Home Srbija Pomolimo se za ozdravljenje prote Branka Ćurčina

Pomolimo se za ozdravljenje prote Branka Ćurčina

0
485

Dragi i časni oci, braćo i sestre, poštovani prijatelji!

Najučtivije vas molim da pomenete u vašim molitvama Gospodu našeg protu Branka, čuvenog sveštenika koji je bezbrojnim dušama pomogao da se izvuku iz kandži droge, koji je sebe potpuno predao drugima. Nažalost, otac Branko je oboleo od ovog zlokobnog koronavirusa. Namojte da vam bude teško, makar jednu malu molitvu uznesite Gospodu za protu Branka.

Gospode spasi ga molitvama svete tvoje ugodnice Ksenije, svetog Nektarija, svetog Pantelejmona, Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Samsona i Diomida, Talaleja i Trifuna i svetih Tvojih ugodnika.

***

MOLITVE ZA BOLESNE (Izvod iz Velikog trebnika, bez delova koje govori sveštenik)

Slava Tebi Bože naš, slava Tebi! Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.
Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Gospode, pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

***


Molitva Gospodnja

Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavoga.
Onda ove tropare: Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu; Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, i mi smo ljudi Tvoji, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.

Gospode pomiluj! (dvanaest puta)

Hodite, poklonimo se Caru našem i Bogu (poklon)

Hodite poklonomo se i pripadnimo Hristu Caru našem i Bogu (poklon)

Hodite poklonomo se i pripadnimo Samome Hristu Caru i Bogu našem! (poklon)

Onda psalam 71:

U tebe se uzdam Gospode nemoj me ostaviti pod sramotom večnom. Pravdom svojom izbavi me, i oprosti mi, prigni k meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gde bih svagda dolazio da živim, uredi spasenje moje; jer si ti grad moj i krepost moja, Bože moj! uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove. Jer si ti nadanje moje, Gospod je pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe majke moje ti si branilac moj; tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si moje jako utočište. Usta su moja puna hvale tvoje, slave tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti pod starost, kad me izda snaga moja, nemoj me ostaviti. Jer neprijatelji moji misle o meni, i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći: Bog ga je ostavio, poterajte i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene; Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje; neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla! A ja ću se svagda uzdati i ponavljaću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slaviću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti i kad osedjeh nemoj me ostaviti, Bože, da bih kazivao moć tvoju potomstvu, svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja Bože do najviše visine; u velikim delima, koja si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pa si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utehe. I ja te hvalim uz psaltir, tvoju vernost Bože moj; pevam ti uz gusle, svetče Izrailjev! Raduju se usta moja kad pevam tebi, i duša moja, koju si izabrao. I jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju; jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla.

Zatim Simvol vere:

Verujem u jednog Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo; Koji je radi nas ljudi i našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek; I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben; I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu; I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca; I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, njegovom Carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.
U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I život budućeg veka. Amin.

Onda:

Oprosti Bože sluzi Tvome svešteniku Branku, svaki greh voljni i nevoljni, i smiluj se na njega. Radi milosti dobrote svoje ne pominji grehe mladosti njihove i neznanja, nego im milostivo podari zdravlje. Ne prezri usrdno molenje slugu svojih, nego nas milostivo usliši, i budi prema njima blagonaklonjen, snishodljiv i čovekoljubiv, i podari im zdravlje. Kao nekada Raslabljenog, rečju božanske blagodati svoje brzo podigni sa bolesničke postelje bolesne slugu Tvoga, i ozdravi ga. Poseti Duhom svojim Svetim i isceli svaku bolest i svaku nemoć. Milostivo, kao Hananejkin, usliši glas moljenja nas nedostojnih slugu svojih koji vapiemo k tebi: pomiluj i isceli, kao i njenu kćer, bolesnog slugu tvoga Branka. Jer si Bog milosti, dobrote i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Tropar, glas 4.
Ti Hriste, koji si jedini brz ia pomoć, odozgo poseti brzo napaćene sluge tvoje (ili: napaćenog slugu tvog) , i izbavi od bolesti i teških patnji, i podigni, da bi Te pevao i slavio, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

Kondak, glas 2.
Kao što si nekada, Spase, podigao Petrovu taštu, i Raslabljenog na odru nošenog, tako i sada, Milosrdni, poseti i isceli u postelji ležećeg sveštenika Branka i smrtnom ranom ranjenog bolesnika, jer si Ti jedini poneo na sebi bolesti i nemoći roda našeg, i sve možeš kao mnogomilostiv.

