Lingvističko-bihejviorističke metode “preumljavanje” Srba

0
367

Za ovu analizu smo koristili javno dostupne podatke, komentare , tvitove, objave, tekstove u kojim smo nalazili šablone, fraze koje se ponavljaju . Fraze reči i postupke koje smo izneli ovom tekstu su proizvod desetina hiljada tekstova, objava i komentara. (u prilogu dostavljamo pronađene šablone).

Korišćeni alati: Rapidmainer,Tableu 2020, NLP Monkeylearn text mining,

“Nije samo oružani napad na jednu zemlju rat. Postoji gori napad od svakog oružja, a to je propaganda kojom se narod ubedi da je dobro biti rob, da sve njegovo ne valja da je loš, glup; da neko drugi treba da se stara o njemu, njegovoj deci, porodici, njegovom bogatstvu ili bogatstvu zemlje. Kada postanete „srećni rob“ kasno je, to je gore od svake smrti”

Dešava se neverovatna zloupotreba psihologije tj. propagande…

Propaganda je namerni i sistematski pokušaj oblikovanja percepcije i manipulisanja spoznajom i ponašanjem u cilju izazivanja reagovanja koje je u interesu propagatora. Otac propagande je Jozef Gebels . Nacisti su umesnim korišćenjem propagandnih sredstava ušli u sve pore društva, amputirajući kod javnosti kritičku svest. Manipulacija kao jedno od sredstava kontrole ponašanja velikog broja ljudi, karakterišu sledeći važni aspekti: manipulacija je bezbolno ubeđivanje ljudi koji tog čina najčešće nisu ni svesni jer je on rasterećen osećanja prinude; manipulacija se temelji na dobrom poznavanju čoveka, osobito njegovih socio-psiholoških karakteristika i ponašanja što doprinosi uvećanju stepena njene efikasnosti; manipulacija je posredovana visoko sofisticiranim sredstvima mas-medijskih i komunikacionih sistema. Manipulacija se trudi da pojednostavi svoj psihološki uticaj i zato koristi — stereotipe.

Stereotipi predstavljaju unapred formirane stavove i predstave, često i predrasude koje se lako usvajaju iako su lišene objektivnosti. Ono što stereotipima daje akcionu snagu i privlačnost jeste njihovo nalikovanje realnoj stvarnosti, oni su najčešće nekakve slike ili skice određene pojave ili objekta o kome ne postoje objektivna saznanja (ili se ona namerno iskrivljuju) pa nam stereotipi predstavljaju pomoćne obrasce za klasifikaciju i objašnjenje. Otuda i njihova privlačna snaga manipulativnosti koja je davno uočena, a razvojem medija opasno potencirana, kako zbog političkih tako i zbog profiterskih interesa. Stereotipi, naročito oni koji se odnose na pripadnike drugih nacija ili konfesija uvek su praćeni i pojačavani snažnim emocijama koje dodatno uprošćavaju i iskrivljuju činjenice. Stereotipije su u najvećem broju slučajeva posledica delatnosti skrivenih institucija moći, bilo da se one lociraju u sferi državne politike ili ekonomskih interesa. Oni ne samo da proizvode najveći deo stereotipa (stavljajući ih u funkciju svojih ciljeva i potreba) već ih veštom manipulacijom pretvaraju u “prirodni ” red stvari, formirajući iluziju njihove normalnosti.

Stereotipije, kao i fobije često na direktan način utiču na proizvodnju onoga što se u sociologiji i socijalnoj psihologiji označava kao moralna panika. Ovo upućuje na nekoliko stanovišta bitnih za razumevanja fenomena moralna panika. Prvo, javlja se u obliku kampanja (krstaških pohoda) koje traju neprekidno tokom nekog perioda, bilo kratkog ili dugog. Drugo, ona odgovara ljudima uznemirenim očiglednim raslojavanjem ili slomom određenog društvenog poretka, što ih na neki način ugrožava. Treće, ona pokazuje da su morane smernice nejasne. Četvrto, da političari i određeni deo medija prosto žude da povedu kampanju i preduzmu akcije za koje tvrde da će zaustaviti opasnost. I na kraju, autor komentara zaključuje da moralna kampanja sasvim zanemaruje prave razloge društvenog .

Većina ljudi sa kojima se prepirete na mrežama nisu oni ljudi.

U konfliktnim situacijama, politika, ideologija, propaganda i u moderno doba mediji posežu za stereotipima kao instrumentima stigmatizacije onog „drugog“ (neprijatelja) i kolektivne mobilizacije “svojih”. Stereotipi i to negativni o Srbima u Nemačkom slučaju, pokazali su se i tokom 20 veka korisni za mobilizaciju svojih kolonija i naroda u njima za ratove, genocide i etnička čišćenje Srba (1903, 1908, 1912–1918, 1941, 1990, 1999). Dehumanizacija Srba kroz istoriju imala je za cilj da stvori mržnju prema Srbima i opravda svaku agresiju.

Najveći primer propagande na socijalnim mrežama (do sada 2020 godine) po Američkim izvorima je uticaj Rusije 2016 godine preko socijalnih mreža na izbor Trampa za predsednika SAD. (link, link, link).

Takođe kod izbora u Americi 2016 godine dogodila se i afera sa Kembridž Analitikom (Cambridge Analytica) da je koristeći podatke korisnika socijalnih mreža u SAD preko Gugla, Tvitere, Snapčeta, Fejsbuka i Jutjub pomogla Trampu da uđe u Belu Kuću (Postane predsednik).

Pandan ovome u Velikoj Britaniji za vreme odlučivanju o izlasku iz Evropske Unije veliku ulogu na uticaj javnog mnjenja( na obe strane ) je imala propaganda preko socijalnih mreža i računarski generisanih profila (botova) (link).

Odavno je jasno da niko više ne vodi humanističke bitke i da se iza svake priče koja je deklarativno brižna za čovečanstvo, isključivo krije obična manipulacija i eksploatacija,

U Republici Srbiji većina korisnika interneta su mladi, najranjivija grupa za propagandu. Mladi se u 93,5 % ( link: Krovna organizacija mladih) informišu preko socijalnih mreža sami tim i bilo je za očekivati da neprijatelja najviše snage za potrebe preumljenje mladih Srba fokusira baš na socijalnim mrežama.

