Peter Koenig: I pandemija je dokaz da Zapad želi da krene ka potpunoj dominaciji nad Zemljom

0
192

* Da li je smanjenje stanovništva deo ove vežbe pandemije koja će biti praćena obaveznim programom vakcinacije? Bil Gejts je još 2010. godine govorio o smanjenju stanovništva od 10% do 15% (oko milijardu ljudi) globalnom vakcinacijom i kroz zdravstvenu zaštitu

* Početkom 2020. jedna od tačaka dnevnog reda u Davosu bili su rezultati simulacije pandemije – zanosno zvane 2019-nCoV. A pokazala je da će posle 18 meseci biti 65 miliona smrti, pad berze od najmanje 30%, masovni bankroti i velika nezaposlenost – ukratko, ekonomski kolaps kakav svet nikada nije doživeo u novijoj istoriji. To je bila simulacija. Da li je to pravac kojim se za sada krećemo?

* Agenda ID2020 – takođe ostvaranje Gejts fondacije. Jedna od ideja iz nje je da svaki građanin sveta bude opremljen elektronskim identitetom, kako bi mogle da se svuda prate njegove reči i postupci. Ideja je da se ljudima uz vakcinu ubrizga i nano čip. To se može učiniti bez znanja osobe i kasnije na daljinu prenositi sa ličnim podacima, iz zdravstvenih kartona, krivičnih dosijea, na bankovne

* Majka Zemlja je bolesna i umorna od zloupotrebe gornjeg sloja društva. Jača je od tih 0,01 odsto najbogatijih. Mi, ljudi, možemo se pridružiti Majci Zemlji, biti na njenoj strani. Za to je potrebno naše buđenje

* Svetska banka i MMF već su ponudili niskobudžetne zajmove, pa čak i neke grantove za najsiromašnije među siromašnim državama. Početne cifre SB bile su 12 milijardi američkih dolara, a MMF 50 milijardi za kreditne linije za ublažavanje štete od korone. U međuvremenu, oboje su to povećali. MMF govori o tri biliona dolara. A vlade mnogih zemalja nude dušu i porobljavanje svojih naroda sve smelijoj elitnoj ekonomskoj i monetarnoj tiraniji. Očigledno je da Zapad želi da krene ka potpunoj dominaciji nad celom Zemljom

* Moj savet svim zemljama i narodima koji žele da iskoriste ovaj ekonomski holokaust za restrukturiranje svoje ekonomije, da povrate svoj finansijski i monetarni suverenitet, da se drže podalje od MMF Svetske banke i svih regionalnih banaka za razvoj, čak i raznih mehanizama finansiranja UN.

* Svim zemljama predlažem jednostavan princip: lokalna proizvodnja za lokalnu potrošnju lokalnim novcem i sa lokalnim javnim bankama koje rade na razvoju lokalne ekonomije. Koristite lokalni novac i lokalni dug za svoj ekonomski razvoj. Nijedan stranac neće moći da zatraži povraćaj vašeg lokalnog duga!

_______________________________________________________________________

Autor: Peter KENIG (Peter KOENIG), ekonomista i geopolitički analitičar

POD Niksonovom upravom, državnom sekretaru Henriju Kisindžeru bilo je 1974. godine povereno – pod okriljem Saveta za nacionalnu bezbednost – da nacrta konture „programa depopulacije“ koji uglavnom ciljaju zemlje trećeg sveta. Napravljen je dokument pod nazivom NSC Study Memorandum 200.

Depopulacijska agenda je stalno sastavni deo spoljne politike SAD. Takođe ga je podržalo nekoliko korporativnih dobrotvornih organizacija i fondacija. U tom smislu, Bil i Melinda Gejts i Rokefelerove fondacije bavili su se odnosom ekstremnog siromaštva i depopulacije.

Da li je smanjenje stanovništva deo ove vežbe pandemije koja će biti praćena obaveznim programom vakcinacije?

