Praćenje alergenog polena u vazduhu

0
198

Agencija za zaštitu životne sredine vrši praćenje 24 alergene vrste polena na 20 mernih mesta raspoređenih na teritoriji Republike Srbije.

Informacije o vrsti i koncentraciji prisutnog alergenog polena mogu se videti za prethodnu nedelju kao i prognoza za tekuću, koje se ažuriraju na osnovu najavljenih vremenskih prilika kao i značajnog dugogodišnjeg iskustva u praćenju polena kao prirodnog zagađivača.

Kao sveobuhvatni prikaz kretanja svih alergenih polena za jednu godinu izrađuje se kalendar polinacije koji za svaku vrstu pojedinačno prikazuje interval pojavljivanja. Trenutno je aktuelan polen trava koji ima veliki alergeni potencijal i u narednom periodu će mnoge alergične osobe osetiti tegobe. Početkom sledećeg meseca očekuje se i pojava alergenog polena korovskih biljaka pa u unakrsnim reakcijama sa polenom trava mogu izazvati i dodatne smetnje.

Pri kraju je emitovanje polena drveća koji je ove godine u čitavoj mreži na teritoriji Republike Srbije imao veoma velike vrednosti. Blaga zima i početak proleća sa veoma toplim danima uzrokovali su burno otpuštanje polena u ovom periodu, pa su mnogi sugrađani tražili kako naše informacije tako i savete lekara.

Agencija za zaštitu životne sredine je 6.2.2019. godine u okviru proširenja uspešne saradnje sa Gradom Valjevom, postavila i aktivirala uređaj za praćenje alergenog polena u vazduhu. Na taj način će se pratiti koncentracije 24 aleregene vrste polena u vazduhu tokom sezone polinacije (od februara do novembra).
Postavljanjem navedenog uređaja u Valjevu uspostavljeno je 26. merno mesto u državnoj mreži za praćenje koncentracija polena u Republici Srbiji. Gradska uprava Valjeva će preuzimati podatke sa sajta Agencije, a u svrhu obaveštavanja javnosti.