Približno 60% prometa na socijalnim mrežama pravi 2% korisnika, niko nema toliko vremena niti energije niti resursa da stvori toliko propagandnog materijala , niti da plaća povećani domet objava. Jasno je da iza toga stoji ozbiljna organizacija. Ako odbijemo aktiviste svih političkih stranka ostaju nam aktivisti raznih agencija koji pre lažnih naloga, iznajmljenih uticajnih ličnosti na mrežama , aktivista stranih agencija sa svojom agendom.

Propaganda na mrežama u Srbiji ima za cilj preumljenje Srba, stvaranje „srećnih robova“ i stvaranje podela u društvu koje kasnije neprijatelj može koristi u svoje svrh čak i za građanski rat. “Preumljavanju” koristi stare loše stereotipe o Srbima iz nemačke i austrougarske propagande i pokušava da ih nametne Srbima.

Kako se prepoznaju aktivnosti neprijateljskih biheviorističkih metoda u preumljavanju mladih u Srbiji?

1. Napad na treću liniju odbrane: srpski identitet:

Međunarodno istraživanje o samopoštovanju izvedeno je na uzorku od 16.998 ljudi iz 53 nacije, a objavilo ga je Američko udruženje psihologa 2005. godine upitnik uključuje stavove o individualnoj ličnosti, o svojoj naciji i o ostalim nacijama. Istraživanje je pokazalo da je Srbija među najsamopoštovanijim nacijama, ispred Sjedinjenih Američkih Država (6. mesto) i Japana (poslednje mesto), i većina nacija, uključujući i Srbe, slaže se sa tim.(link).

Zbog toga se vrši napad na srpski identitet na sledeći način:

Ismevanje srpske istorije (Kosovska bitka, borba protiv svakog koje pokušao da okupira Srbiju);

● Osporavanje istorijskog, civilizacijskog, tehničkog, kulturnog i sportskog doprinosa Srba svetu (primer negiranje porekla velikih srpskih naučnika već dodavanje oznake porekla kao „Građanin sveta“;

● Pod velom kritike srpskog nacionalizma uporno i sistematski dehumanizuju naše osnovne identitetske elemente; Pod velom kritike Srba sistematski dehumanizuju srpski identitet.

● Zabrana pominjanja istorije pre 1990 godine;

● Napadi, omalovažavanje ili negiranje srpskog porekla znamenitih Srba;

● Preko slika (meme), videa, humorističkih emisija i portala ismeva se istorija od strane onih koji nemaju istoriju do pola veka i taj deo istorije im je sraman kao saradnja sa nacistima. Ali, u ovome učestvuju i unajmljene osobe bez morala, etike i ljudskosti. Narod ih već zove „okupatorski klovnovi„ ili „nacističke prostitutke“ analogija na žene koje su prodavale seksualne usluge okupatoru.

● Ismevanje isključivo srpske tradicije (Gusle, Slava, Šajkača, Slava, Bogojavljenje). Posebno jadno je kada nazovi umetnica ismejavala izgled devojčice koje je preživela rak i plivala za Časni Krst.

● Ismevanje i ozbiljan napad na Srpsku pravoslavnu crkvu (primer „Operacija kašičica“ koja i pored toga što nije uspela u svom naumu pokazala je jednovremeno organizovano napadanje na Srpsku pravoslavnu crkvu sa bezbroj portala, lažnih naloga, medija, TV stanica, štampanih medija. Takav jednovremen sinhronizovan rad nam je oda ko sve radi protiv Srba u sred Srbije kao i da se akcijom rukovodi sa jednog mesta gde se kreira lažna vest i navrativ ,spušta se na medije i botove kao izvršne jedince. Ovo jako podseća na vojnu organizaciju. Da je napad na Sveto pričešće organizovan odao je podatak da je jednovremeno napisano nekoliko desetina hiljada objava, tvitova, komentara sadržalo frazu „lizanje kašičice“. Jednovremenost korišćenja pogrdnog naziva za pričešće govori o organizovanju napada.

● Ono što su mediji radili u procesu obmanjivanja javnosti u takozvanim slučajevima Markale i Račak sada je dostiglo svoj vrhunac u svakodnevnom klevetanju Srpske Pravoslavne Crkve.

● Neprekidni masovni napadi na pravoslavlje, a veličanje katolika.

● Menjanje svesti o tome kako su sve zemlje koje su dozvolile da budu okupirane bolje prošle. Kako bi bilo bolje da su Srbi bili na strani nacista, fašista, Otomana, NATO-a i Austro-ugara.

● Agresivno imputiranje da Srbi mrze sve i svakoga.

● Napadi i pokušaj dekonstrukcije Svetosavlja.

● Pred svaki pravoslavni praznik, već tradicionalno masovni napadi i izlivi mržnje i vređanja iz neprijateljskih medija, hiljade bot naloga na svim mrežama, neprijateljskih novina napadaju vrše isključivo pravoslavne vernike. Od masovnog, organizovanog vređanja pravoslavaca do slikanja vernika i kačenja na mreže tih slika bez pristanak vernika radi ismevanja. Cilj ovih patoloških napada na veru je da se Srbi udalje od pravoslavlja. Poražavajuće je to što država nema hrabrosti da reaguje da ove napade na njene stanovnike.

● Takođe za primer služi i činjenica da su za vreme vanredna situacije za vreme Korona Virusa psi imali tri termina za šetnju a vernici nikakva prava.

● Anesteziranje društva i prihvatanje da su Srbi loši i u toj meri da je izvršena normalizacija verbalnog linčovanja „srpskih nacionalista“, „popova“ i „zločinačke inteligencije“, te se takav diskurs uopšte i ne primećuje kao problematičan.

2. Neprijateljske aktivnosti se lako prepoznaju po vrednostima koje zastupaju.

● Srbofobija po modelu koji je nastao u Austrougarskoj kao priprema stanovništva za rat etničko čišćenje Srba i masakre po Mačvi. (link) (link[1] ) (link)

● Veličanje „podaničkog“ mentaliteta.

● Ignorišu srpske žrtve ili na pomen istih kažu „treba prvo da počistimo u svom dvorištu“ pošto su nas očistili iz komšijski dvorišta.

● Slepilo za svoje i tuđe greške, korišćenje dvostrukih aršina.

