Metla za Jovanovića

0
238

Da li je ime DSS razlog neuspeha na izborima, ili nešto drugo?

Povodom najave o promeni imena Demokratske stranke Srbije

Piše: Jovo Vukelić

Svi srpski mediji objavili su 21. jula kao udarnu kratku vest da je Miloš Jovanović, predsednik DSS na pres-konferenciji najaviopromenu imena stranke koju vodi tri godine i čiji je predsednik od maja 2017. godine. (1)

Ta iznenađujuća vest o promeni imena usledila je tačno mesec dana posle parlamentarnih izbora u Srbiji (21. juna) na kojima je DSS doživeo izborni neuspeh, jer nije uspeo da pređe čak i smanjeni izborni prag od tri odsto i partija je ostala van parlamenta, bez poslanika.

Demokratska stranka Srbije od svog osnivanja baštinila je snažno srpske nacionalne interese. Radila na državotvornim pitanjima i jačanju Srbije kao države i kao takva bila glavni inicijator donošenja sadašnjeg Ustava Srbije 2006. godine koji je osnažio temelje Srbije i doneo joj političku stabilnost.

Ni najveći kritičari ove partije koja je bila pozicionirana u desnom centru nikada nisu osporavali ovu ulogu DSS-a u srpskom društvu.

Da su u ovoj partiji potrebne radikalne, temeljite promene, programske i političke reforme nije upitno ni u samoj partiji, a ni u javnom mnenju i u stavovima političkih analitičara. I promene su se realno mogle očekivati usled loših izbornih rezultata. I programske i kadrovske.

Da li su analizirani na stranačkim organima razlozi neuspeha? Da li je zaključeno da je ime partije DSS razlog neuspeha na izborima, ili nešto drugo? To Jovanović nije obznanio kao zaključak partije.

Zato je kao prava bomba odjeknula i sama najava da u DSS-u, i to od strane predsednika ima ideja, „razmišlja se“ da se menja ime stranke!

Kako i zašto, zbog čega? Da li samo to u toj stranci ne valja?

Sam Jovanović to juče nije obrazložio, nije izneo ni jedan argument za takvu radikalnu promenu. Predlog je ostao bez objašnjenja pa je javnost još više iznenađena ovim predlogom, jer ako bi ikakav predlog od Jovanovića bio prirodan i očekivan, bilo bi to da podnese ostavku zbog teškog neuspeha na izborima.

Uobičajeno je da partije menjaju svoja programska načela, svoje političke ciljeve. taktiku i strategiju, posle neuspeha na izborima, a često se menja, smenjuje i sam predsednik, ili ceo vrh partije podnosi ostavku. Ali, čak i u takvim okolnostima niko, bar u našoj političkoj praksi nije nam poznato, nije menjao ime stranke. Zašto bi to činio?

Koliko se zna u našoj političkoj javnosti nema nekih posebno optužujućih okolnosti niti sramotnih i nemoralnih postupaka ove partije u njenom predhodnom delovanju da bi se neko danas njih stideo i menjao zbog toga ime stranke.

Stranka nije bila ekstremna nacionalistička partija, kao što je u svom delovanju bila povremeno Srpska radikalna stranka (SRS), ili ponekad i Socijalistička partija Srbije (SPS). Čak ni tim partijama koje su bile vlast u toku ratnih građanskih sukoba u bivšoj Jugoslaviji i nosile najveću odgovornost niko nikada ni u Srbiji ni u svetu nije tražio ili predlagao da menjaju svoje ime. A satanizacija Srbije, Srba, Miloševića i Šešelja, lidera SPS i SRS bila je ogromna. Smatrani su nedemokratskim liderima, a Milošević čak i diktatorom.

Tako da ostaje da predlog Miloša Jovanovića o promeni imena DSS uporedimo samo sa nekom političkim partijama iz nacističkog i fašističkog perioda Nemačke i Italije koje su promovisale politiku fašizma i zločina. Pa je bilo tada logično da te partije posle Drugog svetskog rata budu zabranjene i ugašene.

DSS nije nikada pozivao na rat. Naprotiv smatran je umerenom nacionalnom strankom sa demokratskim atributima i liberalnim uverenjima. Vodio je politiku dogovora i korektne političke saradnje sa drugim političkim protivnicima na srpskoj političkoj sceni. U vreme Miloševićeve vladavine samo ova stranka, i Srpska liberalna stranka Nikole Miloševića sačuvale su politički i moralni kredibilitet nekoketiranjem sa tadašnjim režimom. Svi drugi su to činili.

Zato predlog da se razmišlja o promeni imena jedne partije koja je ostavila važan demokratski trag u političkom životu Srbije u najburnijim događajima s kraja 20. i početkom 21. veka predstavlja ništa drugo do ukidanje i eliminisanje stranke DSS iz budućeg političkog života Srbije.

Ipak, politički je zdravije i racionalnije razmišljati, ne o tome da se menja ime stranke DSS, već u skladu sa izbornim sloganom „Metla“ i debaklom na izborima, o smeni predsednika i rukovodstva.

(Izvor: Izmeđujaveisna.rs)