Preminuo je prof. dr Dragutin Zelenović, prvi predsednik Vlade Republike Srbije i bivši rektor Univerziteta u Novom Sadu

0
362

Danas nas je u 92. godini napustio prof. dr Dragutin Zelenović, dekan Fakulteta tehničkih nauka (1975-1979), akademik, nekadašnji rektor Univerziteta u Novom Sadu, dopisni član SANU, redovni profesor ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija i bivši premijer.

Na FTN-u je bio redovni profesor još od 1976. godine, razvio i držao nastavu iz predmeta Projektovanje proizvodnih sistema, Upravljanje proizvodnim sistemima, Tehnologija organizacije industrijskih sistema, Efektivnost/pouzdanost sistema u mašinstvu i Inteligentno privređivanje.

Od 1975. do 1979. bio je dekan Fakulteta tehničkih nauka, a potom prorektor i rektor UNS-a krajem osamdesetih. Tokom tog perioda upravljao je projektima izgradnje zgrade Pravnog fakulteta, dela zgrade PMF-a, Asistentskog doma, Studentskog doma, glavnog trga u Kampusu Univerziteta, …

Bio je osnivač Škole industrijskog inženjerstva, inženjerskog menadžmenta i mehatronike na ovim prostorima.

Prof. Zelenović ceo radni vek posvetio je nauci, a kao mladi inženjer učestvovao je u stvaranju novosadskog industrijskog buma i proboju Jugoalata na svetsko tržište.  Rođen je 1928. godine u Sirigu.

Srednju Tehničku školu završio je u Novom Sadu, diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu.

Tokom kratke političke karijere, bio je predstavnik Vojvodine u predsedništvu SFRJ, a potom je početkom 1991. izabran za predsednika prve Vlade Republike Srbije na predlog Slobodana Miloševića. Nije uspeo da nametne svoj plan razvoja, pa je već u decembru iste godine podneo ostavku i vratio se obavezama na fakultetu.

U zvanje profesora Emeritusa izabran je 2006. godine. Tokom naučne karijere objavio je 26 stručnih knjiga i mnoštvo radova.

Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Novog Sada, Nagrade za životno delo Pokrajinske vlade, Medalje zasluga za narod sa srebrnim zracima i Ordena rada drugog reda.

Mesto i vreme sahrane i komemoracije će biti naknadno javljeno.