● Ignorisanje činjenice da u Hrvatskoj, BiH i KiM niko nije odgovarao za zločine nad Srbima i da su svedoci poubijani.

● Ignorisanje činjenice da tamo gde su po njihovim navodima „Srbi čini genocid“ Srba nema.

● Relativizacija svakog zločina nad Srbima. Opravdanje genocida nad Srbima, etničkog čišćenja 500 000 Srba. Etničkog čišćenja Srba sa Kosova doga više od vek. Ali, to nikada ne čine kada su srpski zločini nad drugima, čak i fiktivni.(link)(link)(link)

● Ignorisanje genocida nad Srbima ili opravdavanje ubijanje Srba.

● Ignorisanje ubijanje Srba od strane onih koji su prihvatili veru muhamedovu za vreme Osmanlija, zatim zločine Hrvata i ustaša nad Srbima u Austrougarskoj pre prvog svetskog rata, zatim genocid nad Srbima od strane Hrvata i muslimana u SS Nacističkim divizijama Handžar i Kama. (Alija Izetbegović, tvorac bošnjačke akcije, je služio kaznu zbog učešća u SS nacističkoj diviziji, 90-ih postaje vođa muslimana i nastavlja ono što je započela Handžar divizija, etničko čišćenje Srba)

● Šovinizam prema Srbima

● Mržnja prema ćirilici (link)

● Bombardovanje Srbije nazivaju „intervencija“ dok intervenciju Republike Srpske na zaustavljanju etničkog čišćenja nad Srbima , nazivaju genocid

● Optužuju Srbiju za bombardovanje, što bi bilo kao da devojku koja je silovana otpužite da je sama kriva za to.

● Dokazane lažne masakre , tj. operacije „Lažne zastave“ i dalje tretiraju kao istine.

● Bez obzira što je dokazano u Hagu da Srbija nije počela rata, nastavlja se praćenje šablona iz 90ih anti srpske propagande.

● Duhovno uništavanje Srba

● Uče nas da zaboravimo istoriju

● Paničan strah od brojeva 1244 (međunarodna rezolucija), 1389 (dan kad je Srbija pred 7 vekova pobedila neuporedivo jačeg neprijatelja i sačuvala Evropu od osvajanja Otomana), 1918 dana kada je Srbija opet pobedila nadmoćne neprijatelje.

● Napad na sprske kako oni to zovu „mitove„ na srpski prkos okupatoru i pokušaj instaliranja novih mitova tipa *EU nema alternativu, Srbi su krvi za sve, Srbi su genocidan narod, ”humanitarno bombardovanje „ i drugo.

● Promovisanje individualizma, ali u pogubnom smislu, koji ne doprinosi nikakvom boljitku pojedinca, već od njega stvara podanika bez slobode u modernom smislu te reči.

● Isključivo materijalistički pogled na svet

● Primitivan način propagande „Ti si glup ako ovo podržavaš“ ili „Ti si glup ako ovo ne podržavaš“

● Pored odlične kritike srpskog naroda u delima Branislava Nušića, Arčibalda Rajsa, Jovana Sterije Popovića drugih oni usiljeno forsiraju delo osobe koja je patološki mrzela Srbe (Filosofija palanke — Radomir Konstantinović)

● Veličanje svakog okupatora.

● Borba da protiv tradicionalne vrednosti da se zamene novim vrednostima, recimo kao što je pedofilija.

● Podmetanje lažni slika iz starih partizanskih filmova, slika recimo iz Ruande ili slika mumija kao “dokaz” srpskih zločina isl.

Usvajanje ovakvih neprijateljskih šovinističkih stereotipa o Srbima se naziva autošovinizam.

Cilj da pojedinac usvoji duh Samoporicanja.

3. Ublažavanje štete

● Kada neko prebije Srbina u Hrvatskoj ili mu razbije auto onda ide ublažavanje štete kao na primer „Svuda ima budala“ , kada se nešto mizerno dogodi u Srbiji onda je kriv ceo srpski narod. (pojava ovakvih objava se intevizira pred turističku sezonu)

● Za 50 miliona mrtvih u drugom svetskom ratu kriv je samo Hitler — ali su Srbi kao narod krivi za svakog pojedinca koji učini nešto loše.

4. Tipične fraze i reči koje se upotrebljavaju prilikom neprijateljske propagande (zbog ogromnog broja ponavljanja čak i van konteksta , narod iz naziva „mantre“)

● „Ja sam vernik ALI“ (reč ALI briše sve ono rečeno ili napisano pre nje)

● „Ja sam bio u ratu ALI“ iz ovo ide i traženje vojne knjižice onog ko učestvuje u diskusiji koja zatim služi za formiranje lažnih optužnica za navodne zločine u Ratu u Hrvatskoj Bosni I Kosovu te optužnice služe da se spreči povratak Srba i da se nastavi etničko čišćenje Srba.

● „Treba gledati u budućnost. Treba krenuti napred“ (ovo važi samo kada njima odgovara)

● „Treba počistiti prvo pred svojim vratima“ ovo služi da se anuliraju i iz razgovora izbace zločini nad Srbima koje neprijatelj za ceo vek nije priznao tj. nisu „počistili pred svojim vratima“

● Svako pominjanje zločina nad Srbima im je „širenje mržnje“ a onda se isti sete intervencije u Srebrenici.

● „Vi Srbi stalno umišljate nekog neprijatelja“ što je paradoksalno, ovo izjavljuju dok vrše napad na Srbe

● „Nije ovo mržnja ovo je kritika“ ovo redovno se upotrebljava za ublažavanje izjava koje su baš to — ozbiljna mržnja prema Srbima.

● Crkva ne plaća porez, popovi voze kola (ukoliko je pop ekumenista nije im bitno što je bogat).

