Svetski dan reciklaže

0
89

Svake godine zemlja „daje“ milijarde tona prirodnih resursa koji se pretvori u potrošni materijal. U nekom trenutku više ništa neće ostati. Zato moramo, kao planeta razmišljati o tome šta bacamo, ne gledajući na to kao na otpad nego kao na priliku.
Svetski dan reciklaže je pokrenut da bi se još bolje prepoznala važnost reciklaže i njene uloge u očuvanju primarnih resursa prirode u cilju očuvanja naše planete.
Neophodno je da se i u Republici Srbiji upravljanje otpadom normativno i u praksi u što kraćem vremenskom periodu dovede na nivo standarda razvijenih zemalja Evropske unije i u tom cilju je neophodno ojačati kapacitete reciklažne industrije.

Već drugu godinu zaredom, na globalnom danu reciklaže, Global Recycling Foundation je pozvala industriju recikliranja da obrati pažnju na Pariski sporazum o klimatskim promenama (sporazum COP24) i nastavi da vodi svoju glavnu ulogu u očuvanju resursa planete i poboljšanje kružne ekonomije (circular economy). Takođe su pozvane kompanije koje se bave recikliranjem i organizacije širom sveta da utiču na svoje lokalne zajednice, opštine i vlade da preduzmu akciju.

U okviru ovogodišnjeg Globalnog dana reciklaže, 18. marta, tema „Recikliranje u budućnost“ će se fokusirati na moć mladih i obrazovanje u osiguravanju svetlije budućnosti.

Sporazum COP24 ima za cilj promovisanje veće međunarodne saradnje, što je ključni stub kampanje Globalnog dana recikliranja.