Bil Gejts je u TED predavanju iz 2010. godine govorio je o smanjenju stanovništva od 10% do 15% (oko milijardu ljudi) globalnom vakcinacijom, zdravstvenom zaštitom itd.

Prema Vilijamu Engdalu:

Prema Vilijamu Engdalu:

„Gejts je izneo svoju primedbu na konferenciji u Long Biču u Kaliforniji, na konferenciji TED 2010, u govoru pod nazivom „Inovativno za nulu!“. Uz naučno apsurdan predlog o smanjenju čovekove emisije CO2 na svetu do nule do 2050. godine, u otprilike četiri i po minuta govora, Gejtes kaže: „Prvo smo dobili populaciju. Danas u svetu živi 6,8 milijardi ljudi. To bi moglo ići do oko 9 milijardi. Sada ako uradimo zaista sjajan posao na novim vakcinama, sa zdravstvom, reproduktivnim zdravstvenim uslugama, to ćemo smanjiti za možda 10 ili 15 procenata. „(Ref. Bill Gates, “Innovating to Zero!, speech to the TED2010 annual conference, Long Beach, California, February 18, 2010). Kliknite link Click link to view the Bill Gates Video (3′.55″ – 4’30”)

Vakcinacija koja izaziva trajnu neplodnost žena

Gejtsova fondacija poslednjih 20 godina sprovodi intenzivne programe vakcinacije za decu u Africi.

U 2014. i 2015. godini Kenija je sprovela veliki program vakcinacije protiv tetanusa, sponzorišu ga SZO i UNICEF. Vlada je primenjivala vakcinu protiv tetanusnog toksoida impregniranog beta horionskim gonadotropinom (BhCG) koji izaziva trajnu neplodnost kod devojčica i žena, na oko 500.000 devojaka i žena u dobi od 14 do 49 godina.
Organizacija pod nazivom GAVI (Globalna asocijacija za vakcine i imunizaciju) je javno-privatno partnerstvo; javni deo su SZO i UNICEF; privatni partneri su – niz lekara. GAVI daje besplatne vakcine siromašnim zemljama, poput Kenije.

Ako se vakcina može implantirati sa sredstvom za sterilizaciju, bilo koji drugi zdrav ili DNA uticaj na molekul ili protein mogu se staviti u koktel za vakcinaciju. (Pogledajte ove reference Kenija: (See these references Kenya: Thousands infertile after govt-sponsored vaccination and “Mass Sterilization”: Kenyan Doctors Find Anti-fertility Agent in UN Tetanus Vaccine?)

Događaj 201. Vežba simulacije pandemije

Postoji još jedan važan faktor koji može biti povezan sa izbijanjem Covid-19. Početkom 2020. i samo nekoliko nedelja posle Događaja 201 od 18. oktobra, u Njujorku je održan sastanak koji su sponzorisali – pogađate, Bil Gejts , Zdravstveni institut Univerziteta Džons Hopkins (koji je osnovala Rokfelerova fondacija) i VEF (Svetski ekonomski forum), a koji se svake godine sastaje u januaru u švajcarskom Davosu.

Jedna od tačaka dnevnog reda Događaja 201, bila je simulacija pandemije – zanosno zvane 2019-nCoV – trenutne pandemije virusa korone. Rezultati simulacije bili su da će posle 18 meseci biti 65 miliona smrti, pad berze od najmanje 30%, masovni bankroti i velika nezaposlenost – ukratko, ekonomski kolaps kakav svet nikada nije doživeo u novijoj istoriji. To je bila simulacija.
Da li je to pravac kojim se za sada krećemo?