● Crkva nigde ne daje pomoć, (”da ne zna leva ruka šta desna radi” crkva drži narodne kuhinje učestvuje u humanitarnim delatnostima i zbog hrišćanke vrline kojom je zabranjeno da se hvališe davanjem ne reklamira sebe svaki put kada pomogne nekom)

● PatriJota, SrBski, Šovinsiti, ksenofobi, klerofašsti, nacisti, fašisti, Ekstremni desničari, Srbende, Litijaši, pravoslavni ekstremisti, svetosavizam, mantijaši, balkanski kasapi, nedavači svetinja

● „Srednji vek „ ili „u kom veku živite“

● Maligni srpski nacionalizam

● Hronična zaostalost

● „Kulturna dekontaminacija primitivnih Srba“

● Suočavanje sa prošlošću

● Zapadne vrednosti

● Dekontaminacija društva

● Srbi malograđani

● Srpske devojke/žene su k****

● Srpkinje su primitivne

● Srpkinje zle k**** i sponozoruše

● Mitomanija“,

● „Treba prihvatiti realnost“,

● „Evropske vrednosti“

● „Imaju tri zuba i biju ženu“,

● „Sav normalan svet“

● „Pakujem kofere“

● Srpski nacizam, genocid, denacifikacija, evroatlantske integracije, mapa puta, evropske vrednosti, palanački duh, rodne politike, kultura sećanja, inkluzivne prakse, „antifašizam“.

● „Srbi su toliko ogavan narod

● Mladi u Srbiji ili Republici Srpskoj, naizgled, ništa nisu krivi, ali (Nacisti za 50 miliona mrtvih nisu krivi kolektivno, ali ako si Srbin čim se rodiš kriv si.)

● Napuštanja narativa o nužnosti odbrane Srba od novog „genocida“,

i još mnogo toga što može da smisli samo neko ko patološki mrzi bolje od sebe (Srbe)

● Ustaški pogrdni naziv za Srbe kao „Ćiriličari“ — „Gibaničari“

● Krezuba Srbija (predstavljanje Srba kao primitivaca bez osnovnog obrazovanja)

● Zatucani pravoslavci (okušaj predstavljanja verujućih Srba kao osoba koje negiraju nauku)

● Vernici ravnozemljaši(još jedan način pokušaja imputiranje teorija zavere kao nešto što se podrazumeva kod vernika)

● Srbi su BOLESNA nacija.

● Srbi su šovinisti (to kaže osobe koje upravo imaju šovinističke stavove prema Srbima)

● Nacionalisti u pogrdnom kontekstu (komunistička pogrdan fraza za onome koji se nisu osećali kao Jugosloveni)…Samo Srpski nacionalizam je opasan, zato ga i napadaju

● Veliko Srbi pogrdna fraza koje je kao deo propagande nastala još u Austrougarskoj.

● Ksenofobi, (inače ovo redovno koriste nvo i komšije koje su zbog ksenofobije očistili Srbe iz svoje države.

● Kosovo je priznata država

● Kosovo je izgubljeno

● Albanci su se branili pa su zbog toga klali Srbe

● Dođoši (fraza stvorena od separatista sa Severa Srbije , bila je usmerena prema srpskim izbeglicama iz Bosne koji su napadni na mnogo osnova, glavni problem je bio to što su povećali procenat Srba u Severnoj Srbiji)

● Vi Srbi umišljate neprijatelje ili „Nacionalizmu treba spoljni neprijatelj“ ovo služi da anestezira Srbe , da ne smeju javno da govore o otvorenim neprijateljskim delatnostima . Ovo redovno koriste oni koji otvoreno vrše napad na Srpski identitet.

● Kosovari (ovaj albanski naziv za Srbe sa Kosova i Metohije redovno se koristi kao pogrdna reč kao i za Srbe iz ostalih predela sa kojih su proterani , kao bi se razvila mržnja (ja Bosanci, kosovari na uzeli sva radna mesta uzeli milione od imanja) cilj ovoga je dehumanizacija tih ljudi kako bi ostali Srbi zamrzeli i postali hladni na zlodela koja su doživeli Srbi u tim krajevima ili da se spreči preterana reakcija na buduće ubijanje Srba u tom krajevima..

● Odbranu zemlje nazivaju „Agresija, fašizam , zločinački poduhvat“

● „Srbi uvek idu su sa svim komšijama u sukobu“ ili „Srbe niko ne voli na Balkanu“ ista situacija je bila za vreme drugog svetskog rata. Samo Srbi nisu bili na strani nacista.

● „Srbi su đikani, vlasi, imaju primitivan mentalitet, njihova deca se vaspitavaju u genocidnom duhu, Sebi se rađaju kao genocidaši, zločinci“

● Ignorisanje da su Srbi na KiM u Hrvatskoj i BiH bili vekovima, već predstavljane kao da su Srbi od nekud došli tu da prave rat i zločine.

5. Širenje mržnje prema narodima i zemljama koji nisu sluge zapada (dehumanizacija) Predstavljanje kao primitivnim , neobrazovanim glupima(isto ka za ljude koji vole svoju zemlju):

● Rusija (primer: fraza maligni ruski uticaj, ili kritika zakona u Rusiji o „stranim agentima“ i ako takav zakon ima i Amerika).

● Kine (uglavnom širenje rasizma prema Kinezima od strane „boraca za ljudska prava) gde se i uočava namena „aktivista za ljudska prava“)

● Srbija

● Belorusija (diktator=

● Republika Srpska

Da napomenemo da država do sada nije smela da kazni ni jedno organizovano širenje mržnje prema svojim građanima a kamo li ka pripadnicima ovih zemalja.

6. Napad na ličnosti ,kulturne događaje i organizacije koje vole Srbiju ili brane Srbe od propagande

Linčovanja svakog ko odstupi od stereotipa koji želi da se nametne Srbima, podsticano je sistemski — finansijski, medijski i logistički.

Faktori koji utiču na medije i njihovo izveštavanje. To su: 1) politički pritisak, 2) medijske kuće izveštavaju konvergentno interesima kapitala na kome počivaju 3) pritisak stranih ambasada(direktno ili preko svojih agenta ili organizacija i 4) uredništvo (sa svojim stavovima i svetonazorom, prema kojima se biraju poželjne teme i sagovornici).

● Primer napad na Arno Gujona zbog nošenja hrane srpskoj deci u enklavama na KIM i nazivanje istog „fašistom“ zbog toga.

● Nazivanje organizacije „Srbi za Srbe“ fašističkom zato što nosi hranu i udžbenike srpskoj decu u enklavama na KIM.

● Napad na lekarku Danicu Grujičić koja je spasila hiljada života, zbog iznošenja statističkih podataka da je povećan broj maliginiteta od kada je NATO bombardovao Srbiju.

