Rok za zamenu oružnih listova ističe 5. marta

0
115
foto: pixabay.com

Građani koji legalno poseduju vatreno oružje moraju stare oružne listove da zamene novim biometrijskim ispravama do 5. marta ove godine, jer tada ističe trogodišnji rok dat Zakonom o oružju i municiji čija je primena počela u martu 2016.

Za izdavanje novog oružnog lista građani treba da izdvoje 1.500 dinara za obrazac oružnog lista, kao i za taksu koja, ukoliko poseduju oružje sa olučenm cevima, iznosi 5.360 dinara, odnosno 2.560 dinara za oružje sa neolučenim cevima.

Vlasnici oružja dužni su da dostave i lekarsko uverenje, čija cena se kreće od 3.000 do 6.000 dinara u zavisnosti od zdravstvenih ustanova, kao i potvrdu o nekažnjivosti.

Građani koji poseduju oružje dužni su da na svakih pet godina dostavljaju Ministarstvu unutrašnjih poslova lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

– Fizičko lice kome je po ovom zakonu odobreno nabavljanje oružja iz kategorije B, odnosno izdat oružni list, mora nadležnom organu svakih pet godina odnosno po isteku važenja lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja dostaviti novo uverenje koje nije starije od mesec dana – piše u Zakonu o oružju i municiji.

Građanima koji do 5. marta ne zamene stare oružne listove novim preti prekršajna kazna od 5.000 do 150.000 dinara, kao i mogućnost oduzimanja oružja i municije.

Gubitak oružnog lista prijavljuje se policijskoj upravi prema mestu prebivališta i podnosi se zahtev za izdavanje novog oružnog lista, koji košta 800 dinara.

Za razliku od starog, na jednom novom biometrijskom oružnom listu biće moguće registrovati i do 10 komada pušaka ili pištolja.

foto: pixabay.com

MojNoviSad