Agenda ID2020

Tu je i ova malo osetljiva Agenda ID2020 – takođe ostvaranje Gejts fondacije. Jedna od ideja je da svaki građanin sveta bude opremljen elektronskim identitetom, kako bi mogle da se svuda prate njegove reči i postupci. Ovo je jedan od zadataka iz ID2020 Agende, koji će se prvi put testirati – trenutno je u toku – u Bangladešu.
Ideja je da se na vreme (kad god je program spreman) koristi program vakcina

U stvari, Fondacija Gejts, zajedno sa GAVI-om, već je razvila čip sličan tetovaži koji bi se koristio i za vakcinaciju i za elektronski ID.
Za sprovođenje, praćenje i kontrolu ovih višenamenskih programa potrebni su snažni elektromagnetni talasi. Zato je neophodan 5G – potpuno neproveren. Zato nema vremena koje bi se trošilo na testiranje.

Cilj ovog programa je da se završi do 2030. godine i isti je kao i cilj ciljeva održivog razvoja (SDG) koji su proglasili UN. Zapravo, Agenda 2020 je usko povezana sa ciljevima SDG, konkretno sa SDG 16 koji u osnovi promoviše vladavinu zakona.
Tokom specijalnog samita u maju 2016. godine u Njujorku, u organizaciji Gejtsove fondacije, Kancelarije za partnerstvo Ujedinjenih nacija (UNOFP) i SDG 16.9 je stvoren, u skladu sa svrhom Agende ID2020:

„Obezbediti pravni identitet svima, uključujući registraciju rođenih, do 2030. godine… iskorištavanje digitalnog identiteta za globalnu zajednicu… Otprilike petina svetskog stanovništva (1,8 milijardi ljudi) je bez legalnog identiteta, što im uskraćuje pristup zdravstvenoj zaštiti, školama, skloništima. “
Ovo je scenario o kome moramo razmišljati.
A sada pogledajmo dobar scenario, onaj kojim ćemo moći ljudima da učinimo dobro.
Prvo, nijedna složena projekcija prethodno opisanog tipa se nikada ne može modelirati i implementirati tokom vremena, jer dinamika preuzima kontrolu. Svet je živ. Sve što je živo ne može biti usmereno linearizmom (modeliranje je linearno), već podleže zakonima dinamike.

Vojska?

Drugo, imamo moć da preokrenemo ovaj gadan plan igre koji preti čovečanstvu i majci Zemlji. To je pitanje buđenja. I mnogi ljudi počinju da vide svetlost – delom i zbog ove apsurdnosti, zataškavanja širom sveta, ove ludosti beskrajne žeđi i pohlepe nekolicine moćnih i novca.
Majka Zemlja je bolesna i umorna od zloupotrebe gornjeg sloja društva. Jača je od tih 0,01%.

Mi, ljudi, možemo se pridružiti Majci Zemlji, biti na njenoj strani.

Ljudi počinju sagledavati pomisao na potpuno uništenje iza ove lažne epidemije ili prema vrlo upitnom rukovodstvu SZO – pandemije – pandemije koja izaziva strah.
Koronski virus, virus „F“, možemo takođe nazvati strahom. I da, ljudi mogu umreti od straha.
SZO pleše po muzici moćnih, sa Bilom Gejtsom, Rokflerima, farmaceutskim divovima – i nevidljivim VEF političarima i bankarima iza vrata. Sve to, pod izgovorom da se spašava svet od nevidljivog virusa korone, od pandemije koja to nije.

Kad se ovaj neoliberalni korumpirani sistem uruši, biće mnogo žrtava, nažalost, mnoge možda neće preživeti – puno bede, opustošenja i patnje. Mi kao društvo treba da delujemo solidarno i učinimo sve što možemo da pomognemo žrtvama, da smanjimo štetu, da pružimo ruke, ruke i duše svim pozitivnim duhom i postupcima. A snaga volje solidarnosti je ogromna, gotovo beskrajna.

Svetska banka i MMF već su ponudili pomoć velikih niskobudžetnih zajmova, pa čak i nekih grantova za najsiromašnije među siromašnim državama.