● Pretnja uništenjem karijere Aleksandre Radović zbog toga što je vernik. (Ovo se dešava isključivo vernicima pravoslavne veropispovesti)

● Napadi na glumca Miloša Bikovića zbog toga što glumi u ruskim filovima.

● Napad na film “Međa” jer ne satanizuje Srbe.

● Napad na Matiju Bećkovića i Kusturicu, jer ne predstavljaju Srbe kao primitivce i zveri.

● Masovni napadi na nobelovca Petra Handkea, jer nije pristao da samo Srbe krvi za sve, jer nije ignorisao srpske žrtve, nije hteo da učestvuje u masovnoj patološkoj organizovanoj histeriji protiv Srba.

● Konstanta pretraga socijalnih mreža po ključnim rečima (od strane botova i ljudi) i napadanje Srba koji govore suprotno od onoga što neprijatelj želi da nametne.

● Sinhronizovano medijsko linčovanje i gubitak posla profesora Zorana Ćirakovića zbog kovanice „autošovinizam“ kojom jasno definišu oni koji nastavljaju srbofobičnu propagandu na narativu koji je nastao još u vreme Austrougarske.

7. Napada na svest građana preko lažnog mnoštva ili „socijalno uslovljavanje“ na mrežama funkcioniše ovako :

Svako od javnih ličnosti koje pominjao Srpske žrtve, podržavao tradicionalne vrednosti, govorio o srpskoj istoriji, pisao rodoljubivu poeziju, pokazao javno da je vernik, postao je meta u takozvanim nezavisnim medijima i uticajnim krugovima koji imaju odlučujuću ulogu na formiranje javne svesti u Srbiji.

Kada napišete nešto što ne odgovara neprijatelju gomila lažnih naloga vrši napad na tu osobu sa ciljem da preko poluga „socijalnog pritiska“ navede tu osobu da promeni stav. Ovaj princip je sličan društvenom pritisku u školi kada su prihvaćena samo deca koja nose određenu marku obuće, dok ona koja nemaju novca za taj brend bivaju maltretirana i odbacivana. Primer napad na Aleksandru Radović (link) zbog odbrane svojih verskih ubeđenja.

Lažno mnoštvo služi da vas obmane. Da zbog toga što jedan novinar napiše neprijateljski mediji prenese , par aktivista NVO koji moraju zarade nadnicu i napišu ono što i je rečeno, zbog gomile bot naloga koje vode možda jedna ili dve agencije steknete utisak da mnogo vaših sunarodnika deli isto mišljenje i da zbog mase i vi promenite svoje mišljenje. Istina je drugačija. Van mreža u pravom životu narod ima apsolutno drugačije mišljenje, u procentu 99,9%. Zbog toga ova vrsta obmane služi da vi na prevaru promenite svoje mišljenje.

Cilj ovakvih napada je da se osoba uplaši i identitetski distancira od sopstvene zajednice.

Od svih komentara, objava koje vidite i koje su suprotne vašim vrednostima je stvorilo samo par ljudi iz neke firme za digitalni marketing koja verovatno i nije u Srbiji. Iluzija mnoštva je jedan od načina delovanja neprijatelja. Kao što većinu nvo organizacija vode iste ljudi, kao što većinu manjih portala vode isti ljudi tako se i na mrežama stvara lažan osećaj mnoštva .

Srbija ima 85% pravoslavaca (link)(sa tendencijom rasta) ali sudeći kako se religija ismeva na televizijama, napada po novinama, medijima, portalima, socijalnim mrežama običan čovek bi pomislio da vernika ima manje od 50%

Naravno svakom Srbinu kome srpski kod nije poljuljan ovo je apsolutno neprihvatljivo ali, uvek ima slabih koji pod pritiskom lažnog “vođstva” na socijalnim mrežama menjaju srpsku čast za robovski mentalitet.

8. Lažno predstavljanje na mrežama:

● Nalog na mreži glumi Srbina i ponaša se kao stereotip koji žele da nam nametnu (mrzi, primitivan, glup) kako bi običan čovek napravio otklon od svojih sunarodnik.

● Nalog glumi vernika pri tom to radi na takav način kao da je muslimanski fundamentalsita, vehabija ili nešto slično, redovno napadajući ljude nametajući ograničenja koja inače ne postoje u pravoslavlju. Kako bi Srbi dok ovo čitaju napravili otklon od vere kao nečeg „zatucanog“.

● Mnoštvo naloga koji imaju nekog sveštenika ili vladiku mesto profile slike i šire mržnju prema isključivo pravoslavlju.

● Nalog glumi „Vojvođanina“ širi šovinizam prema Srbima sa namerom da Srbi iz centralne Srbije omrznu Srbe iz Severne Srbije (Lako se prepoznaju po ne poznavanju istorije Srpskog Vojvodstva, ne poznavanju „lokalizama“, i šovinističkoj mržnji prema Srbima iz centralne Srbije kao i korišćenu reči iz štokavskog govornog područja a ne šumadijsko-vojvođanski dijalekt tj. novoštokavski dijalekt

● Nalog glumi Srbina ili Crnogorca i vređa i širi mržnju prema Srbima kako bi navukao gnev ili mržnju na prave Crnogorce i tako stvorio mržnju prema braći

● Nalog koji glumi Srbina a širi mržnju prema Jevrejima što je inače kulturološki nemoguće povezati sa Srbima već sa nacistima.

● Talog je ateista. Koliko ste videli ovakvih komentara tobože ljudi koji su „završili sa pravoslavljem“ a ljudi su u stvari ateisti ili čak generisani nalozi u *node.js* i slično.

Lažni događaji koje je narod prepoznao i označio sa heš tagom #nijesedesilo.

U propagandi profili izmišljaju događaj koji ima za cilj da probudi željene emocije u zavisnosti od cilja .

NVO organizacije koje se bore protiv porodice izmišljaju kako ih muž muči kako ih deca „smaraju“ kako im muž ograničava, kako ih neko zlostavlja ili prati. Osim stvaranja podela u društvu koje su inače cilj NVO kojih se bore protiv porodice , nanose štetu osobama koje su stvarno doživele neku neprijatnost jer im niko neće verovati.

