Srpska liga: Državljanstvo i aktivno biračko pravo svim Srbima u regionu i dijasporu

0
148

Beograd, 1.6.2020 – Po ugledu na državu Mađarsku, ali i druge zemlje koje su svojim zakonima regulisale pravo na dvojno državljanstvo, Srbija isto tako mora da omogućima svim našim građanima u regionu i dijasporu da dobiju srpsko državljanstvo, ukoliko ga nemaju, a ispunjavaju sve preduslove da steknu to pravo – izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige (SL), ističući da drugi važan državni projekat, na kome Srbija treba da radi jeste ostvarivanje aktivnog biračkog prava za celokupnu srpsku dijasporu.

Kao što je susedna Mađarska, usvajanjem zakona o dvojnom državljanstvu, obezbedila da više od 200.000 Mađara koji žive u Vojvodini, a koji su inače državljani Srbije, dobiju i mađarski pasoš, tako isto je i naša zemlja dužna da vodi odgovornu nacionalnu politiku, i da svim Srbima koji su privremeno ili trajno naseljeni u drugim zemljama i kojima te države dozvoljavaju da imaju dvojno državljanstva, dodeli srpsko državljanstvo – ističe Đurđev.

Dobijanjem srpskog državljanstva, naši sunarodnici u regionu i dijaspori osetiće veću pripadnost matičnoj državi i naciji, ali i da Srbija brine o njima i njihovim pravima, čime će se ojačati duh zajedništva koje nam je u ovom trenutku itekako potrebno – zaključuje Đurđev.