SRBIJE NEMA BEZ SPASA SELA!

0
142

Predsednik Srpske Desnice Miša Vacić obišao je naselja u opštini Medveđa. Vacić je sa svojim saradnicima prof dr Radomirom Kovačevićem, odbornikom Srpske Desnice na Vračaru i Branislavom Puhalom, legendarnim šefom obezbeđenja generala Ratka Mladića, obišao Ravnu banju, Lece, Moravac, Sijarinsku Banju i Maćedonce, i tom prilikom uputio podršku poljoprivrednicima i domaćinima, i naglasio da će se Srpska Desnica zalagati za ubrzani razvoj svih mesta, posebno na Jugu Srbije.

U razgovoru sa srpskim domaćinima, predsednik Srpske Desnice rekao je da je poljoprivreda jedan od privrednih stubova kojoj će se posvetiti najveća moguća pažnja i da će Srpska Desnica zahtevati povećanje poljoprivrednih subvencija.
“Poljoprivreda je strateška privredna grana, i nama kao srpskim rodoljubima je cilj da se mladi vraćaju u manja mesta, da se bave poljoprivredom i da na taj način negujemo srpsko selo i Srbiju koje nema bez spasa sela.”, izjavio je Miša Vacić, dodajući “Smatramo prioritetnim i ulaganje u razvoj malih i srednjih preduzeća, kao podloge za povećanje efektivne stope domaće zaposlenosti. Srpska Desnica želi da vidi jakog domaćina, želi da vidi mnogodetnu porodicu, mlade ljude koji su ostali na svom ognjištu.”

Takođe, naglašeno je da se posebna pažnja u program Srpske Desnice posvećuje zaustavljanju demografskog pražnjenja i odumiranja nerazvijenih područja, i da je neophodno razviti strategiju na nacionalnom nivou koja će podstaći sve one koji su otišli, da se vrate u u svoja rodna mesta, gde imaju kuću i zemlju, i da svojim znanjima pomognu sredini iz koje potiču.

Tokom obilaska sela, Vacića i njegove saradnike su dočekivali građani koji su želeli da ih pozdrave i porazgovaraju.