Feminističke organizacije koje mesto borbe za prava žena apsolutno ignorišu majke supruge i bave se samo širenjem mržnje prema muškarcima mesto rešavanjem pravih problema, imaju sa vremena na vreme kampanje na mrežama gde njihove aktivistkinje pišu izmišljene događaje na štetu muškaraca.

Mreže su jedan veliko mozak gde ljudi brzo dele informacije i redovno brzo uhvate nelogičnosti u ovim objavama i tako raskrinkaju propagandu.

Većina metoda napada na Srbe i zdravi srpski identitet nije novijeg datuma.

Fraze kao što su :

● Srpska hegemonija

● Velika Srbija

● Velikosrpska

Propaganda koja je ostala još iz vremena Austro-ugarske. Da napomenemo da se ova srbofobna propaganda koristila pre masakra od strane muslimanske policije nad 5000 Srba u Austrougarskoj, zatim zločina u Mačvi, u austrougarskim logorima gde je ubijeno 20.000 Srba. Ista propaganda je Srbe koštala 1. 000. 000 života. U Drugom svetskom ratu ova propaganda je pomoću ustaša i muslimana u SS nacističkim divizijama izvirila genocid nad 800 000 Srba. Takođe ova propaganda četvrti put u istom veku odgovorna je za etničko čišćenje 500 000 Srba iz Hrvatske , 300 000 sa Kosova kao i nebrojene zločine nad Srbima isključivi zbog toga što su Srbi.

Zašto mislite da ovolika propaganda danas nema za cilj isto kao zadnja četiri puta? Oni žele da Srbi nestanu bilo kako. Četiri puta je teren za uništavanje Srba pripreman na ovaj način, zašto mislite da je sada drugačije?

9. Ciljanje nezadovoljnih pojedinaca ili stvaranje podela u društvu

Od polarizacije društva do građanskog rata.

„U nedelju uveče na koncertu kantri muzike u Las Vegasu ubijeno je 59 i ranjeno preko 500 ljudi, a u javnost su dospele poruke da je uglavnom reč o republikancima pa ih i ne treba žaliti“ (link)

Pojedinci koji su zbog nezadovoljni zbog ekonomskog , političkog ,kulturnog , verskog ili nekog drugog razloga su laka meta. Sa vremena na vreme se izbacuje izmišljene objave koje treba da pogode emocije neraspoloženog pojedinca i tako preko tih emocija dobiju sledbenika kog će kasnije (najduže 6 dana) preobrati u svog vojnika protiv zemlje u kojoj žive.

Primer :

● Ateiste je lako izmanipulisati da neprijatelju služe protiv SPC i ako da su svesni nikada ne bi radili ništa protiv svog naroda.

● Liberali protiv desničara.

10. Odlike svih napad su :

● Stereotipi svih vrsta

● Pisanje na Latinci

● Korišćenje štokavskog narečja

● Mešanje hrvatskih i bosanskih reči

● Ne poznavanje specifičnosti ili narečja kada se nalozi na mrežama pretvaraju da su iz nekog mesta (sami tim lako ih je uočiti)

● Veštački pokuša predstavljanja Srba kao glupih, bez obrazovanja koji navodno sve mrze.

● Napadaju ljudi koji napišu da su dobili rak od osiromašenog uranijama

● Napadaju osobe koje kažu nešto afirmativno o nekom licu koje je na crnom spisku nvo sektora.

● Napadaju i vređaju masovno poznate ličnosti koje kažu nešto afirmativno o pravoslavlju Srbiji nose zastavu ponose s Kosovom isl.

● Napadaju ličnosti koje glume za zemlje koje nisu prihvatile zapadne vrednosti i nisu kolonije Zapada.

11. Lepljenje atributa, stvaranje asocijacija

Pokušaja stavljanja znaka jednakosti između zločinca, nasilnika, pravoslavaca, osobe koja voli svoju zemlju, i primitivizma. Cilj je da podsvesno stvorite loše asocijacije.

Primeri:

Srbin koji boli Srbiju je zatucani vernik, kriminalac, nacionalista, ratni zločinac koji bije žene.

Srbin koji je vernik veruje i uravnu zemlju, kriminalac je, bije ženu.

Svaki Srbin koji je branio zemlju je ratni zločinac koji je silovao pola miliona i izvršio genocid na pola miliona (Hrvata, muslimana, Arnauta, bogumila, folskdojčera, dabrova), kriminalac je „patriJota“ i bije ženu.

12. Iznajmljene ličnosti

Ličnosti koji su iznajmile zapadne strane službe, kojim elite, ili populacije, u određenim zemljama, traže i prihvataju smanjivanje svog državnog suvereniteta, nadajući se da će dobiti povećanu materijalnu, bezbednosnu ili kakvu drugu korist od okupatora“. Osobe lišenje empatije ne vide nikakav problem u besomučnom demonizovanju sopstvenog naroda. U pitanju je identitetskog distanciranje od sopstvene zajednice.

NVO sektor mržnju prema Srbima prikazuju na baš očigledan način, tako da što više ljudi reaguje na te izjave i samom tim što više ljudi vidi te izjave kako bi sa druge strane i onaj koji je iznajmio tu javnu ličnost u Srbiji video, a iznajmljena osoba opravdala novac za svoje usluge.

Pozivaju na okupaciju kao na jedino rešenje jer Srbi su „glupi zatucani isl“

Osobe koje je iznajmio okupator osim širenja mantre o „genetski zlim glupim Srbima“ služe i kao “Medijska policija”. Bilo kakva zdrava kritika njegovog rada biva napadnuta na svaki način. Uglavnom nema intelektualnog odgovara, već se napadi svode na vređanje glasnika . (Primer link) :

Kako u praksi funkcioniše mreža?

U praski ovo funkcioniše uglavnom ovako. Neki mediji strane sile koje ima korist od “preumljenje” Srba na nekom svom mediju , novine, portal jutjub objave neke vest koja protiv srpskog identiteta, pravoslavlja, srpske vojske isl. Ta vest je relativno blaga ali zato sa iste strane ide gomila komentara koji treba po zadatku da osude ili da podrže ono što odgovara okupatoru. Znači sluge okupatora objave vest (ili izmišljen događaj na mrežama), sluge okupator komentarišu vest (uglavnom na isti način npr. „Srbi su glupi zato što ovo podržavaju ili Srbi su glupi zato što ovo ne podržavaju). Dalje uticajni na mrežama (nalozi na mrežama sa velikim brojem pratilaca) dele vest iz pridodavanje emocije koju treba da proizvede. Tu nije kraj. Ukoliko neko da suprotno mišljenje ili komentar, botovi tehnikom roja vrše kolektivni napad vređanje i dehumanizaciju te osobe kako bi zastrašili i sputali slobodu govora koje su im puna usta.

