Zvanično predavanje Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – Životna sredina verovatno krajem 2019. godine

0
63

Beograd, 12. decembar 2018. godineSrbija bi mogla da zvanično preda Pregovaračku poziciju za Poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu, krajem 2019. godine, izjavio je državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Ivan Karić.

„Prvi nacrt pregovaračke pozicije predat je na neformalne konsultacije Evropskoj komisiji 5. juna ove godine. Trenutno pripremamo drugi nacrt pregovaračke pozicije koji ćemo do kraja ove godine predati na neformalne konsultacije Evropskoj komisiji. Nadamo se da ćemo tokom sledeće godine pripremiti pregovaračku poziciju i sve potrebne dokumente kako bi je i zvanično usvojili do kraja godine“, kazao je Karić na skupu Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) o tome šta donose pregovori o Poglavlju 27.

Karić je naveo da će biti izrađeno još osam specifičnih planova implementacije u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnog zakonodavstva, kao i da će biti finalizovan niz strateških dokumenata poput Strategije o klimatskim promenama i Strategije i Akcionog plana za upravljanje otpadom.

Prema njegovim rečima, najkomplikovanije i najteže direktive koje će Srbija morati da sprovede u procesu pristupanja EU su one koje se odnose na otpad, otpadne vode i industrijsko zagađenje. Kako je dodao, u finalnoj fazi izrade je i Akcioni plan za razvoj administrativih kapaciteta koji će dati presek stanja spremnosti institucija da se primeni Poglavlje 27 na državnom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Ministarstvo priprema i Višegodišnji investicioni i finansijski plan u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa standardima EU, a razmatra se i osnivanje i implementacione Agencije koja bi upravljala projektima u oblasti životne sredine, jer će se potreba za ulaganjem u tu oblast povećavati.

„Ispunjavanje obaveza iz Poglavlja 27 i postizanje evropskih standarda u životnoj sredini Srbije značajno je ne samo radi ulaska u Evropsku uniju, već radi nas samih. Kvalitetniji život, bolje stanje životne sredine i zdravlje građana koje postižemo otvaranjem Poglavlja 27 važniji su od formalnog priznanja Brisela“, naglasio je Karić.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić kazao je da veliki deo zahteva iz Poglavlja 27 treba da se sprovede na nivou lokalnih samouprava koje treba da spreme i građane i privredu, pripreme projekte i finansijska sredstva.

„Poglavlje 27 je najskuplje poglavlje kome Srbija treba da se prilagodi i zato je važno da lokalne samouprave budu spremne. Zbog toga ukazujemo da trenutno nedostaju ljudi, projekti i sredstva za koja možemo biti sigurni da mogu da se upotrebe za ove namene“, rekao je Staničić. Kako je naveo, lokalne samouprave razumeju šta treba da urade, ali nemaju dovoljno svojih finansijskih sredstava za izradu kvalitetnih projekata i analize uticaja na životnu sredinu. Staničić je ipak istakao da obaveze koje Srbiji predstoje po pitanju Poglavlja 27 treba shvatiti i kao mogućnost za otvaranje novih radnih mesta i razvoj zemlje u celini, jer se radi o nizu projekata koji zahtevaju velika ulaganja, pre svega u oblasti prečišćavanja otpadnih voda.