Advokat Bojić: Privatno angažovana “lica u bijelom” koje je angažovao isfrustrirani Bulatović NE MOGU biti viša u rangu od policije

0
172

Prema njegovim riječima, Bulatović je taj koji danas brutalno ugrožava bezbednost svih legitimnih lica koja već godinama vrše funkcije, dužnost i obavljaju svoje redovne poslove u Opštini Budva.

Advokat Vladan S. Bojić prokomentarisao je jutrošnja dešavanja u Budvi, naglasivši da privatno obezbjeđenje koje je angažovao Vladimir Bulatović nema nikakva zakonska prava da vrši selekciju ko može, a ko ne može ući u zgradu Opštine Budva.

Protivno minimumu razuma i prava je supremacija “lica u bijelom” nad nadležnim državnim organima Crne Gore. Privatno obezbeđenje ne može biti “nadležnije i starije” od oficijelne policije, jer, kako vidimo jutros, privatno angažovana “lica u bijelom” koje je angažovao isfrustrirani Vladimir Bulatović ne omogućava javnim funkcionerima i odbornicima SO Budva ulazak u sopstvene službene prostorije Opštine u kojoj obavljaju svoju redovnu dužnost, kazao je Bojić za naš portal.

Pritom, dodaje on, ova grupa ”lica u bijelom” i druga lica bez propisanih policijskih oznaka koja samo liče na policajce, selektiraju čak i zaposlene, odnosno, ko može, a ko ne može ući u Opštinu Budva, da ostvaruje pravo na rad, zajemčeno članom 62 Ustava Crne Gore koje glasi – inter alia “svako ima pravo na rad”(…).

„Izuzev navedenog, konkretna “lica u bijelom” su angažovana suprotno Zakonu o javnim nabavkama Crne Gore, a deluju i vrše svoja ovlašćenja i direktno suprotno članu 2 Zakona o zaštiti lica i imovine Crne Gore koja odredba predviđa da predmetna delatnost obuhvata “sprečavanje ugrožavanja bezbednosti lica i imovine i sprečavanje protivpravnih radnji usmerenih prema licima i imovini koja se štite”. Međutim, ovde to nije posredi, jer jedini onaj koji ugrožava bezbednost lica i imovine i koji vrši protivpravne radnje u odnosu na legitimna lica i imovinu Opštine Budve jeste upravo izvesno nečiji pion, a dobro isfrustriran “komandir” Bulatović, ističe Bojić.

Prema njegovim riječima, Bulatović je taj koji danas brutalno ugrožava bezbednost svih legitimnih lica koja već godinama vrše funkcije, dužnost i obavljaju svoje redovne poslove u Opštini Budva.

„Još preciznije, onaj ko vrši protivpravne radnje je upravo “komandir” Vladimir Bulatović sa svojom organizovanom grupom uz “legitimitet” turističke ekipe iz TN Slovenska plaža. Komandir Bulatović je inače krivično procesuirano lice zbog niza zloupotreba od pečata, delovodnika, do počinjenih in flagrantni krivičnih dela falsifikata i niza zloupotreba, pojašnjava Bojić.

Opština Budva ima svoje legitimno obezbjeđenje

Opština Budva, dodaje on, ima svoje redovno, a legalno i legitimno na javnom tenderu izabrano obezbeđenje BIN, za razliku od ove grupe ad hoc specijalaca “lica u bijelom” koja su angažovana.

„Može se opravdano postaviti i pitanje: ko zna od kog i sa koje instance i za kakve namjene. Jer, “komandir” Bulatović je očigledna igračka i marioneta, čvrsto u nečijim rukama centara moći. Uz sve navedeno, juče saslušan šef kabineta Opštine Budva Nikola Jovanović je u mom prisustvu dobio izričan nalog od inspektora Specijalnog odeljenja policije SDT da u toku današnjeg dana odmah, sa grupom svojih saradnika i ovlašćenih lica, pripremi i izuzme iz kancelarija Opštine Budva, svu traženu dokumentaciju koja mu je takođe izričito naređeno – da je dostavi, rekao je Bojić.

Prema tome, “lica u bijelom” neregularno angažovana od neregularnog lica komandira Bulatovića, osnovano da sumnjivo postupa u sferi ozbiljnog kriminaliteta, ne mogu biti, ponovio je advokat Bojić, viši u rangu i u ovlašćenjima od Specijalnog odeljenja policije ali i od samih policajaca u Opštini Budva jer bi to značilo da su “lica u bijelom” vaninstitucionalno pod firmom “zaštitara” van pravnog poretka i sistema Crne Gore i da oni u stvari VLADAJU CRNOM GOROM.

„Dakle svedočimo nečemu što bi mogli lako definisati kao budvanski MAGNUM CRIMEN. To se ne može dozvoliti, jer bi Crna Gora zapala daleko ispod zone i onih “neuspeh država” što svaki iskreni rodoljub i onaj ko voli Crnu Goru neće dopustiti. Očekujem da ZAGLAVLjENI zakon i ZAGLAVLjENA primena zakona u stvarnosti objektivno zaživi u javnom interesu, u skladu sa voljom naroda, ovde građana Budve. U suprotnom, upravo danas i upravo u Budvi – umreće, kaže Bojić.

„Brine, da ova lica obučena u “prljavo bijelo”, nisu od juče i da rade odavno “na crno”i da u crno zavijaju Crnu Goru“. Upućujem na Ponovljenu preporuku o neodložnoj identifikaciji svih policajaca u Budvi, zaključio je advokat Bojić.

IN4S