Naravno nevladin sektor je ovde perjanica sa svojom vojskom. Mada NVO sektor menjanje svesti Srba, kako bi ih ubedio da budu robovi ima tek kao drugu delatnost. Prva i najbitnija delatnost nvo sektora u najvećem delu je pritisak na vlast ukoliko ne

Želi da proda neki resurs okupatoru ili ukoliko vlast odbija da zemlju pretvori u koloniju. Nvo sektor je samo poluga pritiska. Na žalost ljude koje nismo birali na izborima učestvuju u odlukama skoro svakog izvršnog tela u državi. Što na kraju dovodi pitanje , čemu sliže izbori?

Da svi koji napadaju Srbiju imaju isti vrednosni sistem i koriste iste šablone prilikom napada na Srbe sigurno nije spontano. Napad je negde neko osmislio i pripremio.

Bave se svime od odbrane pedofilije do odbrane monopola stranih firmi ili borbe protiv domaće konkurencije stranim firmama.

Pandan ovom pisanju objava komentara je pisanje grafita na lošoj ćirilici u severnoj Srbiji sa namerom da se siti poture Srbima a opet oslanjajući se na svoju propagandu o Srbima „Srbi svakog mrze“ i tako glupo verujući da će neko malouman kao i tvorac tih grafita poverovati da su grafiti pisani od strane Srba a ne od HOS-a.

Svako ko ima gore navedene vrednosti ili koristi se navedenom propagandom se slobodno može nazvati neprijateljskim vojnikom.

Pretpostavka je da najveći deo jedinica botova se nalazi u Bosni I Hrvatskoj, zbog količine patološke mržnje koja je samo svojstvena onima koju promenili veru (Ako je Turčin krvava do lakata, poturica mora biti krvav do ramena“) kao i zbog toga što je širenje mržnje kažnjivo zakonom, ako niste u Srbiji onda ste van domašaja srpskog pravosuđa.

Komentari ispod emisija i novinskih članka nisu spontani nego služe da pojačaju narativ voditelja.

PROPAGANDNI ODLASCI

Narativ o `nenormalnoj zemlji`“, zaključuje Kovačević, „ima za cilj da kod najvećeg broja ljudi formira ubeđenje kako ta zemlja nema nikakvu budućnost. Zbog toga je jedini racionalni cilj emigracija. Na taj način, kolonijalni centar ostvaruje konstantan priliv kvalifikovanog mladog stanovništva — koje je u potpunosti prihvatilo ideju o neophodnosti ultramoderne, (…) ili onoga što Fuko zove novim fašizmom“.(link)

Ako uhvatite sebe da nekim čudom verujte da su Srbi najgori narod u univerzumu, to je znak da je vaš psihološki odbrambeni sistem oslabio i da se predao pred propagandom neprijatelja.

Mit se može rušiti samo uspostavljanjem druge vrste mitologije.

Dosta ovakvih objava pokazuje lokaciju zemalja iz srpskog okruženja koje imaju istoriju saradnje sa nacistima i generalno svim okupatorima, tako da verujem da ne bi trebali da prebrzo zaključujemo da je to njihovo delo i naum, već su zbog svoje mržnje prema Srbima i duge jedan vek i sličnosti jezičke i kulturološke bili pogodni za upotrebnu u mrežnom ratu.

To je redosled. Ukineš prave vrednosti i zameniš ih lažnim.

Samoporicanje

Postavlja se pitanje zašto naša država Srbija ne reaguje na ovakav napad ili zašto u najlakšem slučaju ne reaguje na vidno širenje mržnje prema Srbima.

Nameće se pitanje ko ima toliko sredstava, vremena energije , ko ima toliki nedostatak empatije ko gaji toliku mržnju prema Srbima (koja je neophodna kao pokretač svega ovoga)?

FAJLOVI:

https://drive.google.com/open?id=1B6ljFK8qAGNGwsixhp6pANYrGXHh9kD_

https://drive.google.com/open?id=1B6ljFK8qAGNGwsixhp6pANYrGXHh9kD_

Reference

Bots, #Strongerin, and #Brexit: Computational Propaganda During the UK-EU Referendum

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2798311

Extracting and Networking Emotions in Extremist Propaganda https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/6298753/proceeding

Pisanje strane štampe o raspadu Jugoslavije i ratu vođenom na njenom tlu (januar 1991 — mart 1992)

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0038-03189703401B

Who’s №1 in Self-Esteem? https://www.webmd.com/balance/news/20050927/whos-number-1-in-self-esteem#1

Yugoslavs into Serbs: Serbian National Identity, 1961–1971

https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/yugoslavs-into-serbs-serbian-national-identity-19611971/4B79B1DEA2D7CA74472B3C17F6221FEE

NAPAD NA IDENTITET

http://www.politika.rs/scc/clanak/94676/NAPAD-NA-IDENTITET

Zašto Americi preti građanski rat?

https://rs.sputniknews.com/komentari/201710081112950955-amerika-rat-pretnja/

THE WARP OF IDENTITY THE SERBI

https://www.helsinki.org.rs/doc/Studies17.pdf

A Legal Geography of Yugoslavia’s Disintegration

https://books.google.rs/books?id=Ojur7dVoxIcC&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

MITOVI I STEREOTIPI U FUNKCIJI GEOPOLITIKE — SRBOFOBIJA I NjENI IZVORI

https://www.kcns.org.rs/agora/mitovi-i-stereotipi-u-funkciji-geopolitike-srbofobija-i-njeni-izvori/

PRIMORDIALISTIC CONCEPT OF NATIONAL IDENTITY IN SERBIA

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2007/0048-57050703385M.pdf

Srbofobija Engleza Duga Gotovo Dva Veka

http://srbskenovine.com/srbofobija-engleza-duga-gotovo-dva-veka/

TRI “VELIKOSRPSKE” LAŽI Zbog Kojih Će Doći Do Novog Rata Na Balkanu

http://srbskenovine.com/tri-velikosrpske-lazi-zbog-kojih-ce-doci-do-novog-rata-na-balkanu/

