Pomoć Ministarstva lokalnim samoupravama u saniranjeu deponija i prečišćavanju otpadnih voda

0
34

Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je oko 500 miliona dinara iz budžetskih sredstava kojima raspolaže za pomoć lokalnim samoupravama u rešavanju pitanja sanacije nesanitarnih deponija i prečišćavanja otpadnih voda.

Opredeljenim sredstvima biće obezbeđena izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom, i izrada projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta, namenjena lokalnim samoupravama koje su se odazvale na javni poziv Ministarstva i ispunjavaju neophodne uslove.

Naime, Ministarstvu je jedan od prioritetnih ciljeva rešavanje problema u oblasti upravljanja otpadom i prečišćavanje otpadnih voda. Za njihovo sistemsko i trajno rešavanje neophodno je jačanje finansijskih i kadrovskih kapaciteta lokalnih samouprava, u čijem delokrugu rada je realizacija ovih zadataka na nivou lokalnih zajednica.

Sredstva koje je Ministarstvo ovom prilikom opredelilo predstavljaju značajnu pomoć lokalnim samoupravama, jer je priprema projekata i projektnotehničke dokumentacije preduslov realizacije neophodnih infrastrukturnih radova i postizanja konkretnih rešenja ekoloških problema. Ona su samo deo procesa koje Ministarstvo realizuje u cilju osnaživanja lokalnih samouprava za rešavanje svih ključnih pitanja u zaštiti životne sredine.


Preliminarna lista jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta

Ministarstvo zaštite životne sredine 20. februara 2019. godine objavilo je javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta.

Po objavljenom Javnom pozivu jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta, Ministarstvo je razmotrilo pristigle prijave na javni poziv, proverilo ispunjenost uslova za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta i utvrdilo preliminarnu listu jedinica lokalnih samouprava (u daljem tekstu: Podnosioci prijava).

Podnosioci prijava, imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste, u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja iste. Podnosioci prijava mogu podneti primedbu Ministarstvu radi otklanjanja nepravilnosti u postupku izbora, u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarne liste.

Konačna lista jedinica lokalnih samouprava kojima će biti izrađena tražena projektno tehnička dokumentacija, odobrava se odlukom ministra i objavljuje se na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprava.

Preliminarnu listu jedinica lokalnih samouprava možete preuzeti ovde.