmičke.

Pobednički kodekst protiv ”novonauke”

Nije samo ”nedostatak” smrtnosti Kovid 19 smetnja u Davosu najavljenim ”tektonskim poremećajima” civilizacije.Današnji svet se temelji na standardima i principa od kojih su mnogi tekovina poslednjeg velikog rata protiv totalitarizma.

Nakon pobede nad nacizmom u Nirbergu je održan niz suđenja za ratne zločine. Presudom od 20. avgusta 1947 od 23 hitlerova lekara kojima je suđeno, sedam je oslobođeno, devet je osuđeno na zatvorske kazne između 10 godina i doživotno, a sedam na smrtnu kaznu. Oni su bili umešani u štetna i neetična eksperimentiranja nad ljudima.

Nirnberški kodeks objavljen je kasnije 1947. godine i istakao je 10 etičkih principa lečenja čovečanstva kojih se lekari moraju držati. Prvo načelo je glasilo da je „dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta od suštinske važnosti“. Značajno je da je u 10 principa kao prvi naglašen potreba da se uvek traži slobodno dati pristanak ljudske jedinke da se leči predloženim terpijama. Ovaj kodeks u stvari pod lupom drži lekare i istraživače kvareći sreću zagovornicima obavezne terapije u vidu Gejstsovih vakcina.

Nirbeški kod je ugrađenu Hipokratovu zakletvu iz 1948. koja nije menjana.

Ukratko:

1. Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan. Ovo znači da bi pacijent trebalo da ima pravnu sposobnost da da saglasnost; treba da bude tretiran tako da ima slobodu moći izbora, bez intervencija bilo kog elementa sile, prevara, obmana, prinuda, prekoračenje…, Dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvaliteta pristanka na lečenje počivaju na svakom lekaru koji započne, usmeri ili se uključi u eksperiment. To je lična dužnost i odgovornost koja se ne može preneti na drugog….

2. Eksperiment (nad pacijentima) treba da da daje plodne rezultate za dobrobit društva, i da je neizvodljiv drugim metodama ili sredstvima,ne sme biti plod slučajnosti i nepotrebne prirode.

…4. Eksperiment treba sprovesti tako da se izbegnu sva nepotrebna fizička i duševne patnje i povrede.

… 6. Stepen rizika koji se preduzima nikada ne bi trebalo da pređe stepen utvrđen opštim humanitarnim značajem problema koji treba rešiti eksperimentom.

…10. Tokom eksperimenta nadležni naučnik mora biti spreman da prekine eksperiment u bilo kojoj fazi, ako ima razlog da veruje,…da će nastavak eksperimenta verovatno rezultirati povredom, invaliditetom ili smrću subjekta.

Virus nije bolest ideologija virusa jeste

Nema načina da se logično objasni apsurdnost aktuelnog korona trenutka. Iz dana u dan misleći ljudi pokušavaju ”da dopru do svesti” novonaučnika.

— Virus nije bolest. Samo vrlo mali procenat onih koji su izloženi virusu – SARS-CoV-2 – pokazuju bilo kakvu vrstu akutnih respiratornih simptoma ili ono što možemo nazvati ”koronavirusnom bolešću“- piše Džef Difst prvi čovek Mises instituta.

…Jedina važna statistika koja karakteriše težinu neke bolesti su hospitalizacija i smrtni slučajevi. Najvažnija je stopa smrtnosti od infekcije (IFR). Podaci prikupljeni do jula pokazuju da je IFR za mlađe od četrdeset pet godina zapravo niži od onog kod običnog gripa. IFR covid-19 raste za starije od pedeset, ali je netačno reči da je toza njih ” smrtna kazna”. Podaci ne razdvajaju one sa već postojećim zdravstvenim problemima uzrokovanim gojaznošću, dijabetesom i srčanim bolestima. Kada bismo mogli da vidimo podatke samo za razumno zdrave ljude mlađe od pedeset godina, brojevi bi bili još umirujući.

…Blagi ili asimptomatski slučajevi navodne zaraze su zapravo besmisleni. Svet je prepun bakterija i virusa…. Ima ih na milione svuda oko nas, na našoj koži, u nosu i respiratornom traktu, u našim organima. Treba da živimo s njima, zbog čega svi imamo imuni sistem dizajniran da nam pomogne da koegzistiramo i prilagodimo se organizmima koji se stalno menjaju. Antitela razvijamo prirodno ili pokušavamo da ih stimulišemo pomoću vakcina, ali na kraju se naš imuni sistem mora nositi sa Kovid-19. Virus će uvek biti tamo, sa druge strane bilo kog zaključavanja ili maske kaže.

