Rezultati biomonitoringa – efekti zagađenja vazduha

0
103

U prostorijama Agencije održana je prezentacija rezultata biomonitoringa koji se u našoj zemlji vrši kao deo Međunarodnog zajedničkog programa o efektima zagađenja vazduha na prirodnu vegetaciju i useve (ICP Vegetation). Ovaj program sprovodi se u okviru Konvencije o prekograničnom zagađenju vazduha na velike udaljenosti i koordinira Evropskom mrežom za biomonitoring teških metala, azota i postojanih organskih jedinjenja (POPs) korišćenjem mahovina.

All-focus

Dr Mira Aničić Urošević iz Instituta za fiziku upoznala je prisutne kako sa postojećim rezultatima i analizama tako i sa novim istraživanjima i mogućnostima korišćenja aktivnog biomonitoringa kao indikatora zagađenja vazduha u gradskoj sredini i za zagađenje zemljišta. Agencija za zaštitu životne sredine