Balkan i Srbija u nemačkim satiričnim časopisima (1903–1918)

Knjiga pokazuje koliko gorke, neukusne i pre svega ubojite mogu biti karikature ali i ostali sadržaji humorističke štampe. Pojavljuju se teme popus “slika drugog” u kojoj se brzo prepoznaje i “slika neprijatelja”…

https://search.library.utoronto.ca/details?7910666&uuid=2fbceb2b-2551-439d-aa5d-691b5d4e87ee

POLITIČKA KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I POLITIČKO PONAŠANjE MLADIH U SRBIJI

http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Neven_Obradovic_Disertacija_FPN.pdf

PSIHOLOŠKO-PROPAGANDNA DEJSTVA KAO

IZVOR UGROŽAVANjA SISTEMA NACIONALNE

BEZBEDNOSTI I ODBRANE

http://kpolisa.com/KP38/KP38_1-5JevticTalijan.pdf

PRIZNANJE UGLEDNIH SRBA POTRESA REGIJU! ‘Za srpske žrtve u Oluji odgovorna je Srbija koja je započela rat, a NE HRVATSKA!’

https://portal.braniteljski-forum.com/blog/novosti/priznanje-uglednih-srba-potresa-regiju-za-srpske-zrtve-u-oluji-odgovorna-je-srbija-koja-je-zapocela-rat-a-ne-hrvatska

Dudakovića: Više od 300 ubijenih Srba BEZ MILOSTI “NIJE ZLOČIN”!

https://www.republika.rs/vesti/srbija/130046/kakva-bruka-advokata-atifa-dudakovica-vise-ubijenih-srba-bez-milosti-nije-zlocin

Srbi i „srbofobija“ u „Velikom ratu“ 1914–1918.

https://www.kcns.org.rs/agora/srbi-i-srbofobija-u-velikom-ratu-1914-1918/

GLASINE KAO VID SIMBOLIČKE MOĆI — MEDIJI IZMEĐU ISTINE I MANIPULACIJE

http://www.ips.ac.rs/wp-content/uploads/2019/02/NI-32-4.pdf

UBIJENO JE 116, 681 ILI 1.205 SRBA? TO NIJE ZLOČIN, VEĆ ŽALOSNA ČINJENICA! Ovo tvrdi Helsinški odbor Sonje Biserko

https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/397205/ubijeno-je-116-681-ili-1205-srba-to-nije-zlocin-vec-zalosna-cinjenica-ovo-tvrdi-helsinski-odbor-sonje-biserko

Živkovići — Primitivni Srbi u Parizu (Primitive Serbs in Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=4pisJDSwv_Y

S. Avramov (1997) Položaj Srba u geopolitičkim zamislima velikih sila, u zborniku Geopolitička stvarnost Srba, Beograd, Institut za geopolitičke studije.

E. Barkan ( 2007) Krivica nacija, N. Sad, Stylos.

M. Brdar ( 2007) Srpska tranziciona ilijada, N. Sad, Stylos

S. Vuković ( 2007) Kako su nas voleli, N. Sad, Stylos

A. Grubačić ( 2003) Globalizacija nepristajanja, N. Sad, Svetovi

J. Đorđević (1997) Političke svetkovine i rituali, Beograd, Dosije

Z. Jevtović (2003) Javno mnenje i politika, Beograd, Akademija lepih umetnosti

B. Jezernik (2007) Divlja Evropa, Beograd, XX vek

D. Koković ( 2007) Društvo i medijski izazovi, N. Sad, Filozofski fakultet

K. Koker (2006) Sumrak Zapada, Beograd, Dosije

M. Ekmečić ( 2002) Dijalog prošlosti i sadašnjosti, Beograd, Službeni list

D. Lakićević; D. Nikoliš (2007) Globalizam i terorizam, Beograd, IES

M. Radojković, M. Miletić ( 2005) Komunikacije, mediji i društvo, N. Sad, Stylos

Z. Slavujević ( 2006) Biblija i propaganda, Beograd, Službeni glasnik

Z. Slavujević (1997) Starovekovna propaganda, Beograd, Radnička štampa

A. Trud (2007) Geopolitika Srbije, Beograd, Službeni glasnik

M. Todorova ( 1999) Imaginarni Balkan, Beograd, XX vek

N. Čomski (2000) Novi militaristički humanizam, Beograd, Filip Višnjić

Grupa autora ( 2004) Amnezija javnosti, od propagande do terorizma, Beograd, Grafo-komerc

F. Hemond;E.Herman (2001) Degradirana moć,mediji i kosovska kriza, Beograd, Plato

Napadi na Aleksandru Radović

https://twitter.com/ALEKSANDRadovic/status/1243517475351756801?s=19Od

Linkovi:

http://www.arheofutura.rs/najnovije/slobodan-antonic-onaj-ko-nema-sta-da-kaze-o-oluji-neka-cuti-i-o-srebrenici/

https://www.slobodnaevropa.org/a/sloboda-internet-freedom-house/30252806.html

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/veliko-istrazivanje-o-botovima-ko-vodi-lazne-kampanje-na-drustvenim-mrezama-u-srbiji/j7ymfxg

https://www.standard.rs/2019/02/22/mrezni-rat-protiv-srba-ili-zavera-u-praksi/

https://stanjestvari.com/2019/08/07/antonic-govorite-li-drugosrbijanski/

https://www.standard.rs/2019/02/22/mrezni-rat-protiv-srba-ili-zavera-u-praksi/

https://rs.sputniknews.com/analize/201610201108549550-propaganda-socijalne-mreze/

https://rs.sputniknews.com/intervju/201903061119060133-Mrezni-rat-protiv-Srbije-/

https://pescanik.net/gorcina-adama-smitha/

https://www.scribd.com/document/371740543/Klju%C4%8Danin-Zilhad-Da-Ja-Prezirem-Srbe-1994-g

https://www.bhdani.ba/portal/arhiva-67-281/160/t1605.htm

https://www.facebook.com/groups/retardirana.srbija/

https://www.facebook.com/groups/retardsrbija/