Drugi autor, Džef Taker iz Instituta za Ekonomska istraživanja SAD briljantno primećuje da je Kovid virus rođen ”sa ideologijom”.

Svaka politička ideologija ima tri elementa:

  • Viziju pakla sa neprijateljem kojeg treba pobediti.
  • Viziju savršenijeg sveta .
  • Plan za prelazak sa jednog na drugi.

Plan za prelazak iz pakla do savršenijeg sveta u svim ideologijama ”uključuju preuzimanje najmoćnijeg alata društva: ”države”. Iz tog razloga, ideologije se kreću totalitarno. U osnovi, zavise od izbora ljudi kako da se aktuelni sistemi verovanja i ponašanja zamene novim -piše on. …

Očigledan slučaj je komunizam: Kapitalizam je neprijatelj, dok je ”vlast radnicima” i kraj privatnog vlasništva ”nebo”.

Sredstvo za postizanje tog cilja je bila nasilna eksproprijacija.

Ideologija rasizma je postavljena nešto drugačije. Pakao je etnička integracija i mešanje rasa a raj je rasna homogenost. Sredstvo promene je marginalizacija ili istrebljenje nekih rasa.

Fašizam zamišlja da su globalna trgovina, individualizam i imigracija neprijatelji, dok je moćni nacionalizam raj. Sredstvo promene je vođa. To možete primetiti i kod određenih marki teokratskog verskog tradicionalizma.

Karl Brand Hitlerov lekar

Sve ideologije dolazi sa primarnim intelektualnim fokusom, vrstom priče stvorene da okupira um-kaže Džef Taker.

…Ova godina nam je dala novu ideologiju sa totalitarnim tendencijama. Ima viziju pakla, raja i sredstvo tranzicije. Ima jedinstveni jezički aparat. Ima mentalni fokus. Ima signalne sisteme za otkrivanje i regrutovanje pristalica. Ta ideologija se zove zaključavanje.

(Virus je pakao a vakcina raj. Maske su u sredini. Spasitelji su korona – novonaučnici!)

Plandemija sa ugrađenom greškom

Virus Sars-Kov 2 strukturalno pati od urođenih mana. Potiče iz familije Korona virusa (svinjskog gripa) koji su pandemijski i plandemijski podbacili 2009. i 2010. pa su čak bili i pod ”kriminalističkim mikroskopom vlasti”. I aktuelni Sars-Kov 2 ”pokazuje sličnu slabost” a probudio je pažnju praktično pre nego se zvanično i rodio.

Na Samitu Svetskog ekonomskog foruma u Davosu od 21-24 januara 2020. čovečanstvu je saopšteno da ” pod pokroviteljstvom Koalicije za inovacije u pogledu spremnosti za epidemije (CEPI) u partnerstvu Ekonomskog foruma i Fonda Bila Gejtsa, kompanija Moderna iz Sijetla namerava da proizvede mRNA vakcinu protiv virusa koja se tada zvao 2019-nCoV…

I tek što su u Davosu ”izrazili nameru”, SZO je 30. januara 2020. proglasila je vanrednu situaciju tačnije,stanje međunarodne zabrinutosti za javno zdravlje u vezi sa novim kineskim koronavirusom (2019-nCoV) koji je kategorisan kao virusna upala pluća. Epidemija virusa bila je usredsređena na Vuhan, sa populacijom većom od 11 miliona. Bilo je 150 potvrđenih slučajeva van Kine, i to šest u Sjedinjenim Državama, tri u Kanadi, dva u Velikoj Britaniji itd. Tačno 150 potvrđenih slučajeva u populaciji od 6,4 milijarde (svetska populacija od 7,8 milijardi minus kineska 1-4 milijarde).

Rizik od zaraze realno tada je bio praktično nula ali SZO je pokrenuo mehanizme vanrednog stanja koje traži vanredna rešenja. Prevedeno na srpski: Rešenja mimo vladaućih medicinskih i etičkih stanadrda.

Druga velika falinka aktuelne Korona farse je što je, Francuzi bi rekli: Dežavi (déjà vu— već viđeno).

I u julu 2009. godine, generalni direktor SZO svojim autoritetom je predvideo da bi „čak dve milijarde ljudi (jedna trećina svetske populacije moglo biti zaraženo tokom naredne dve godine Svinjskim gripom .Mesec ranije Margaret Čen je govorila:

– Na osnovu“ stručnih procena dokaza, naučni kriterijumi za pandemiju su ispunjeni… Svet je sada na početku pandemije gripa 2009. godine (brifing za štampu 11. juna 2009).

