Zabraniti rad nedeljom

0
401

Srpska liga (SL) pokreće kampanju za uvođenje zabrane rada nedeljom u Srbiji, kojom će uticati na donosioce odluka u našoj zemlji da, poput drugih ozbiljnih i odgovornih država u regionu i Evropi, usvoje zakon koji će striktno definisati da je drugi dan vikenda neradan, sve sa ciljem da sačuvamo tradicionalne i porodične vrednosti koje su u današnjem srpskom društvu poremećene, ugrožene i zaboravljene.

U trenutku kada u državi naročita pažnja treba da se posveti povećanju nataliteta, majkama i porodici, jedan od prioriteta je da nedelja postane porodični dan. Rad na taj dan nanosi veliku štetu kvalitetu života i dostojanstvu zaposlenih i porodici kao osnovi društva. Ni lekari, ni medicinske sestre vikendom ne rade, nego dežuraju i plaćeni su više, pa bi jedan od načina za poboljšavanje statusa zaposlenih bila i stroga primena povećanja cene rada od bar 110% za rad nedeljom, kao što je predviđeno za rad na dan praznika. Promet u trgovini sigurno ne bi opao zbog tog jednog dana, pošto bi se nedeljni pazar prelio na ostale dane. Problem je što u srpskim trgovinama radi oko 200.000 zaposlenih, od kojih je preko 70% mlađih žena i njihove plate uglavnom su niže od republičkog proseka i iznose oko 30.000 dinara, a radno vreme je u potpunosti nezahvalno, jer obuhvata i pre i posle podne.

Srbija treba da sledi svoju evropsku hrišćansku tradiciju, u kojoj poslednji dan radne sedmice treba da bude porodičan dan predviđen za odmor, socijalizaciju i porodično okupljanje. Važno je da se ugledamo na neke od najuspešnijih zemalja sveta, kao što su Nemačka, Švajcarska, Austrija, Francuska, u kojima je nedelja strogo neradan dan, za trgovce pre svega, iako se u tim zemljama nalaze najveći turistički centri sveta. Ovu praksu uvele su i Mađarska, Poljska, Italija, a od ove godine i susedna Crna Gora koja je izmenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini zabranila trgovinu na veliko i malo, nedeljom, državnim i drugim praznicima, što je pozitivna vest za oko 37.000 Crnogoraca koji rade u sektoru trgovine.