Srpska liga: Ukinuti doprinose za obavezno socijalno osiguranje!

0
158

Beograd, 17.6.2019 – Srpska liga (SL) zahteva ukidanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje jer predstavljaju veliki teret za poslodavce s obzirom na to da iznose oko 75 odsto zarade koja se isplaćuje zaposlenom, a kao jedno od mogućih rešenja koje predlažemo je da se taj novac isplaćuje u okviru neto zarade – izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik SL, dodajući da su zbog visokog oporezivanja ovog dela plate svi na gubitku, i poslodavci i zaposleni, stvara se prostor za zloupotrebe i sivu zonu, pošto dosta radnika zbog toga prima minimalac, dok se s druge strane oni koji nude posao demotivišu da prijavljuju postojeće i zapošljavaju nove radnike.


Takođe, pozitivan aspekt ukidanja doprinosa obaveznog socijalnog osiguranja bilo bi i povećanje minimalne zarade koja bi se znatno uvećala preraspodelom novca od tog dela poreza na račun plate radnika, što znači da bi poslodavac, na primer umesto što na 100 dinara plaća još 75 dinara za doprinose državnim fondovima, radniku isplaćivao 150 dinara, čime bi u startu uštedeo 25, a zaposleni bi imao za 50 dinara veću platu – ističe Đurđev.


Na taj način bi građani, po svom sopstvenom izboru, mogli da biraju penzioni fond, u koji bi uplaćivali novac za svoju buduću penziju, a ne da im se isključivo nudi opcija državnog penzionog fonda koji se do sada pokazao neodrživim i katastrofalnim, a o čijoj nužnosti reforme već duži period upozorava i govori Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) – zaključuje Đurđev.

srpskaliga.rs