– Margaret Čen :“Proizvođači vakcine mogli bi proizvesti 4,9 milijardi doza u najboljem scenariju“… (Rojters, 21. jula 2009).

– „Svinjski grip bi mogla pogoditi do 40 procenata Amerikanaca tokom naredne dve godine, a čak nekoliko stotina hiljada moglo bi umreti ako kampanja vakcine i druge mere ne budu uspešne.“ (Zvanična izjava Obamine administracije, AP, 24.jula 2009).

Ali, pandemija se nije dogodila. Milioni doza vakcine koje su naručile nacionalne vlade su nakon toga uništeni. Nije pokrenuta Interpol istraga ko stoji iza višemilionske prevare. Parlamentarna skupština Saveta Evrope, na čelu sa epidemiolog Volfgang Vodargom, saopštila je da je „lažna pandemija“ jedan od najvećih skandala veka (Forbs, 10. februara 2010.) (https://news.sonoma.edu/article/project-censored-turns-40) .

Širom Evrope 2010. rađene su kriminalističke istrage protiv lekara umešanih u skandal sa vakcinama ali su rezultati policijskog rada uglavnom ostali u fiokama (uključujući i srpske fioke). Lekarske komore ” nisu našle za shodno da same istraže svoju bruku i, ostalo je nam je samo da verujemo u priču sa Beogradskog buvljaka.

Prema njoj, onaj Ciga na Buvljoj pijaci što ”valja” diplome fukulteta, kad mu dođu zainteresovani za Medicinski uz par hiljada evra a pre izdavanja diplome, kandidata malo i propita.

O Medicinskom kodeksu i pobednicima (ponovo)

Dr Kornelius P. Rouds, diplomac Harvardskog medicinskog bio je posvećeni onkolog, patolog i administrator bolnice gde je nastavio da predaje i sprovodi istraživanje o bolestima u svojoj alma mater. Od 1929. do 1939. radio na Rokefelerovom institutu za medicinska istraživanja, a nedugo zatim postao je član osoblja u bolnici Rokefeler, gde je sledio njegova druga interesovanja u hematologiji i poliomijelitisu.

U prezbiterijanskoj bolnici u San Huanu u Portoriku radio je kao deo „sanitarne komisije“ Rokfeler-ove fondacije proučavajući nedostak gvožđa kod domicilnog stanovništva. I onda je 10. novembra 1931. godine, dr Rouds posle jedne zabave u gradu Sidri u Portoriku, pronašao svoj automobil uništen i demoliran i rešio da se osveti Portorikancima, Njegova namera ostala je zabeležena u pismu pismo Fredu V. Stivartu , kolegi iz Bostona:

Draga Ferdie:

….. Portorikanci su nesumnjivo najprljavija, lenja, degenerisana i lopovska rasa ljudi koji su ikada naseljavali planetu. Muka vam je kad živite na istom ostrvu sa njima. Čak su niži od Italijana. Ovom ostrvu nisu potrebni javnozdravstveni poslovi, već plimni talas ili nešto slično kako bi se potpuno istrebilo stanovništvo. Tada bi moglo da se živi. Dao sam sve od sebe da produbim proces istrebljenja ubijanjem osam Portorikanaca i transplantacijom ćelija raka u još njih nekoliko. Ovo poslednje do sada nije rezultiralo smrtnim ishodima … Pitanje dobrobiti pacijenata ovde ne igra nikakvu ulogu – zapravo svi lekari se raduju zlostavljanju i mučenju nesrećnih subjekata.

Dr Rouds je naneo mnogo smrti Portorikancima a onda, tokom Drugog svetskog rata. dr Rouds je postao pukovnik američke vojske i načelnik medicine u Diviziji za hemijsko oružje. Osnovao je mnoge laboratorije za hemijsko oružje u Juti, Merilendu(zloglasni Fort Detrik) i Panami, učestvujući u tajnim eksperimentima na Afroamerikancima, Japancima i, naravno, Portorikancima, zasnovanim na rasi. Unesrećio je i 60.000 američkih vojnika koji su završili sa doživotnim posledicama.

Doktor Roeds ipak je dobio ”Legiju časti“ za ”borbu protiv otrovnih gasova i unapređivanje upotrebe hemijskih sredstava u ratu”. IZ njegovih programa 1944.nastalo je i Odeljenje za biološko ratovanje armije SAD.

Ovaj rasista i psihopata koji je snivao o istrebljenju portorikanske populacije sahranjen je sa svim počastima i nikad nije odgovarao za zlodela.

Bio je na strani pobednika.

 

IN4S