Početne cifre SB bile su 12 milijardi američkih dolara, a MMF 50 milijardi za kreditne linije za ublažavanje štete od korone. U međuvremenu, oboje su to povećali. U slučaju MMF-a, oni govore o tri biliona dolara. Neki članovi odbora MMF-a pozvali su na Specijalni fond SDR-a (Specijalna prava vučenja) u iznosu do 4 biliona SDR-a. To pokazuje koliko vladajuća elita ne želi da se odvoji od suočavanja sa globalizacijom. Više od 60 zemalja je već zatražilo (pomoć) MMF.

Ove vlade nude dušu svojih zemalja i svojih naroda porobljavanju, sve smelijoj elitnoj ekonomskoj i monetarnoj tiraniji. Ovi krediti su uslovni, slično onome što se ranije nazivalo „strukturno prilagođavanje“ – privatizacija socijalnih usluga i infrastrukture – ono što je ostalo od nje – i koncesija stranim korporacijama da iskoriste svoje prirodne resurse naftu, gas, minerale…

Očigledno Zapad želi da krene ka potpunoj dominaciji nad celom Zemljom.

Moj savet svim zemljama i narodima koji žele da iskoriste ovaj ekonomski holokaust za restrukturiranje svoje ekonomije, da povrate svoj finansijski i monetarni suverenitet, da se drže podalje od MMF Svetske banke i svih regionalnih banaka za razvoj, čak i raznih mehanizama finansiranja UN.
Nastojte da postanete samodovoljni, autonomni koliko je to moguće, primenjujući jednostavan princip – lokalna proizvodnja za lokalnu potrošnju lokalnim novcem i sa lokalnim javnim bankama koje rade na razvoju lokalne ekonomije.
Koristite lokalni novac i lokalni dug za svoj ekonomski razvoj. Nijedan stranac neće moći da zatraži povraćaj vašeg lokalnog duga. A moći ćete njime interno upravljati pod svojim uslovima i po odredbama.

Kina i druge nacije primenjivale su ovaj princip. To čini zemlje imunim protiv grabežljivog finansiranja. Možete sklopiti pakete solidarnosti sa zemljama istomišljenicama, na primer, a la ALBA (Bolivarski savez za narode naše Amerike), savez latinoameričkih i karipskih država zasnovan na ideji društvene, političke i ekonomske integracije.

Zaključak

U sebi imamo ogromne duhovne moći koje možemo da aktiviramo pa da se suprotstavimo propagandnom toku. U stvari, razlog zbog kojeg smo izloženi ovoj vrsti jezive propagande je upravo to što majstori znaju za tu snagu ljudskog uma. A način da se imobilizira je putem straha. To se događa.
Što duže traje ta patetična i opresivna situacija – tim više je ta unutrašnja snaga i ubeđenje o sebi, suverenost, koja će se ponovo se pojaviti u čovečanstvu i izbaciti strah – postati sila koja će se suprotstaviti zlim silama, zalagati se za pravdu i ljudsku jednakost, za ljudsko dostojanstvo – i na kraju za solidarnost i ljubav.
Ljubav je ono što nas tera da prevaziđemo ovaj đavolski plan. To je scenario nade i ljubavi. Beskrajna nada se stalno razvija, kraj nikada neće doći. I dok se nadamo i stvaramo izbegavajući sukobe, vidimo svetlost iz mraka – harmoničan tok mirnog stvaranja.
* * *

Peter Koenig is an economist and geopolitical analyst. He is also a water resources and environmental specialist. He worked for over 30 years with the World Bank and the World Health Organization around the world in the fields of environment and water. He lectures at universities in the US, Europe and South America. He writes regularly for Global Research; ICH; RT; Sputnik; PressTV; The 21st Century; Greanville Post; Defend Democracy Press, TeleSUR; The Saker Blog, the New Eastern Outlook (NEO); and other internet sites. He is the author of Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed – fiction based on facts and on 30 years of World Bank experience around the globe. He is also a co-author of The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance.
Peter Koenig is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization.

(The original source of this article is Global Research

Copyright © Peter Koenig, Global Research, 2020)

Fakti.org