Zajednička sednica Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske

0
27

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sastao se sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske Srebrenkom Golić, uoči Desete zajedničke sednice Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske, u čijem radu su učestvovali. Na bilateralnom susretu koji je izraz kontinuiteta u ostvarivanju razumevanja i obostranog opredeljenja Srbije i Republike Srpske za saradnju po pitanjima zaštite životne sredine i prirode, razgovarano je o daljim planovima i dinamici realizacije zajedničkih aktivnosti.Na sastanku je dogovoreno sistemsko rešavanje problema zagađenja sliva reke Drine, uključujući i Zvorničko, Perućačko i Višegradsko jezero, sa posebnim osvrtom na zagađenje plutajućim otpadom. Uz postizanje saglasnosti o obostranoj punoj posvećenosti rešavanju zajedničkih pitanja u zaštiti životne sredine i prirode, prihvaćena je inicijativa Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije da se na zajedničkom sastanku ministara za oblast životne sredine Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, pokrene rešavanje problema zagađenja reka Lim i Drina, što će doprineti boljem radu hidroenergetskih objekata u Višegradu i Bajinoj Bašti, ali ujedno i omogućiti bolju zaštitu za region značajnog vodnog resursa.Na sastanku je zaključeno da su se, proglašenjem Nacionalnog parka „Drina“ na području Republike Srpske, stekli uslovi da se kod Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – UNESKO pri programu „Čovek i biosfera“ – MAB, pokrene procedura za uspostavljanje prekograničnog rezervata biosfere „Drina“, koji bi obuhvatao zaštićena područja na teritoriji Srbije i Republike Srpske u srednjem toku reke Drine. „Ambiciozno krećemo u rešavanje decenijskih problema u zaštiti životne sredine, i na osnovu dogovorenog zajedničkog susreta tri entiteta koji smo inicirali, očekujem da ćemo ostvariti vidni napredak u rešavanju zajedničkih ekoloških pitanja i ostvariti vidljive ozbiljne efekte do kraja godine“, istakao je u razgovoru ministar Trivan.„Realizacijom dogovorenih aktivnosti, pokretanjem značajnih zajedničkih pitanja u zaštiti životne sredine, znatno će se doprineti unapređivanju stanja životne sredine, a uspostavljanjem prekograničnog rezervata biosfere očuvanju biodiverziteta, što će ujedno značiti i dobrobit za građane“, naglasila je ministar Srebrenka Golić, visoko ocenjujući zajedničku saradnju dva ministarstva za oblast zaštite životne sredine.