Srpska liga: Republika Srpska, uz podršku Srbije, da insistira na vraćanju Sutorine u sastav BiH, čime bi RS dobila izlazak na more

0
170

Beograd, 20.7.2020 – Srbija treba da bude zahvalna Republici Srpskoj (RS) što nam cela Bosna i Hercegovina nije zatvorila granice zbog epidemije koronavirusom, kao što su to učinile sve susedne zemlje – Mađarska, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Crna Gora i Severna Makedonija, ali isto tako mora sa više političke volje da pruži podršku RS koja bi insistirala na pokretanju međunarodne arbitraže sa Crnom Gorom i vraćanju primorske teritorije oko mesta Sutorine u sastav Bosne i Hercegovine (BiH), kako bi Republika Srpska dobila izlaz na more – izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige (SL).

Poznato je da su Sutorina i taj deo kod Herceg Novog više stotina godina bilo suvereni deo BiH, tačnije sve do 1948. godine, kada je, tadašnjim nezvaničnim dogovorom partijskih drugova Đure Pucara Starog (BiH) i Blaže Jovanovića (Crna Gora), Sutorina, navodno, „razmenjena“ za oblast Lovišta na Sutjesci – ističe Đurđev, dodajući da bi za sve građane Srbije i Republike Srpske izlazak na more predstavljao veliki turistički potencijal, posebno sada, u vreme ove vanredne situacije, kada bi se brojni naši turisti, zbog zatvaranja granica, uputili baš ka toj destinaciji, na kojoj bi mogli da provedu svoj godišnji odmor.

Pozitivan korak ka ispravljanju ove višedecenijske istorijske nepravde je i nedavna inicijativa Predsedništva BiH koje je na poslednjoj sednici pokrenulo postupak za pregovore radi zaključivanja ugovora o državnoj granici između BiH i Crne Gore, koji tretira i ovo pitanje, ali da bi zaista i došlo do realizacije ovog predloga u velikoj meri zavisi i od angažovanja srpskih predstavnika i rukovodstva Republike Srpske koje bi, uz pomoć Srbije, predložilo ubrzanje postupka i donošenja odluke na nivou BiH, čime bi se stvorili uslovi za što skorije održavanje međunarodne arbitraže, kojom bi RS dobila izlazak na more – zaključuje Đurđev.