Prokimen, glas 7. Pomiluj me, Gospode, jer sam nemoćan; isceli me, jer ustreptaše kosti moje.

Stih: Jer nema u smrti onih koji Te spominju.

Čitanje iz Saborne poslanice svetog apostola Jakova, (Odeljak 57. Jak. 5, 10-16) . Braćo, uzmite za ugled stradanja i dugotrpljenja proroka koji govoriše u ime Gospodnje. Eto, mi nazivamo blaženim one koje pretrpeše. Trpljenje Jova čuste i kraj njegov od Gospoda videste, jer je Gospod mnogomilostiv i sažaljiv. A pre svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, niti drugom kakvom zakletvom; neka vaše da bude da, a ne, ne; da ne padnete pod osudu. Zlopati li se ko među vama? Neka se moli Bogu. Je li ko veseo? Neka hvali Boga. Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene, i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere će spasti bolesnika, i podignuće ga Gospod; i ako je grehe učinio, oprostiće mu se. Ispovedajte pak, jedni drugima sagrešenja i molite se Bogu jedni za druge, da ozdravite, jer molitva pravednika može mnogo pomoći.

Aliluja glasa. Stih 1: Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj. Stih 2: Spasi me radi milosti tvoje.

Jevanđelje od Mateja. (Odeljak 25. Mt. 8, 5-13) .
U vreme ono, kad uđe Isus u Kapernaum pristupi mu kapetan moleći ga i govoreći: Gospode, sluga moj leži doma oduzet, i strašno se muči. A Isus mu reče: Ja ću doći i iscijeliću ga. I kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč, i ozdraviće sluga moj. Jer i ja sam čovek pod vlašću, i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome; idi, i ide: i drugome: dođi, i dođe; i sluzi svome: učini to, i učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem, ni u Izrailju tolike vere ne nađoh. A kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu s Avraamom i Isaakom i Jakovom u Carstvu nebeskom; a sinovi carstva biće izgnani u tamu krajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba. A kapetanu reče Isus: Idi, i kako si verovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas.

***
Molitva:

Slava tebi Gospode, slava tebi! Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Te, usliši i pomiluj. Lekaru duša i tela, sa umilenjem u srcu skrušenom Tebi pripadamo i uzdišući vapijemo: isceli bolesti, izleči strasti duše i tela sluge Tvoga Branka i kao milosrdan oprosti mu sve grehe, voljne i nevoljne, i brzo podigni sa bolesničkog odra, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Milostivi, Ti nećeš smrti grešnika nego da se obrate i živi budu, poštedi i pomiluj slugu Tvoga Branka zapreti patnji, udalji svu muku i svaku bolest, i pruži moćnu ruku svoju, i podigni ga, kao Jairovu kćer, sa bolesničkog odra, i ozdravi ga. Ti koji si Petrovu taštu dodirom iscelio, isceli i sada milosrđem svojim teško bolesnog slugu Tvoga Branka, brzo im dajući zdravlje, Izvore isceljenja, usliši nas i pomiluj.

Kao što si primio Jezekijine suze, Manasijino pokajanje i Ninevljana, i Davidovu ispovest, i ubrzo ih pomilovao, primi i naše molbe koje Ti u umilenju prinosimo, svedobri Care, i kao milosrdan pomiluj teško bolesnog slugu Tvoga Branka, darujući mu zdravlje, molimo Te sa suzama, Izvore života i besmrća, usliši i brzo pomiluj.

Usliši nas, Bože Spasitelju naš, nado svih krajeva zemaljskih i onih najudaljenijih, i milostiv, milostiv budi, Gospode, nama grešnima, i pomiluj nas. Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Zatim molitva:

Gospode Svedržitelju, sveti Care, koji kažnjavaš i ne umrtvljuješ, podupireš one što padaju i podižeš oborene, uklanjaš telesne patnje ljudske, molimo Te Bože naš, milošću svojom poseti bolesnog slugu Tvoga Branka, oprosti mu svaki greh voljni i nevoljni. O, Gospode, pošalji sa neba lekovitu silu tvoju, kosni se tela, obustavi groznicu, umiri bolove i svaku prikrivenu nemoć, budi lekar slugu tvoga Branka podigni ga sa odra bolesti i postelje patnji čitavog i zdravog, daruj ga Crkvi tvojoj da ispunjava i tvori volju Tvoju.

Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

—–

U nastavku pogledajte nekoliko predavanja oca Branka injegov rad u Zemlji živih