Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja za Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP)

0
59

Javne konsultacije o Nacrtu Strateške procene uticaja za Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) (u daljem tekstu: SPU) sprovedene su stavljanjem dokumenta na uvid javnosti i prezentacijom dokumenta. Kao rezultat sprovedenih javnih konsultacija, Ministarstvu zaštite životne sredine, kao Nosiocu izrade ovog dokumenta, dostavljeni su komentari, primedbe i sugestije na SPU.

Izveštaj o izvršenim javnim konsultacijama (učešću javnosti, zainteresovanih organa i organizacija) na Nacrt Strateške procene uticaja za Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) koji su sačinili Ministarstvo i Obrađivač SPU – Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije i Mašunski fakultet Univerziteta u Beogradu, možete preuzeti ovde.

Nacrt Strateške procene uticaja za Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) sa izvršenim korekcijama nakon javnih konsultacija možete preuzeti ovde.