Ipak Beograd nije najzagađeniji grad na svetu – Novi Sad je noćas ispred Beograda

0
94

Na osnovu rezultata državnog monitoringa kvaliteta vazduha 31.01.2019. godine u pomenutom vremenskom intervalu (8 sati), maksimalna zabeležena srednja časovna koncentracija PM10 na stanici Beograd – Stari grad (81.1 µg/m3) bila je premašena u Nišu (na 1 stanici), a kad je u pitanju PM2.5 na obe stanice u Nišu, kao i u Valjevu.
S obzirom da su za računanje pomenutog indeksa na sajtu https://www.airvisual.com/ korišćeni podaci – vrednosti sa automatskih stanica iz Državne mreže za kvalitet vazduha u nadležnosti Agencije, a da se na dijagramima vide samo u terminu 07 UTC (8 sati po lokalnom vremenu) ekstremno visoke vrednosti PM10 i PM2.5 koje nisu rezultat merenja (kada se poredi tabela i dijagrami u nastavku teksta), nedvosmisleno se zaključuje da je konstatacija da je Beograd juče bio najzagađeniji grad na svetu po kvalitetu vazduha netačna jer je uzrokovana pogrešnim parametrima.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine