0
2416

Beograd, 13.06.2019 – Srpska liga (SL) predala je zvaničan predlog Narodnoj Skupštini Republike Srbije da se zakonski reguliše zabrana rada nedeljom na teritoriji cele Srbije u sektoru trgovine, sa ciljem da se sačuvaju tradicionalne i porodične vrednosti koje su, nažalost, u današnjem savremenu društvu poremećene i zaboravljene.


U trenutku kada u državi naročita pažnja treba da se posveti povećanju nataliteta, majkama i porodici, jedan od prioriteta je da nedelja postane porodični dan. Rad na taj dan nanosi veliku štetu kvalitetu života i dostojanstvu zaposlenih i porodici kao osnovi društva, te smo uvereni da bi usvajanjem adekvatnog zakona, po kome bi drugi dan vikenda bio neradni dan, u mnogome doprineli društvenom razvoju države Srbije i vraćanju dobrim i pozitivnim porodičnim vrednostima, koje su krasile srpski narod kroz njegovu istoriju – izjavio je predsednik SL Aleksandar Đurđev.

srpskaliga.rs

Srbija treba da sledi svoju evropsku hrišćansku tradiciju, u kojoj poslednji dan radne sedmice treba da bude porodičan dan predviđen za odmor, socijalizaciju i porodično okupljanje. Važno je da se ugledamo na neke od najuspešnijih zemalja sveta, kao što su Nemačka, Švajcarska, Austrija, Francuska, u kojima je nedelja strogo neradan dan, za trgovce pre svega, iako se u tim zemljama nalaze najveći turistički centri sveta. Ova inicijativa SL u skladu je i sa praksom koju se uvele i Mađarska, Poljska, Italija, a od ove godine i susedna Crna Gora koja je izmenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini zabranila trgovinu na veliko i malo, nedeljom, državnim i drugim praznicima – dodao je Đurđev.